11 Taong Pakikibaka ng mga Manggagawa laban sa Gahamang Nestlē, 11 Taong Pagtatanggol sa Lehitimong Panawagan para sa Sahod, Trabaho, at Karapatan

January 14, 2002—Matapos ang pagdiriwang ng pasko at bagong taon, naharap sa matinding laban ang mga manggagawa ng Nestlē Cabuyao. Sa araw na ito, ipinutok ang welga ng mga manggagawa dahil sa matinding paglabag ng kapitalista sa mga naunang tagumpay ng manggagawa sa paglalagay ng Retirement Benefits bilang bahagi ng Collective Bargaining Agreement.

Ngayon, makalipas ang 11 taon, nananatiling bingi ang management ng Nestlē sa kahilingan ng mga manggagawa na ipatupad na ang desisyon ng Korte Suprema. Kung babalikan pa natin ang kasaysayan, taong 1991, sa ilalim ni Chief Justice Narvasa naunang inilabas ang desisyong ito, na inayunan na lamang nitong taong 2006 ng Korte Suprema.

Tanging ang determinasyon at pagtangan sa sariling lakas at pagkakaisa ang naging sandata ng mga manggagawa ng Nestlē. Walang pagod na isinulong ang kilusang welga sa kabila ng marahas na pagsupil ng kapitalistang Nestlē, kasabwat ang estado at mga armadong pwersa nito. Makailang beses na inagaw at muling itinayo ang picket line sa loob ng mahigit isang dekada.

Sa kabila ng pagiging lehitimo ng mga panawagan ng mga manggagawa para sa sahod at benepisyo, walang humpay ang karahasang naging tugon ng kapitalista. Umabot pa sa sukdulan ang pagiging pasista nito nang paslangin ang pangulo ng unyon na si Diosdado “Ka Fort” Fortuna upang pilit na patahimikin ang nag-aalab na galit ng mga manggagawa sa pambababoy ng Nestlē sa mga lehitimong kahilingan nila.

Sa haba ng itinagal ng laban ng mga manggagawa ng Nestlē, marami na ang sumakabilang-buhay, kabilang si Noel “Bigboy” Sanchez, na hindi ni minsan nawalan ng pag-asa sa kabila ng matinding karamdaman at paghihirap ng sariling pamilya.

Nestle Noon at Ngayon: Mas Malalang Kalagayan ng mga Manggagawa

Nitong nakaraang taon, ipinagdiwang ng Nestlē ang ika-100 taong paghuthot niya sa limpak-limpak na tubo, nananatiling atrasado ang kalagayan ng kanyang manggagawa.

Planadong binayaran ng kapitalista ang mga hindi umanib sa welga noon, upang tanggalin at palitan ang mga ito ng mga kontraktwal na mga manggagawa. Habang walang pakialam ang Department of Labor and Employment at gobyerno ng Pilipinas, ginagamit ng kapitalista ang iba’t ibang anti-manggagawang batas tulad ng DO 18-A upang malaganap na ipatupad ang kontraktwal na empleyo sa loob ng pagawaan. Sa pamamagitan nito, higit pang nakakatipid ang kapitalista dahil sa napakababang sahod na iniaalok sa mga manggagawa, gayundin ang pagtakas nito sa obligasyong magbigay ng mga makabuluhang benepisyo.

Sadayang nag-aastang mas mataas pa ang mga dayuhang korporasyon, kagaya ng Nestlē, sa mga umiiral na batas at kautusan ng pinakamataas na Korte sa Pilipinas.

Ang Pananagutan ng DoLE at Rehimeng Aquino sa mga Manggagawa ng Nestle

Bagama’t sa ilalim ng mga nagdaang rehimen naganap ang pagputok ng welga at pagbali ng kapitalistang Nestle sa mga naunang desisyon ng korte suprema pabor sa mga manggagawa, may pananagutan ang kasalukuyang rehimen sa pagtulak sa kapitalista upang sundin ang desisyon, gayundin sa pagpapatupad ng mga anti-manggagawang batas na lalo pang naglalagay sa mga manggagawa sa kalunos-lunos na kalagayan sa loob at labas ng pabrika.

Marapat lamang na singilin ang pagpapabaya ng gobyerno, sa pangunguna ng DoLE at ng kalihim nitong si Rosalinda Baldoz, sa pagpapanagot sa kapitalistang Nestle sa mga utang na dugo sa manggagawa at mamamayan.

Tuloy ang Pakikibaka ng mga Manggagawa ng Nestle at Buong Rehiyong Timog Katagalugan

 

Naging ehemplo ng mga ganid na kapitalista ang ginawa ng Nestle sa kanyang mga manggagawa. Habang pilit nitong pinababango ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga patalastas sa telebisyon, nagsilbing go signal sa iba pang kapitalista ang pagbali ng Nestle sa Supreme Court decision upang harap-harapang labagin ang mga karapatan ng mga manggagawa.

Gayunpaman, walang puwang para sa pananahimik ng manggagawa sa gitna ng tumitinding krisis ng sistemang kapitalista. Kasabay ng pagkapako ng sahod at benepisyo, kawalan ng seguridad sa trabaho, at tuloy-tuloy ang pandarahas ng mga kapitalista kasabwat ang estado, wala nang ibang tutunguhin ang manggagawa kundi ang lumaban upang itayo ang lipunang magsisilbi sa kanyang uri.

Tuloy ang laban ng mga manggagawa ng Nestle!

BOYCOTT ALL NESTLE PRODUCTS!

Hustisya para kay Diosdado “Ka Fort” Fortuna at lahat ng biktima ng kapitalistang Nestle!

Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! Pamunuan ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba!

Advertisements