Suportahan ang welga ng manggagawa sa MCC-MSI!

20160506_105207.jpg

Muli na namang nagtatangka ang kapitalistang nagmamay-ari ng Manila Cordage Company (MCC) at Manco Synthetics, Incorporated (MSI) na buwagin ang mga manggagawang nakawelga. Ngayong umaga ay marahas na dispersal ang sumalubong sa mga manggagawa na nananatiling matatag sa loob ng planta at pinananatiling paralisado ang produksyon.

Matagal ng naglabas ng desisyon ang Department of Labor and Employment (DOLE) na pabor sa mga nakawelga. Inuutusan ng DOLE ang kapitalistang MCC at MSI na ibalik sa trabaho at gawing regular ang mga manggagawang kontraktwal na walong buwan ng nakawelga. Nais ng kapitalista na palayasin ang mga welgista upang muli itong makapag-operate at kumita ng higanteng tubo habang hindi tinutugunan ang responsibilidad nito sa mga manggagawa.

Makatarungan ang welga ng mga manggagawa sa MCC at MSI dahil ito ay laban sa laganap na kontraktwalisasyon. Maraming taon ng binabarat ng kapitalista ang sahod ng mga manggagawa habang walang natatanggap na benepisyo. Kapalit ng murang lakas-paggawa ang milyon-milyong tubo na nagpapataba sa mga kapitalista habang ang mga kontraktwal ay tinatanggalan ng karapatang mabuhay ng disente at may dignidad. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpahayag din laban sa kontraktwalisasyon si Pangulong Rodrigo Duterte.

Nararapat na suportahan nating lahat ang welga sa MCC at MSI at iba pang welga at protesta na laban sa kontraktwalisasyon. Ang ating pagsuporta ay pakikiisa sa pahayag ni Pangulong Duterte na wakasan ang kontraktwalisasyon. Higit sa lahat, ang ating pagsuporta ay pakikiisa sa matagal ng laban ng uring manggagawa na magkaroon ng kaseguruhan sa at regular na hanapbuhay ang mamamayang Pilipino.

Mahaba na ang panahong nakawelga ang mga manggagawa sa MCC at MSI at kailangan nating tiyakin na maipapatupad ang desisyon ng DOLE. Kailangang maipagtagumpay ng lubusan ang welga dahil barat na sahod, kawalan ng benepisyo, hindi makataong kondisyon sa paggawa, at iba pang porma ng pagsasamantala pa din ang mararanasan ng mga manggagawa kapag nagpalipat-lipat ng pagawaan. Paulit-ulit na pahihirapan ang mga manggagawang kontraktwal kung ang mga welga at protesta laban sa kontraktwalisasyon sa kasalukuyan ay hindi natin lubusang maipagtatagumpay.

Ano ang mga maaari nating gawin para sa mga nakawelgang kontraktwal sa MCC at MSI?

Sa partikular:

  • Sumama sa mga kilos-protesta at programa sa harap ng Carmelray Industrial Park I
  • Magbigay ng suportang pinansyal at materyal gaya ng pagkain, tubig, gamot, atbp.
  • Sumama sa mga patawag na vigil at integrasyon sa mga welgista sa loob ng planta
  • Palaganapin ang babasahing ito at mag-post sa social media gaya ng Facebook

Sa pangkalahatan:

  • Sumama sa mga pagkilos sa DOLE upang itulak ang ahensya na magkaroon ng pangil sa pagpapatupad ng mga desisyon nitong pabor sa mga welgista
  • Sumama sa mga pagkilos para igiit sa DOLE ang paglalabas ng department order na ipagbawal na ang kontraktwal na paggawa
  • Sumama sa mga pagkilos upang ipanawagan kay Pangulong Duterte ang paglalabas ng executive order na tutupad sa kanyang pahayag na wakasan ang kontraktwalisasyon

Para sa mga suporta at iba pang paraan ng pakikiisa, makipag-ugnayan sa mga sumusunod na Facebook accounts: Olalia Kmu at Pamantik Kmu. Makakamit natin ang mga makabuluhang tagumpay sa patuloy na pagpapalakas ng ating pagkakaisa at sama-samang pagkilos!

Advertisements