Nagdadalamhati kami sa kamatayan ni Ka Nestor: Bayani ng magsasaka at mamamayang Pilipino

02292016-Ka-Nestor.png

Ipinahahayag ng mga unyon, pederasyon at asosasyon ng manggagawa sa ilalim ng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang taos-pusong pagdadalamhati sa pamilya ni kasamang Nestor Villanueva.

Namatay siya noong Sabado, ika-27 ng Pebrero, bunga ng komplikasyon mula sa kanyang sakit.

Si Villanueva, 59, ay naging tagapangulo ng panrehiyong sentrong magsasaka Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK), tagapagsalita ng Coco Levy Funds Ibalik sa Amin (CLAIM), at miyembro ng pambansang konseho ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Mula sa kanyang karanasan ng pangangamkam ng lupa at iba pang porma ng pag-aabuso sa mga magsasaka sa Hacienda Yulo, Calamba, si Ka Nestor ay tumahak sa kalsada at tinipon ang pinakamaraming bilang ng mga magsasaka laban sa pyudal na pagsasamantala at para sa pambansang industryalisasyon at demokrasya.

Hinangaan namin si Ka Nestor sa kanyang mahusay na paggagap ng sitwasyon ng magsasaka sa rehiyon kung saan man siya pumunta; mula sa mga komunidad hanggang sa mga pagtitipon at pagkilos. Sinasariwa namin ang kanyang mainit na pagbati at pagngiti habang kahati namin siya sa kalsada sa mga protesta laban sa malawak na inhustisyang panlipunan.

Tinitingala namin si Ka Nestor sa kanyang paglagpas sa napakaraming atake sa magsasaka at mamamayan nang may rebolusyonaryong militansya at determinasyon; sa mga dayalog, protesta, asembleya at kampanya. Kaparehong nagpamalas ng kanilang pagkakaisa kasama ang mga manggagawa at iba pang sector sa kanyang aktibong partisipasyon sa aming mga aktibidad.

Sa mga pangyayaring ito aming idinadakila ang tunay na ekspresyon ng aming batayang alyansa, habang nakipagkapit-bisig kami para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industrialisasyon.

Lubos kaming nalulungkot sa pagkamatay ni Ka Nestor, isang determinadong bayani ng magsasaka at mamamayang Pilipino.

Siya ay isang halimbawa na nais tularan ng mga manggagawa sa aming pakikibaka hindi lamang para sa nakabubuhay na sahod at benepisyo, pero lalo na sa labanang pulitikal, kung saan ang ating pagtatagumpay ay magtatakda ng mas magandang bukas para sa mamamayan.

Nalulungkot din kami na hindi na masasaksihan ni Ka Nestor ang tagumpay ng kanyang mga ipinaglalaban. Sa kabila nito, nananatili ang kanyang pangarap na mas marami pang magsasaka at mamamayan ang sumapi sa panibagong daluyong ng panlipunang pagbabago at pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Sa paraang ito, ating alalahanin at dakilain ang alalaala ni Ka Nestor Villanueva. # # #

Advertisements

“Isabatas ang GARB o HB252!” ~PAMANTIK-KMU

DSC_0622[1]

PRESS RELEASE

Calamba, LAGUNA—Naglunsad ng kilos-protesta ang mga manggagawa mula sa iba’t ibang tunay, palaban, makabayan at anti-imperyalistang unyon sa Timog Katagalugan upang ipanawagan ang agarang pagsasabatas ng GARB o House Bill 252. Nagtipon ang mga manggagawa ika-18 ng Oktubre, mula ika-4 hanggang ika-5 ng hapon sa Checkpoint, Calamba City, Laguna. Sinundan ito ng isang oras na programa mula ika-5 hanggang ika-6 ng hapon.

Ang PAMANTIK, isang organisasyon ng mga militanteng unyon na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod at disenteng trabaho, ay kaisa din sa pakikipaglaban para sa tunay na reporma sa lupa. Bahagi ng mga pag-aaral nito ang pagpapaunawa sa mga manggagawa ng kalagayan ng mga magsasaka at kanilang karapatan sa lupa.

“Naninindigan kami na ang mga magsasaka ay may karapatan sa libreng pamamahagi ng lupa. Mahalaga ito para sa pag-unlad ng ekonomiya na ang makikinabang ay milyon-milyong magsasaka at manggagawa, at hindi ang iilang panginoong maylupa tulad ng mga Cojuangco-Aquino.” Saad ni Roque Polido, Tagapangulo ng PAMANTIK.

Ang pagkilos ng mga manggagawa ay bahagi ng paghahanda para sa lingo ng mga magsasaka. Higit ngayong nakikiisa ang mga manggagawa sa panawagan para sa pagsasabatas ng GARB, lalo pa’t natapos na ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER).

Binigyang diin ni Allan Bagas, Pangkalahatang Kalihim ng PAMANTIK, “Ngayon na ang panahon para isabatas ang GARB (HB252) upang magkaroon ng tunay na reporma sa lupa sa bansa. Ang CARPER, mula sa CARP ni Cory Aquino, ay halos tatlong dekadang programa na lalong nagpalaki sa lupang sakop ng mga panginoong maylupa tulad ng mga Cojuangco-Aquino, Zobel de Ayala, Yulo at iba pa. Ang CARP at CARPER ang pinakamahaba at pinakamagastos na programa sa lupa sa buong daigdig ngunti lalong lumala ang kalagayan ng mga magsasaka. ”

“Natapos na ang CARPER noong ika-30 ng Hunyo ngunit 7 sa bawat 10 magsasaka ay nananatiling walang lupa. Sa Timog Katagalugan, 973,700 mula sa 1.3 milyong magsasaka ang walang lupa. Habang ang malalawak na lupain at mga hacienda ay kotrolado lamang ng 67 panginoong maylupa at 49 real estate and development corporations.” Dagdag pa niya.

Ipinanawagan din ng mga manggagawa ang pagkakaroon ng pambansang industriyalisasyon na mahalaga sa lahatang-panig na pag-unlad ng bansa. Subalit, kung walang tunay  na reporma sa lupa hindi ito magiging posible.

“Isinusulong ng mga manggawa ang pagpapatupad ng pambansang industriyalisasyon. Pagtatayo ito ng sarili nating mga batayang industriya tulad ng industriya sa langis, bakal at iba pa. Ang mga ito ang magtitiyak ng kasiguruhan sa trabaho ng milyon-milyong manggagawa. Higit sa lahat, ito ang magtitiyak ng lubusang pag-unlad ng ekonomiya para sa lahat. Subalit, maisasakatuparan lang ito kung may tunay na reporma sa lupa. Kaya dapat tayong magkaisa na igiit sa maka-kapitalista at kontra-magsasakang gobyerno ni Aquino na isabatas na ang GARB o Genuine Agrarian Reform Bill! ” Pagtatapos ni Christopher Oliquino, Pangalawang Pangulo ng PAMANTIK. ###