Sa ika-83 taong kaarawan ni Ka Bel

Mainit na ipinagdiriwang ngayon ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan ang ika-83 taong kaarawan ng isa sa mga kinikilalang mga lider-obrero ng bansa: si Kasamang Crispin “Bel” Beltran.crispin_beltran_28140564142129

Isa si Ka Bel sa mga naging parte ng mga panahon ng pagsulong ng kilusang paggawa sa Pilipinas. Maituturol natin ang kanyang inialay na buhay para sa paglaya ng kanyang uri — magmula nang maging isang gasoline boy, naging kasapi si Ka Bel ng unyon ng mga taxi driver sa Maynila, ang Yellow Taxi Drivers’ Union at ang Amalgamated Taxi Drivers’ Federation.

Simula nito, naging buhay na karanasan na ni Ka Bel ang pagsasamantala at pang-aapi sa uring manggagawa, at ang inhustisyang dinaraan ng mga manggagawa upang mabuhay lamang ng isa pang araw. Simula rin noon, naging panata na ni Ka Bel na sama-samang wakasan ang isang sistemang nagsasara ng pinto para sa mas masaganang buhay para sa lahat.

Hindi lingid sa kaalaman ni Ka Bel na kasabay rin nito ang papatinding krisis dulot ng naghaharing sistema sa bansa. Isa si Ka Bel sa mga naging biktima ng pampulitikang panunupil. Bagamat ikinulong at itinortyur sa panahon ng iba’t ibang rehimen, mula Marcos hanggang Arroyo, nanatili ang diwang mapanlaban ni Ka Bel.

Hindi nagpatinag si Ka Bel bilang tagapamandila ng tunay, militante at anti-imperyalisang unyonismo. Naging tagapangulo rin siya ng Kilusang Mayo Uno, ang pambansang sentro ng unyonismo noong 1986, matapos ang pamamaslang kay Rolando Olalia.

Tulad ng isang proletaryado, alam niyang kaakibat ng paglaya ng uring manggagawa ang paglaya ng sambayanan, lalo na bilang tagapangulo ng Bagong Alyansang Makabayan mula 1993 hanggang 1999 at kinatawan ng mga progresibong partylist na Bayan Muna noong 2001 at ng Anakpawis mula 2004 – 2007.

Labis ang mga daliri sa kamay at paa sa iba’t ibang mga batas na ihinapag ni Ka Bel sa Kongreso. Hindi niya binitawan kailanman ang interes ng bayan sa kanyang pagsisilbi noon sa Kamara – at nanatili ang kanyang mapanlabang diwa hanggang sa kanyang kamatayan.

Si Ka Bel, sa kasalukuyan, ay bituin sa kalawakan ng kilusang paggawa sa buong bansa. Ang kanyang maningning na ehemplo sa pamumuno sa paglaya ng sambayanan ay isa ngayong huwaran para sa milyon pang mga manggagawang ubos-kayang ipinaglalaban ang sahod, trabaho at karapatan.

Sa kanyang kaarawan, ang tanging paggunita sa alaala ni Ka Bel ay ang walang-sawang pagtalima sa wasto at makauring tanglaw ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyonismo – at ang paghawan ng landas para sa pambansang demokrasya.

Kagaya ng hiling ni Ka Bel, ito lamang ang magdadala ng tunay na ginhawa para sa mamamayan at walang-hanggang kaunlaran para sa mamamayang Pilipino – na siyang magiging tanglaw rin para lumaya ang mamamayan ng buong daigdig sa tanikala ng pandaigdigang sistemang kapitalista. # # #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s