Suportahan ang mga manggagawa ng Renaissance Foods Corporation!

Kaisa ang PAMANTIK-KMU sa mga manggagawa ng Renaissance Foods Corporation (RFC) sa pagtatayo nila ng protest camp ngayon araw. Ang kanilang panawagan: pagbabalik sa trabaho, pagkilala sa kanilang itinayong asosasyon, at ligtas na kalagayan sa paggawa.

Lumilikha ang humigit-kumulang 150 manggagawa ng RFC ng mga biskwit at wafer na ibinabagsak nito sa iba’t ibang warehouse at tindahan sa Luzon.

Ngunit, sa kanilang pagtatrabaho ng anim na araw ng 8-oras na paggawa kada linggo, ang natatanggap lamang nila ay nasa P340-380 kada araw, lubhang mababa kaysa sa nakabubuhay na sahod. Biktima rin sila ng labor flexibilization, sa pagnanais ng kapitalistang makaya nila ang iba’t ibang trabaho sa loob ng pagawaan. Kung hindi pa nakapapagod ang anim na araw ng paggawa, pinupwersa pa ang mga manggagawa na magtrabaho nang overtime.

Kumakaharap din sila sa matinding pagsupil ng kanilang karapatan: tulad ng sa Kentex, laganap ang harang na bakal sa mga bintana at maging sa fire exit. May naputulan na rin ng daliri habang nasa produksyon, ngunit hindi binayaran ng kumpanya ang kanyang pagpapagamot.

Kamakailan lamang ay pinagtatanong ang mga manggagawa kung sila ba ay pangulo o opisyales ng unyon, at kung may binubuong mga organisasyon. Noong mga unang linggo ng Hulyo, naglatag ng early retirement package ang kapitalista para sa manggagawa. Hindi ito tinanggap ng mga manggagawa dahil nangangahulugan lamang ito ng pagtatanggal sa kanila sa trabaho.

Sinundan ito ng sunog sa loob ng pabrika, na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang dahilan. Wala pa rin ang report mula sa mga imbestigasyong isinagawa matapos ang sunog. Anu’t anuman, ito ang naging dahilan ng management upang maghain ng sunod-sunod na cut-off sa pasukan ng manggagawa. Napipinto ngayon ang malaking tanggalan sa hanay ng mga manggagawa sa pabrika; na hindi lulutas sa mga isyu ng manggagawa na matagal nang hindi sinagot ng management.

Kinukondena rin namin ang mga aksyon ng mga guwardya ng Carmelray Industrial Park-1 sa Canlubang sa kanilang tangkang pagbuwag sa piketlayn ng mga manggagawa ng Renaissance kaninang tanghali. Hindi dahas ang kinakailangan ng mga manggagawa ng Renaissance, kundi resolusyon sa kanilang mga hinaing at agarang aksyon.

Mananatiling dahilan ng paglaban ng manggagawa sa Renaissance ang patuloy na pagpapailalim ng bansa sa isang kaayusang palaasa sa limitadong produksyong nakaasa sa pagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa.

Tulad ng iba pang mga usaping pang-manggagawa, naiuugat ito sa lubos na pagkakamal ng tubo ng mga kapitalista at mamumuhunan sa bansa. Nararapat lamang itong kondenahin, at palitan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pambansang industriyalisasyon.

Nananatili ang buong suporta ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan sa paglaban ng manggagawa para sa mas maayos na kondisyon sa paggawa, nakabubuhay at marangal na trabaho, at sa pangkalahatan ay isang lipunang nagsisilbi para sa interes ng nakararami.

Sa panahon ng administrasyong Duterte, nananatili ang pagsisikap ng manggagawa sa buong rehiyon upang baguhin ang kanilang kalagayan. Nararapat at makatarungang hakbangin lamang ito upang lalo pang iharap ang pagtutol ng kilusang paggawa sa Timog Katagalugan laban sa kontraktwal na paggawa, ‘di-makatarungang trabaho, at ganap na paglaya. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s