Katarungan sa mga Biktima ng Masaker sa Mendiola Noon at Masaker sa Rehimeng US-Duterte Ngayon

Tunay na reporma sa lupa ang sigaw ng libo-libong magsasakang nagmartsa sa Mendiola noong ika-22 ng Enero 1987, ngunit mga bala ang itinugon ng gubyerno ni Cory Aquino na nagresulta sa pagkamatay ng 13 at pagkasugat ng halos 100 na nagpoprotesta.

Dahil sa naganap na masaker, napwersa ang gubyerno noon na ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), ngunit napakarami nitong butas at naglingkod lamang sa mga panginoong maylupa. Ang masaker sa Mendiola ay sinundan pa ng malawakang militarisasyon at pagpaslang sa mga magsasaka noon.

Mahigit 30 taon ang nakalipas, wala pa ding hustisya para sa mga biktima ng masaker sa Mendiola. Nagpapatuloy at lumala pa nga ang masaker hindi lang ng mga magsasaka kundi ng mamamayang Pilipino sa pasistang rehimen ni Duterte.  

Dahil sa all-out war, Oplan Kapayapaan, at crackdown sa mga progresibo at aktibista, mahigit 100 na ang biktima ng pampulitikang pamamaslang ng rehimeng US-Duterte. Karamihan dito ay mga magsasaka at katutubo na nakikipaglaban para sa karapatan sa lupa.

Halos 500,000 libo naman na ang biktima ng sapilitang paglikas dahil sa walang habas na aerial bombing at strafing na bunga ng malawakang militarisasyon at pandarahas ngayon. Simula ng ideklara ang martial law sa Mindanao, hindi lang Marawi ang nawasak at nagulo ang buhay ng mamamayan kundi maging ang ibang bahagi ng bansa gaya ng Batangas at Quezon sa Timog Katagalugan.

May laganap din ngayong pagmasaker sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino.

Nariyan ang modernisasyon diumano ng pampublikong transportasyon na sa esensya ay para sa kapakinabangan ng malalaking korporasyon. Ang jeepney phase-out ay magtatanggal ng kabuhayan sa mahigit 250,000 tsuper, opereytor, at kanilang pamilya, at dagdag pabigat naman sa milyon-milyong komyuter.

Samu’t sari din ang neoliberal na patakarang nagmamasaker sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Isa na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) na bagong anyo ng pagpapahirap.

Ayon sa IBON Foundation, ang pinakamahirap na 60% ng mamamayang Pilipino ay lalong mawawalan habang ang 40% kung saan kasama ang pinakamayayaman ay lalong magkakaroon. Batay sa kwenta ng IBON, taon-taon ay mawawalan ng P646 ang bawat magsasaka, P937 sa mga manggagawang bukid, P1,141 sa mga construction worker, P1,363 sa mga pampribadong guro, P1,591 sa mga bookkeeper, at P1,887 sa bawat machine tool operator. Habang kada taon din, ang 10% pinakamayayaman na kumikita ng P104,170 kada buwan ay magkakaroon ng  P90,793 at ang bawat chief executive officer na kumikita ng P494,471 kada buwan ay magkakaroon ng P88,568.

Nananatili ang pakikibaka ng mga magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa. Mabibigyan ng katarungan ang mga biktima ng Mendiola massacre kung ipagpapatuloy at ipagtatagumpay ang laban para sa libreng pamamahagi ng lupa at maka-mamamayang modernisasyon ng agrikultura sa bansa. Kailangang magkaisa ng uring manggagawa, magsasaka at iba pang mga demokratikong uri upang labanan ang pasismo ng rehimeng US-Duterte at hawanin ang landas tungo sa isang sosyalistang kaayusan na posible ang tunay na reporma sa lupa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s