Nagdadalamhati kami sa kamatayan ni Ka Nestor: Bayani ng magsasaka at mamamayang Pilipino

02292016-Ka-Nestor.png

Ipinahahayag ng mga unyon, pederasyon at asosasyon ng manggagawa sa ilalim ng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang taos-pusong pagdadalamhati sa pamilya ni kasamang Nestor Villanueva.

Namatay siya noong Sabado, ika-27 ng Pebrero, bunga ng komplikasyon mula sa kanyang sakit.

Si Villanueva, 59, ay naging tagapangulo ng panrehiyong sentrong magsasaka Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK), tagapagsalita ng Coco Levy Funds Ibalik sa Amin (CLAIM), at miyembro ng pambansang konseho ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Mula sa kanyang karanasan ng pangangamkam ng lupa at iba pang porma ng pag-aabuso sa mga magsasaka sa Hacienda Yulo, Calamba, si Ka Nestor ay tumahak sa kalsada at tinipon ang pinakamaraming bilang ng mga magsasaka laban sa pyudal na pagsasamantala at para sa pambansang industryalisasyon at demokrasya.

Hinangaan namin si Ka Nestor sa kanyang mahusay na paggagap ng sitwasyon ng magsasaka sa rehiyon kung saan man siya pumunta; mula sa mga komunidad hanggang sa mga pagtitipon at pagkilos. Sinasariwa namin ang kanyang mainit na pagbati at pagngiti habang kahati namin siya sa kalsada sa mga protesta laban sa malawak na inhustisyang panlipunan.

Tinitingala namin si Ka Nestor sa kanyang paglagpas sa napakaraming atake sa magsasaka at mamamayan nang may rebolusyonaryong militansya at determinasyon; sa mga dayalog, protesta, asembleya at kampanya. Kaparehong nagpamalas ng kanilang pagkakaisa kasama ang mga manggagawa at iba pang sector sa kanyang aktibong partisipasyon sa aming mga aktibidad.

Sa mga pangyayaring ito aming idinadakila ang tunay na ekspresyon ng aming batayang alyansa, habang nakipagkapit-bisig kami para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industrialisasyon.

Lubos kaming nalulungkot sa pagkamatay ni Ka Nestor, isang determinadong bayani ng magsasaka at mamamayang Pilipino.

Siya ay isang halimbawa na nais tularan ng mga manggagawa sa aming pakikibaka hindi lamang para sa nakabubuhay na sahod at benepisyo, pero lalo na sa labanang pulitikal, kung saan ang ating pagtatagumpay ay magtatakda ng mas magandang bukas para sa mamamayan.

Nalulungkot din kami na hindi na masasaksihan ni Ka Nestor ang tagumpay ng kanyang mga ipinaglalaban. Sa kabila nito, nananatili ang kanyang pangarap na mas marami pang magsasaka at mamamayan ang sumapi sa panibagong daluyong ng panlipunang pagbabago at pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Sa paraang ito, ating alalahanin at dakilain ang alalaala ni Ka Nestor Villanueva. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s