Manggagawang kontraktwal ng Meralco (MIESCOR), walang liwanag ang buhay!

“May liwanag ang buhay” – ito ang pangakong dala sa atin ng Meralco, sa kanilang pagdadala ng kuryente sa ating mga kabahayan.

Ngunit, tulad ng mga panaka-nakang brownout, baon din sa napakong mga pangako at dilim ng buhay ang mga manggagawang kontraktwal sa Meralco!

Ilang taon nang nagdurusa ang mga manggagawa ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation (MIESCOR), isang subsidiary ng MERALCO sa Sto. Tomas, Batangas, sa napakababang sahod, kawalan ng benepisyo at iba pang mga dinaranas na hirap ng mga manggagawang kontraktwal sa ating bansa.

Dahil dito, nagtayo na ng unyon ang MIESCOR: ang Bisig, Ilaw at Gabay ng Manggagawa sa MIESCOR. Sa gabay ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyonismo, nagsagawa na ng piket-protesta ang mga manggagawa ng MIESCOR. Ang kanilang nais: ibigay ang tamang sahod, benepisyo at karapatan – regularisasyon para sa kanilang mga manggagawa!

Upang maunawaan ang isinasagawa ngayong piket ng mga manggagawa ng MIESCOR, kailangan nating malaman kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakaisa at pagkilos:

  • Labimpitong taon nang kontraktwal ang mga manggagawa ng MIESCOR.
  • Muli silang pinapipirma ng panibagong kontrata, na hindi magbibigay ng separation pay.
  • Nakasaad sa Labor Code ng bansa ang regularisasyon matapos ang 6 buwan.

Ang piket ay ikaapat nang beses nilang pagsubok sa paglabas ng kanilang mga hinaing. Sa pagkakataong ito, hindi na nila papayagang maharangan pa ng pananakot at karahasan ng management ng MIESCOR. Nasa mga manggagawa ng MIESCOR na ang lahat ng dahilan upang magprotesta at panindigan ang regularisasyon at marangal na hanapbuhay.

Ang patuloy na pagkait sa kanila ng nararapat nilang matamasang nakabubuhay na sahod, benepisyo at karapatang mabuhay ay hindi kailanman papayagan nating mga manggagawa! Sinundan na ng mga yapak ng mga manggagawa ng MIESCOR ang mga naunang pagtindig ng mga manggagawa ng La Tondeña, Nestle, Philsteel, Coca-cola, Tanduay at Karzai – na, katulad ng iba pang mga welga sa kasaysayan ng bansa, ay nagpapatunay lamang na walang kaginhawaan para sa manggagawa sa ilalim ng isang mapaniil at sinungaling na sistema.

Ang ipinutok na laban ng mga manggagawa ng MIESCOR ay isang panawagan na para sa mga manggagawang kontraktwal upang itaguyod ang sahod, trabaho at karapatan; itayo ang unyon ng manggagawa sa bawat pabrika, at manindigan para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Gaya ng mga naunang nabanggit na mga welgang manggagawa, kailangan ng mga manggagawa ng MIESCOR ng malawak na suporta mula sa iba’t ibang unyon at sektor ng ating lipunan.

Kaya, magkaisa at manawagan:

SUPORTAHAN ANG MGA MANGGAGAWA NG MIESCOR – STO. TOMAS, BATANGAS!
IBIGAY ANG TAMANG SAHOD, BENEPISYO AT KARAPATAN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s