Hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa konstitusyonalidad ng EDCA

01122016-EDCA-decisionTiyak na galit ang nararamdaman ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan hinggil sa desisyon ng Korte Suprema na konstitusyonal ang kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sa pamamagitan nito, sinususugan ng EDCA ang walang-taning na panghihimasok ng US sa balangkas ng paglipat ng atensyon nito sa rehiyong Asya-Pasipiko at sikaping buhayin ang imperyalistang pamumuno nito sa buong daigdig.

Halatang bumaluktot ang Korte Suprema sa mga kagustuhan ng rehimeng US-Aquino sa desisyong ito – sa tuwa ng amo nitong US. Mada-madali nitong ipinakita ang galak sa inilabas na desisyon ng korte, at sa ultimong pagbibigay nito ng lisensya para sa pagpapaigting pa ng mga operasyong militar ng US.

Nabigyan din ng lisensya ang ehekutibo na pumasok sa mga kasunduan kahit na walang basbas ng lehislatibo. Bukod sa mga komplikasyong maidulot nito sa hinaharap para sa iba’t ibang mga isyung pangmanggagawa at pangmamamayan, mas madali na para kay BS Aquino at sa mga susunod pang mga pangulo na ipagsangkalan ang ating pambansang soberanya sa tuta nitong pagsunod sa mga dayuhang imperyalista.

Sa pamamagitan din ng desisyong ito, muling manunumbalik ang mga pasakit na naransan ng mga manggagawa at mamamayan sa loob ng pamamamayagpag ng mga base-militar ng US – prostitusyon, pandarahas at pamamaslang. Hindi malilimutan ng mga mamamayan ang mga mala-hayop na paggahasa kay “Nicole” ni Lance Corporal Daniel Smith noong 2004, ang pagpatay kay Jennifer Laude ni Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton noong 2014, at marami pang iba.

Gamit ang mga naunang mga tratado tulad ng Visiting Forces Agreement, nakatakas sila sa kriminal na responjsibilidad at pagkakakulong – niligtas sila ng imperyalistang US. Hindi na kailanman papayag ang mga manggagawa at mamamayan na magpatuloy pa ang kawalang-hustisyang dala ng VFA at ng EDCA.

Mula nang ibinabalangkas pa lamang ito hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang tindig ng PAMANTIK-KMU na ang EDCA ay magpapatuloy at magpapalakas lamang ng dominasyon ng imperyalistang Estados Unidos sa Pilipinas. Iigting pa ang presensya ng pwersang militar ng US, kasabwat ang iba pa nitong mga kasamaang dulot sa mamamayang Pilipino.

Kailanman ay hindi solusyon ang panghihimasok ng dayuhang bansa, kahit sa harap ng pambubusabos ng iba pang mga dayuhan, gaya ng ipinalalabas na dahilang kailangan ng bansa ang EDCA upang mailigtas sa pananakot ng Tsina, na kaparehong tinututulan ng PAMANTIK-KMU.

Ang tunay na kaligtasan sa dayuhang pananakop at pananakot ay ang paninindigan para sa pambansang soberanya nang walang impluwensya ng iba pang dayuhang imperyalista – mapa-US man o Tsina.

Sinusuportahan ng PAMANTIK-KMU ang potensyal na paghain ng motion for reconsideration hinggil sa desisyon upang panindigan ang pambansang soberanya ng bansa – at ibayo pang paiigtingin ang kampanya para sa paglansag sa dayuhang imperyalistang pandarambong at pananakop. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s