Sariling kainutilan ng Malacañang ang dulo ng kanilang pamimintang

04042016-Kidapawan-PR-2Sa kabila ng libu-libong gutom at pinagkakaitang magsasaka, kasuklam-suklam ang walang-hanggang pagkakalat ng kasinungalingan at pananakip-butas ng Malacañang at ng mga kasapakat nitong mga eksperto sa pagsisinungaling.

Sa pag-asang tanggalin ang sarili nilang kapabayaan, itinuturo nila ang ‘di-umano’y manipulasyon ng mga maka-Kaliwa at “impiltrasyon” mula sa New People’s Army bilang dahilan sa kanilang papel sa madugong pagbuwag sa hanay at masaker ng mga magsasaka ng Hilagang Cotabato noong ika-1 ng Abril.

Subalit, ang pagsunod sa argumentong ito ay insult lamang sa mga magsasaka at sa mga makatarungang dahilan nila upang itatag ang mga organisasyong nagtatanggol sa kanilang interes. Pinagmumukha lamang na walang-isip ang mga magsasaka, na siyang hindi totoo.

Hindi na kami nagugulat sa mga kasinungalingang ito, dahil ito rin ang parehong pagbubuladas na ipinakakalat ng mga kapitalista at mga ahente ng estado sa panahong nagtatatag kami ng mga tunay na unyon sa pagawaan. Malawakang pandarahas at pagtanggal sa trabaho ang natatanggap ng manggagawa sa kanilang pagtataguyod ng kanilang demokratikong karapatan.

Ang mga eksperto sa kasinungalingang nasa Malacañang, Crame at Aguinaldo ay lubhang mali sa pagpapakalat ng “manipulasyon ng mga magsasaka ng mga maka-Kaliwa” bilang resulta ng madugong pagbuwag sa kanilang hanay. Patuloy lamang nitong iniiwasan ang isyu ng kapabayaan nina Gobernador Emmylou Taliño-Mendoza, DA Secretary Proceso Alcala, at ni BS Aquino – habang idinidiin ang sisi sa mga argumentong walang basehan at katotohanan.

Ang walang-habas na panunuro at paninisi ng mga tagapagsalita ng Pangulo ay bumabalik lamang sa puno’t dulo ng isyu: palpak si BS Aquino ang kanyang mga kasapakat na magbigay ng nararapat na tulong sa mga magsasaka.

Nakalulungkot na hindi na kayang magbigay pa ng mas magandang paliwanag nila BS Aquino kundi ulitin lamang ang gasgas nilang script. Ito ay sa kabila ng walang-humpay nilang paggamit ng mga pondo ng bayan sa ngalan ng pagtataguyod ng “Daang Matuwid” at sa pagkakampanya para sa kanilang manok na si Mar Roxas, isang taong labis na kinasusuklaman na ng mamamayan.

Sa patuloy na pagsasawalang-bahala ng rehimeng BS Aquino sa mga magsasaka at mamamayan, walang alinlangang mas marami ang nakukumbinsi na wala silang makukuhang pag-asa mula sa halalan sa Mayo.

Dumarami ang mga magsasaka, manggagawa, at iba pang sektor ang sumusuporta na sa mga pagsisikap para sa pambansang paglaya, kung saan nakikita ng mamamayan ang pangarap ng isang bansang may tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon – ang muog ng tunay na pag-unlad.

Nitong ika-29 ng Marso, sumama ang laksa-laksang magsasaka mula sa mga rebolusyonaryong organisasyon sa huling pagpaparangal kay Gregorio “Ka Roger” Rosal, dating tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas at hinirang na tinig ng rebolusyon. Sila ang isa sa mga pumuno sa mga daluyan ng Maynila na may bitbit na panawagang, “Rebolusyon, hindi eleksyon!”.

Pinatutunayan lamang nito na sa harap ng matinding karahasan at kapabayaan, ang pakikibaka ni Ka Roger ang siyang nagsisilbing huwaran para sa marami sa atin upang bawiin ang dapat sa atin.

Habang malaking kasinungalingan at talipandas na pahayag na ang pagkilos ng mga magsasaka ay pakulo lamang, totoo na ang papatinding kapabayaan ng Malacañang ang magdudulot ng mas marami pang magpapasyang magtatag ng panibagong gobyerno – sa lansangan man o sa kanayunan. # # #

*******

Malacañang’s finger-pointing eventually
points back to their inutility -S. Tagalog workers

In the midst of thousands of hungry and deprived farmers, we are sickened by the endless lie-mongering and smear offensive that was spread by Malacañang, along with its spin doctors and trolls.

In the hopes of exculpating themselves from blame, they point their fingers to the manipulation of Leftists and infiltration from the New People’s Army as the sole cause for their actions in the bloody dispersal and massacre of North Cotabato farmers last April 1.

However, going by these arguments only offend the farmers of their genuine reasons for building their organizations in defense of their interest. Such pronouncements only make our farmers stupid, which they are not.

We are not shocked by these lies, as they are the same lies being propagated by the capitalists and state agents whenever we strive to form labor unions. Massive harassments and firings occur to the workers as they endeavor to create the expression of their collective power.

The spin doctors and liars in Malacañang are grossly wrong when they prate the “manipulation of the farmers by Leftists” as the result of such a bloody dispersal. They continue to dodge the issue of government negligence by North Cotabato Governor Mendoza, DA Sec. Proceso Alcala, and BS Aquino – and pinning the blame on unfounded and baseless arguments.

The reckless and dirty finger-pointing of the President’s spokespersons only point back to the crux of the issue: BS Aquino and his cohorts utterly failed to give to the farmers the help they deserve. BS Aquino and his PR team can, sadly, do no better than repeating the script to escape responsibility for the massacre, while they continue to vehemently use government resources in the name of “Daang Matuwid” and in campaigning for presidential bet Mar Roxas – a figure completely vilified by the people.

Through the BS Aquino regime’s continuing disregard against the farmers and the people, however, it is no doubt that more are then convinced that there is never any glimmer of hope in the May elections. More farmers, workers and other sectors are supporting the struggle for national liberation, where the people sees the promise of a nation with genuine agrarian reform and national industrialization – the base of genuine development.

Last March 29, revolutionary farmers joined the multitude who paid their last tribute to the great hero of the masses Gregorio “Ka Roger” Rosal – former spokesperson of the Communist Party of the Philippines and dubbed as the “tinig ng rebolusyon”. They were among those who filled Manila’s major thoroughfares with the resounding call “Rebolusyon, hindi eleksyon!”.

In the midst of sheer violence and neglect for many Filipinos, the struggle Ka Roger waged serves as an inspiration for them to seize what they deserve.

While it is a lie and an offensive remark that such actions were instigated upon by the Left, it is true that the ensuing negligence by Malacañang eventually leads many more to decide to establish a new government – in the streets or in the countryside. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s