Tatlumpung taon matapos ang EDSA: Pagpapanumbalik ng delubyo sa manggagawa

02252016-EDSA

“Tama na, sobra na!” ang aming ipinahahayag sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno, sa patuloy na pagpapahirap sa mga manggagawa talumpung taon matapos ang pagpapatalsik sa diktaduryang US-Marcos noong EDSA I.

Nananatili, kung hindi man mas matindi, ang dinaranas na kahirapan ng mga manggagawa sa kasalukuyan – na siyang ninais nilang wakasan noong humugos sila sa mga lansangan tatlumpung taon na ang nakararaan. Inipon lamang ng mga rehimen mula kay Corazon Aquino, hanggang sa kanyang anak na si Benigno, ang mga kasinungalingan at nakakamoplaheng panloloko sa pamamagitan ng iba’t ibang polisiya sa loob at labas ng pagawaan.

Si Corazon Aquino ang naging ina ng kontraktwal at delikadong trabaho. Si Ramos ang naging tagapamandila ng deregulasyon sa ekonomiya, na pumatay sa ating mga likal na industriya. Nangurakot si Estrada sa kaban ng bayan, habang inatake ni Arroyo ang mga pagtitipon ng mamamayan para sa kanilang karapatan. Itong lahat ay ipinamalas ni BS Aquino – na may halong kawalang-bahala at mundong nakadistrongka sa tunay na pangangailangan ng mamamayan.

Tatlumpung taon na ang nakalilipas, higit pang mga manggagawang kontraktwal ang biktima ng napakababang sahod – na siyang pinipigilan ng mga kapitalistang magtayo ng unyong magtataguyod sa kanilang interes. Sa paghahabol ng pinakamabababang gastusin, pito hanggang sa siyam na manggagawa ang pinapasok bilang kontraktwal; binubuhay bilang mga binabawian ng dignidad mabuhay. Ang mga welga ng manggagawa, tulad ng sa Tanduay Distillers, Inc., at Karzai Corporation, ay sinalubong lamang ng mga taingang bingi at marahas na pwersa.

Ang ikatlong dekada matapos ang EDSA ay nangahulugan ding panibagong pagkakatapo upang pumili ng mga panibagong lider – na naging kalokohan para sa nakararami. Sa pamamagitan ng ampaw na pangako, unawa na ng mga manggagawa na ang eleksyon sa Mayo ay nangangahulugan lamang ng panibagong serye ng mga atake sa kanilang karapatan.

Sinaling tayo ng mga imperyalistang US at Tsina para sa kanilang makasariling interes ng pandaigdigang dominasyon sa eknomiya at pulitika. Ginamit ng US ang pananakot ng Tsina upang ilapit ang EDCA at ang panibagong mga polisiyang neoliberal sa pamamagitan ng APEC. Para sa mga manggagawa, ito ay serye lamang ng mga opensiba upang itulak sila sa panibagong balon ng paghihirap.

Tatlumpung taon na ang nakalilipas, humanton na naman tayong mga manggagawa sa panibagong mga salot na nilayon na nating tapusin. Hindi na natin papayagang mamayani ang iilan.

Kasama kami sa libu-libong sumasariwa sa kung paano natin pinatalsik ang diktaduryang Marcos; at sa pagtutol sa kaparehong diktaduryang nasa Malacañang ngayon.

Tatlumpung taon na ang nakalilipas, natuto na tayo na hindi lamang sapat na tapusin ang isang diktadurya, kung papalitan lamang ito ng isa pa. Napakahalaga ngayon para sa nakararami na kunin ang pamuuno sa pamahalaan at ibalik ito sa paglilingkod ng mamamayan.

Habang nakasalang tayo sa lumang mga salot, tatapatan natin ito ng atin ding matanda pero maasahang sandata – ang lakas sa ating pagkakaisa. Sinasabi nating tama na ang ‘di nakabubuhay na trabaho at imperyalistang pandarambong at digmaan; at nananawagan sa mamamayan upang baguhin ang lipunan tungo sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Sa pamamagitan nito, ibabalik natin ang tunay na diwa ng EDSA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s