Isang taon na: wala pa ring hustisya! Katarungan para kay Florencio “Ka Bong” Romano!

Isang taon na ang lumipas nang niyanig ang mga manggagawa ng masamang balita: natagpuang patay si Florencio Romano, o Ka Bong/YS sa mga kasamahan nito, sa Batangas City.

Hanggang sa kanyang kamatayan, naging masipag na organisador at edukador si Ka Bong. Tinuruan niya ang libu-libong manggagawa ng kanilang mga batayang karapatan at ang paglaban para sa sahod at trabaho. Kasama na rito ang paninindigan para sa tunay na kalayaan, demokrasya at pambansang industriyalisasyon.

Itinuturo natin si BS Aquino at ang Oplan Bayanihan bilang may pakana sa kamatayan ni Ka Bong. Hanggang ngayon, wala pa ring napapanagot sa kanyang pagpaslang.

Ito ang ilang dahilan kung bakit alam nating biktima si Ka Bong ng karahasan ng anti-mamamayang estado, ang rehimeng US-BS Aquino:

ka bong polyeto.png

Marami pang mga insidente ang nagtuturo sa karahasan ng estado, tulad ng:

  • Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC): kasunduang nagpapahintulot sa AFP at PNP upang manghimasok sa mga usaping manggagawa. Kinatigan ng estado, militar at mga dilawang unyon.
  • Laganap na pakikialam ng mga pulis sa mararahas na dispersal sa mga welga at pagkilos – nasaksihan sa welga ng manggagawa ng Tanduay, Nestlé at Philsteel.
  • Paniniktik sa aktibidad ng mga manggagawa. Kasama rito ang pagbuntot at paniniktik kay Hermie Marasigan, tagapangulo ng OLALIA-KMU; at kay Dante Morales, organisador din ng manggagawa, habang nasa byahe sa Maynila.
  • Pag-aresto sa mga konsultant ng NDF tulad ni Ernesto Lorenzo, na abala sa usaping pang-manggagawa sa Timog Katagalugan.

Lahat tayo, buhay at patay, ay saksi sa patuloy na pandarahas at panunupil ng estado sa ating mga batayang karapatan.

Dahil dito, sama-sama nating isigaw: tutulan at wakasan ang Oplan Bayanihan!

HUSTISYA PARA KAY BONG ROMANO!
LABANAN ANG KARAHASAN SA MGA MANGGAGAWA!
OPLAN BAYANIHAN,TUTULAN AT LABANAN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s