Magsasakang biktima ng El Nino, pinapaslang ng pyudalismo, estado

04042016-Kidapawan-PR-1.png

Ipinapaabot ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan sa ilalim ng panrehiyong sentrong unyong PAMANTIK-KMU ang kanilang pinakamalakas na pagkundena sa marahas at walang-awang pamamaslang ng mga magsasaka sa North Cotabato, na siyang may mga pinakamakatarungan at lehitimong dahilan upang magprotesta.

Bilang mga biktima ng kontraktwalisasyon at ng mga neoliberal na opensiba ng mga kapitalista, alam naming kung gaano kahirap na sa paglipas ng bawat araw ay nakatatanggap kami ng napakababa at napakalayo-sa-disenteng sahod.

Ang makatanggap ng sapat na sahod para magtrabahong muli kinabukasan ay ‘di na makatarungan at makatao; ngunit ang mamatay sa gutom habang nananawagan para sa isang nararapat na serbisyo tulad ng rice subsidy ay rurok na ng kawalang-konsensya at siyang nakasusuklam.

Mataas ang pagtingin namin sa mga magsasaka – nasa kanila ang lahat ng dahilan upang kunin ang dapat ay sa kanila, lalo na kung ipinagkakait ng pamahalaan ang kanilang karapatan para sa serbisyong panlipunan. Ang sabihing ang kanilang barikada ay nakapagdulot lamang ng malaking kawalan sa kita at istorbo ay hindi kailanman tatapat sa gutom na dinaranas na ng mga magsasaka sa loob ng ilang buwan.

Kinukondena namin si North Cotabato Governor Emmylou Taliño-Mendoza sa kanyang pagkainutil, pagkamanhid at pagkapasista sa kanyang sariling mga mamamayan. Hindi na nga nasasapatan sa marahas na pagbubuwag sa protesta ng magsasaka, hinarang pa niya ang tulong na bumuhos para sa mga magsasaka.

Ang ganitong aktitud ay nakasusuklam at mala-Marcos: katulad ng dinanas ng mamamayan sa loob ng Daang Matuwid.

Kung naalala natin, responsibilidad ng pamahalaan na mabigyan ng kinakailangan at mabilis na tulong ang mamamayan sa oras ng kalamidad. Sa pagugong ng halalan sa Mayo, maraming tradisyunal na kandidato ang nagwawaldas ng bilyon-bilyong piso para sa mga advertisements na nangangako ng ginhawa para sa magsasaka – ngunit para lamang makakuha ng boto.

Ito ay nakababahala sapagkat namamatay sa gutom at desperasyon ang mga magsasakang sinumpaan nilang pagsilbihan. Wala ni isang kusing ng serbisyo ang natanggap nila mula sa mga trapo. Hindi pagkain, ngunit ampaw na mga salita at kontra-mamamayang polisiya ang ibinigay nila.

Mula sa masaker sa Mendiola, sa Hacienda Luisita at hanggang ngayon sa masaker sa Kidapawan, puno na ng dugo ang mga Aquino: dugo ng mga magsasakang martir. Hahaba lang ang listahan sa lalong pagtagal ng mga asyendero at komprador sa kapangyarihan.

Tulad ng napakarami nang pagyurak sa mga magsasaka at sa mga binubusabos, ang katotohanan ay lalo lamang nagiging malinaw: pinapatay ang mga magsasaka nang ilang ulit ng pyudal na pag-aari ng lupa at karahasan ng estado. Sa pangkalahatan, tayo ay unti-unting pinapatay ng tatlong salot ng walang-habas na paghahari ng dayuhan, dayukdok at atrasadong kondisyong ekonomiko at malawakang korapsyon.

Kahit nasa ibayo nang disgrasya, ang nararapat lamang na gawin ni BS Aquino ay kagyat na ibigay ang subsidiyo ng bigas at calamity fund para sa mga nagugutom na magsasaka ng Hilagang Cotabato, at tapusin na ang karahasang dulot ng pulisya at militar sa mga kanlungan ng mga magsasaka.

Kung hindi, pananatilihin lamang niyang kinukumbinsi ang mga magsasaka at mamamayan na mag-aklas, ibagsak ang mapaniil na sistema, at itatag ang isang estadong tunay na nagrerespeto sa karapatang pantao at nagsisilbi sa interes ng mamamayan. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s