Manggagawang kontraktwal ng Meralco (MIESCOR), walang liwanag ang buhay!

“May liwanag ang buhay” – ito ang pangakong dala sa atin ng Meralco, sa kanilang pagdadala ng kuryente sa ating mga kabahayan.

Ngunit, tulad ng mga panaka-nakang brownout, baon din sa napakong mga pangako at dilim ng buhay ang mga manggagawang kontraktwal sa Meralco!

Ilang taon nang nagdurusa ang mga manggagawa ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation (MIESCOR), isang subsidiary ng MERALCO sa Sto. Tomas, Batangas, sa napakababang sahod, kawalan ng benepisyo at iba pang mga dinaranas na hirap ng mga manggagawang kontraktwal sa ating bansa.

Dahil dito, nagtayo na ng unyon ang MIESCOR: ang Bisig, Ilaw at Gabay ng Manggagawa sa MIESCOR. Sa gabay ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyonismo, nagsagawa na ng piket-protesta ang mga manggagawa ng MIESCOR. Ang kanilang nais: ibigay ang tamang sahod, benepisyo at karapatan – regularisasyon para sa kanilang mga manggagawa!

Upang maunawaan ang isinasagawa ngayong piket ng mga manggagawa ng MIESCOR, kailangan nating malaman kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakaisa at pagkilos:

 • Labimpitong taon nang kontraktwal ang mga manggagawa ng MIESCOR.
 • Muli silang pinapipirma ng panibagong kontrata, na hindi magbibigay ng separation pay.
 • Nakasaad sa Labor Code ng bansa ang regularisasyon matapos ang 6 buwan.

Ang piket ay ikaapat nang beses nilang pagsubok sa paglabas ng kanilang mga hinaing. Sa pagkakataong ito, hindi na nila papayagang maharangan pa ng pananakot at karahasan ng management ng MIESCOR. Nasa mga manggagawa ng MIESCOR na ang lahat ng dahilan upang magprotesta at panindigan ang regularisasyon at marangal na hanapbuhay.

Ang patuloy na pagkait sa kanila ng nararapat nilang matamasang nakabubuhay na sahod, benepisyo at karapatang mabuhay ay hindi kailanman papayagan nating mga manggagawa! Sinundan na ng mga yapak ng mga manggagawa ng MIESCOR ang mga naunang pagtindig ng mga manggagawa ng La Tondeña, Nestle, Philsteel, Coca-cola, Tanduay at Karzai – na, katulad ng iba pang mga welga sa kasaysayan ng bansa, ay nagpapatunay lamang na walang kaginhawaan para sa manggagawa sa ilalim ng isang mapaniil at sinungaling na sistema.

Ang ipinutok na laban ng mga manggagawa ng MIESCOR ay isang panawagan na para sa mga manggagawang kontraktwal upang itaguyod ang sahod, trabaho at karapatan; itayo ang unyon ng manggagawa sa bawat pabrika, at manindigan para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Gaya ng mga naunang nabanggit na mga welgang manggagawa, kailangan ng mga manggagawa ng MIESCOR ng malawak na suporta mula sa iba’t ibang unyon at sektor ng ating lipunan.

Kaya, magkaisa at manawagan:

SUPORTAHAN ANG MGA MANGGAGAWA NG MIESCOR – STO. TOMAS, BATANGAS!
IBIGAY ANG TAMANG SAHOD, BENEPISYO AT KARAPATAN!

Advertisements

Organized labor denounces demolition threats at Batangas seaside community; denounce gov’t program of “development for some”

01252016-Sitio-Balacbacan.png

The militant regional labor center PAMANTIK-KMU trooped today to support the residents of a seaside community facing imminent demolition of their settlements.

In Sitio Balacbacan, Brgy. Laiya Aplaya, San Juan, Batangas, thousands of families thriving in fishing and other seaside activities have been threatened to be thrown out of their communities for almost two years now. A 10,000-strong crew of fully-armed policemen and jailers hired as demolition crews stormed the community last July 4, 2014, displacing the community still mounting its defense.

The events of July 4, 2014 sparked a series of demolition attempts from the private developer Federico Campos,, who plans to follow the trend of development projects in the shoreline of Batangas. The residents were reportedly shooed out of their communities for the building of beach resorts in the area.

Residents of the community has since condemned government inaction over the demolition, and also the said impunity cherished by Campos, as he “tramples over their right to settlement and living”.

PAMANTIK-KMU called on different labor organizations, unions and alliances to set up quick reaction teams to augment the community’s defense efforts, in cooperation with other progressive organizations.

“Upholding people’s rights requires a great community effort from various sectors of society. Such solidarity develops strong relations among the workers and the people, which face different yet unifying struggles for their livelihood and basic rights,” said Bagas.

Allan Bagas, secretary-general of PAMANTIK-KMU, pointed the demolition as part of President Aquino’s “anti-worker, anti-people” development plan, guised in the promising words of Daang Matuwid (Straight Path) – further marginalizing the people.

“A year after the bloody encounter in Mamasapano, the BS Aquino regime continues to spread injustice and hardships to the people – it is, apparently, what inclusive growth has meant for him,” said Bagas.

“With over five years of widespread underdevelopment and intensifying troubles for the people, we want BS Aquino behind bars. His Daang Matuwid is nothing but yet a worse string of demolitions, poverty, killings and trifles for us workers and the rest of the Filipino people,” he added.

Staying on guard for the following days, the labor group continued to call for support from different organizations in defending Sitio Balacbacan, and in denouncing of BS Aquino over continued implementation of Project Calabarzon and other anti-people development projects in the Southern Tagalog region. # # #

Sa pagpapakana ng rehimeng mamamatay-tao, panagutin ang rehimeng US-BS Aquino!

01242016 Mamasapano mob

Isang taon na ang nakararaan matapos nating malaman ang madugong sagupaan sa Mamasapano, at ang kaparehong madugong katotohanan: mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa ng operasyon, may pakana si BS Aquino.

Malinaw na malinaw:

 • bilang commander-in-chief ng PNP, iniluklok niya ang suspendidong hepe na si Alan Purisima na balangkasin at isagawa ang Oplan Exodus – taliwas sa chain of command;
 • isinawalang-bahala niya ang mga nakaraang usapang nakaapekto na sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at BIFF, na dala ng depektibong plano sa operasyon;
 • tumalima si Aquino sa war on terror ng US. Mismong ang alkalde ng Mamasapano ang nagpatunay ng presensya ng drone. Nakita ng mga residente ang mga patay na sundalong Amerikano sa lugar. May mga sundalong Kano rin sa tactical command post ng operasyon.

Anim na taon nang abala si Aquino sa pagtulak sa mamamayan sa kamatayan. Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, nabubuhay sa pangamba at banta ng pandarahas ang bayan. Lalo tayong naiipit sa tinitipong pananamantala ng mga kapitalista at ng estado!

Huwag natin kalimutan ang mga naging biktima ng berdugong rehimeng BS Aquino – mga ka-manggagawa at kaisa sa laban para sa sahod, trabaho at karapatan:

 • Benjamen Villeno. Lider-unyonista at manggagawa. Nawawala mula Agosto 2013.
 • Bong Romano. Organisador ng manggagawa sa Batangas. Pinatay noong Pebrero 2015.
 • Ernesto Lorenzo. Konsultant sa usaping pang-manggagawa. Iligal na inaresto noong Hunyo 2015.

Mamasapano polyeto 01242016

Tulad nila Ka Ben, Ka Bong at Ka Ernie, marami pa ang malilista nating biktima ng pampulitikang panunupil ng rehimeng US-BS Aquino. Hustisya ang sigaw ng bayan!

Sa dikta ng giyang kontra-paniktik ng imperyalistang US, inaatake ni BS Aquino ang mga manggagawang nais mag-organisa at mag-unyon para sa kanilang hanapbuhay; ang mga magsasakang naninindigan para sa pag-aari ng kanilang binubungkal na lupa; ang mga kabataang naninindigang karapatan ang edukasyon, at iba pa.

Hindi armadong pagsupil ang tuon ng Oplan Bayanihan, kundi ang iba’t ibang porma ng paglaban ng bayan sa mga anti-mamamayang polisiya sa ekonomiya at pulitika. Napakaraming mga anak, asawa, kapatid at kasama ang pinapaslang at inaatake sa buong bayan.

Isa na rito ang mga biktima sa madugong labanan sa Mamasapano. Ginawang pain ni BS Aquino ang napakaraming mga Pilipino sa ngalan ng pagsunod nito sa dikta ng imperyalistang US. Bilang resulta, nasasayang ang buhay ng mamamayan sa paglaban ng mga digmaan para sa ibayo pang pambubusabos sa atin.

Isang taon matapos ang madugong sagupaan sa Mamasapano, wala pa ring naipapanagot mula sa mga nagpakana at nagbigay-basbas sa operasyon. Todo-tanggi pa rin si BS Aquino sa mapagpasyang papel nito sa pagtulak ng mga tao sa kamatayan nila.

Isang taon matapos ang madugong sagupaan sa Mamasapano, ang ating mga panawaga’y hindi pa rin nagbabago: BS Aquino, berdugo! Oplan Bayanihan, biguin!

HUSTISYA SA LAHAT NG BIKTIMA NG MGA PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO!
BS AQUINO, BERDUGO! OPLAN BAYANIHAN, BIGUIN!

Sa ika-29 anibersaryo ng Masaker sa Mendiola, tunay na repormang agraryo, mailap pa rin sa magsasaka!

Mula kay Dino Doliente.
Mula kay Dino Doliente.
Mula kay Dino Doliente.

Aabot na sa tatlong dekada matapos ang madugong pamamaril ng mga armadong pwersa ng rehimeng Cory Aquino sa mga magsasaka sa Mendiola. Ang kanilang mga panawagan: lupa para sa magsasaka! Ibasura ang huwad na programa sa lupa ng rehimen! Ipatupad ang tunay na repormang agraryo!

Ilang araw ring nagsagawa ng kampuhan sa Mendiola ang mga magsasaka mula sa Gitnang Luzon at Timog Katagalugan, kasama ang sumuportang mga manggagawa at kabataan. Ngunit, ilang araw pagkatapos, labintatlo ang patay at ilandaang magsasaka at tagasuporta ang sugatan, dala ng mga punglo ng mga sundalo at kapulisan.

Mailap pa rin ang katarungan para sa kanila – na hanggang ngayon, ay biktima pa rin ng kaparehong kawalang-lupa at pagsasamantala ng mga panginoong maylupa, dayuhang korporasyon, at ng mismong mga dumaang administrasyon.

Kadalasan, ang mga batas sa reporma sa lupa ng iba’t ibang rehimen ay:

01.png

 • Limitado ang saklaw. Bukas sa pagpapalit-gamit ng panginoong maylupa ang lupa.
 • Ibinebenta ang mga lupa. Lubog sa hirap at utang ang magsasaka dahil dito.
 • Umiiral ang ‘di-makatarungang relasyon sa pagitan ng magsasaka at may-ari ng lupa.

Dahil sa mga ito, nananatili ang pag-asa ng magsasaka para sa makabuluhang pagpapaunlad sa kanayunan, na magsisimula sa libre, kung hindi man sa murang halaga, ay maipamahagi sa kanila ang lupa.

Ngunit, ano nga ba ang dalang pag-unlad kung ipatutupad ang tunay na repormang agraryo?

01.png

 • Hindi mababarat ang mga magsasaka sa pagbenta ng de-kalidad na aning produkto.
 • Magkakaroon ng bago at mas maunlad na teknik at gamit ang magsasaka. Bibilis ang produksyon.
 • Mahahawan nito ang pag-unlad ng bansa tungo sa pambansang industriyalisasyon.

Sa ating paghahanap ng hustisya para sa labintatlong pinaslang sa Mendiola tatlumpung taon na ang nakararaan, at para sa milyong magsasakang inagawan ng lupa ng iilang naghahari, ating ipagpatuloy ang panawagan: lupa para sa nagbubungkal!

TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPAGLABAN!
ISABATAS ANG GENUINE AGRARIAN REFORM BILL!
LUPA AT HUSTISYA PARA SA MAGSASAKA!

S. Tagalog workers compare sub-P2000 SSS pension hike compromise to “haggling at Divisoria”, urges Congress to override presidential veto

01192016-SSS-pension-increase-2.png

Workers from the Southern Tagalog region today hit President Aquino’s pitch for a P500 Social Security System (SSS) pension hike, which they termed as a “cheap, save-face haggle at Divisoria”.

This was after Aquino vetoed House Bill 5842, which proposed a P2,000 across-the-board pension increase for SSS beneficiaries, claiming that the hike will render the service fundless by 2029.

The claim has been nullified by different independent studies and from the actual study by the bill’s author, Bayan Muna Representative Neri Colmenares.

“After pitting SSS beneficiaries against SSS members, BS Aquino is now treating us workers like surplus goods, worthy of lower prices,” said Allan Bagas, secretary-general of the militant regional labor center PAMANTIK-KMU.

Bagas added that they were deeply offended by the explored compromise, as he lamented the already-sorry state of laborers in the region. Actual figures show a high turnout of contractual workers in the region, which are most likely deprived of a necessary wage and benefits, like monthly contributions to the SSS.

The labor center similarly denounced proposals for a P1,000 pension increase, saying it will still render pensioners unable to cope with their needs. According to Rep. Colmenares’ study, a P2,000 wage increase will be enough, if not able, to cover a pensioner’s daily requirements.

“It makes perfect economic sense to increase the SSS pension, as it will also empower pensioners to afford their basic needs, and may even lessen the stress they experience in their everyday tasks,” added Bagas.

He lamented the BS Aquino administration’s “determination to impoverish the people to the grave, and vainly justify the veto as a move of compassion.” He added that such a move was a show of “continuing callousness under the genuinely crooked Daang Matuwid”.

Bagas also urged Congress to override BS Aquino’s veto of the bill, “if they truly are rational public servants”.

“Even with the intense whitewash Aquino and his stalwarts are in, the people know that they will never realize inclusive growth with the true anti-worker and anti-people character of his social policies,” Bagas ended. # # #

S. Tagalog workers, pensioners condemn “heartless, anti-worker” Aquino, Call decisions on EDCA, SSS pension hike bill “pro-US, pro-captalist”

12541092_748800245250738_4243355553694347859_n.jpg

Workers – young and old, contractual and regular – under the militant regional labor center PAMANTIK-KMU hit the consecutive “pro-US, pro-capitalist” measures by the BS Aquino administration and its tributaries yesterday, January 18.

Public outrage spilled to the streets by last week as the President vetoed House Bill 5842 or the SSS Pension Hike Bill, which aimed to increase pension by P2,000; and the Supreme Court decision declaring the Enhanced Defense Cooperation Agreement constitutional.

They trooped today to the Social Security System (SSS) branch in Calamba City, Laguna – echoing the wide dissent of thousands of SSS pensioners.

Tagging the Aquino administration “heartless and anti-worker”, the workers readily debunked the government’s doomsday prediction and raison d’ etre for the veto, which pegged the SSS to run out of funds after 2029 due to the pension increase.5430_748800698584026_5769090382716522055_n.jpg

“Such a prediction will not prevail to pit SSS members against the pensioners and hide the fact that millions of our hard-earned money are being used up by the SSS’ top honchos. Independent studies and true, definite benefit-cost analysis of the SSS pension hike bill are in favor of its implementation, and will only call for revamping the entire SSS structure and management,” said Allan Bagas, secretary-general of PAMANTIK-KMU.

Bagas was referring to studies by Jose Carlos Maningat of independent research center Ecumenical Institute for Labor Education and Research, Inc. and Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, which debunked SSS’ bankruptcy claim, and advocated for the improvement of the SSS’ collection efforts, accountability for employers failing to remit contributions, and government subsidy.

They followed this with another program at Crossing, Calamba in indignation of the affirmative high court decision on EDCA’s constitutionality.

12540775_748800888584007_141283404208535727_n.jpg“We continue to assert that EDCA is neither a constitutional agreement nor a way to free ourselves from foreign domination – the only way that we can be free from both China and US’ imperial ambitions is to assert our own nationalist foreign policy,” said Bagas.

The protest peacefully ended by 6 in the evening, but with a notice for more protests to come in the following days. #

Magkaisa at ipanawagan: P2,000 across-the-board pension hike, ngayon na!

Maugong ang balita nitong linggo: hinadlangan, o vineto ni BS Aquino ang panukalang-batas ng P2,000 pagtaas ng pensyon sa SSS, na ipinasa ni Rep. Neri Colmenares.

Napakaliit na ngang umento sa pensyon, hindi pa ipinagkaloob ni Aquino. Mas pinangatwiranan pa niya ang milyong pisong natatanggap ng pamunuan ng SSS! May pera para sa mga kaibigan at kabarilan, ngunit wala para sa mamamayan!

Labis na nagsisinungaling si Aquino: napatunayang hinding-hindi malulugi ang SSS sa dagdag-pensyon!

SSS polyeto figures.png

Mayroon pang P428 bilyon/taon ang SSS para sa reserbang maaring gamitin sa pamumuhunan! Kayang-kaya talaga ng SSS ang umento sa pensyon, ngunit ayaw lamang nito ibigay sa mga tunay na nangangailangan. Marami pang mga pag-aaral ang magpapatunay nito, na hindi masagot nila BS Aquino.

May mga iba’t ibang paraan pa upang makamit ang dagdag-pensyon, at para hindi agad malugi ang SSS. Igiit natin ang:

 • Pagpapataas ng nakukuhang koleksyon ng SSS mula sa mga miyembro. Napakababa ng 38% tantos ng koleksyon nito!
 • Parusahan ang mga kapitalistang hindi nagbibigay ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado!
 • Gawing regular ang mga kontraktwal na manggagawa. Lalong tataas ang makokolekta nito, at masisigurado ang kinabukasan nila pagtanda.
 • Itigil na ang pagbibigay ng milyun-milyong bonus para sa pamunuan ng SSS. Ayon sa datos, halos P3 milyon ang nakukuha ng bawat isa sa kanila, noong 2014 lang!
 • Gawing matipid at episyente ang pamamalakad sa SSS.

Kayang-kaya nating igiit ito mula Kongreso, upang baligtarin ang pagbasura ni BS Aquino sa panukalang-batas; maging kulitin mismo siya upang baguhin ang kanyang desisyon! Nakita na natin ang magagawa ng ating pagkakaisa.

Paingayin pa natin sa iba’t ibang paraan ang ating mga panawagan!

 • Ibahagi sa mga pagtitipon ng mga pensioners at senior citizens ang panawagan. Huwag kalimutang itala at ilabas sa anumang paraan.
 • Sumama sa mga nakatakdang protesta at aktibidad para sa pagtataguyod nito.

SSS PENSION HIKE, NGAYON NA!
MANGGAGAWANG KONTRAKTWAL, GAWING REGULAR!
SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!

Veto sa SSS Pension bill, nagpapakita ng tunay na mukha ng anti-mamamayang Daang Matuwid

01142016-SSS-Pension-Hike-veto

Mariing kinukondena ng rehiyonal na sentrong unyon sa Timog Katagalugan, ang PAMANTIK-KMU, ang pagbasura ni BS Aquino sa SSS Pension Hike Bill, o House Bill 5842.

Nilayon sana nitong taasan ang natatanggap na buwanang pension ng mga benepisyaryo ng Social Security Service ng P2,000, across-the-board upang makaangkop para sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa nagdaang 19 taon, kung kalian huling itinaas ang halaga ng natatanggap na pension.

Naihapag na ng may-akda ng panukalang-batas, si Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, ang mga puntong ibinabato ng pamunuan ng SSS at ng administrasyong Aquino kontra sa pagtaas ng pension. Ang pagbasura ni Aquino sa panukalang-batas ay nagpapatunay lamang ng kawalang-pakialam nito sa mamamayan at pagsunod ng rehimen sa balangkas ng neoliberal na sistemang ekonomiko – na layong pabayaan na ang mamamayan.

Ang mga ibinabandera nitong mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Bottom-Up Budgeting ay napatunayan lamang na mga pekeng programa. Umaapaw na ang mga pruweba ng korapsyon at pandarambong mula sa mga programang ito – at nagmumula rin sa tradisyon ng patronaheng dala ng sistemang pork barrel.

Tunay ngang walang malasakit at nagsisinungaling ang rehimeng BS Aquino at ang pinalalaganap nitong Daang Matuwid – ito ay Daang Nagpapahirap para sa napakaraming matatandang manggagawa at mamamayan.

Ipinagkait ni Aquino sa kanila ang dagdag-tulong sa kanilang mga pangangailangan.

Hindi na nga pinigilan ni BS Aquino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo pa nitong pinahirapan ang humigit-kumulang 31 milyong miyembro ng SSS. Bukod pa, sa kabila ng milyun-milyong natatanggap ng pamunuan ng SSS, kakarampot naman ang naibabalik sa mga miyembro nito na masinop na nagbibigay ng kontribusyon.

Wala nang seguridad sa pagtanda ang ating mga manggagawa at empleyado sa pribadong mga korporasyon, na siya na ngang biktima ng napakaraming mga pakana ng rehimeng BS Aquino at ng mga kapitalista.

Hindi na nakaaayon ang SSS sa sinumpaan nitong mandato: ang magdala ng hustisyang panlipunan para sa mamamayan. Ang pagbasura ni BS Aquino sa panukalang-batas ng pagtaas ng pension ay siya lamang nagsesemento sa tunay na mukha ng Daang Matuwid: pahirap, sinungaling, at nakamamatay.

Dahil dito, lalo nang darami ang tututol sa pagpapatuloy ng Daang Matuwid at maninindigan para sa maayos na serbisyong panlipunan.# # #

Hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa konstitusyonalidad ng EDCA

01122016-EDCA-decisionTiyak na galit ang nararamdaman ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan hinggil sa desisyon ng Korte Suprema na konstitusyonal ang kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sa pamamagitan nito, sinususugan ng EDCA ang walang-taning na panghihimasok ng US sa balangkas ng paglipat ng atensyon nito sa rehiyong Asya-Pasipiko at sikaping buhayin ang imperyalistang pamumuno nito sa buong daigdig.

Halatang bumaluktot ang Korte Suprema sa mga kagustuhan ng rehimeng US-Aquino sa desisyong ito – sa tuwa ng amo nitong US. Mada-madali nitong ipinakita ang galak sa inilabas na desisyon ng korte, at sa ultimong pagbibigay nito ng lisensya para sa pagpapaigting pa ng mga operasyong militar ng US.

Nabigyan din ng lisensya ang ehekutibo na pumasok sa mga kasunduan kahit na walang basbas ng lehislatibo. Bukod sa mga komplikasyong maidulot nito sa hinaharap para sa iba’t ibang mga isyung pangmanggagawa at pangmamamayan, mas madali na para kay BS Aquino at sa mga susunod pang mga pangulo na ipagsangkalan ang ating pambansang soberanya sa tuta nitong pagsunod sa mga dayuhang imperyalista.

Sa pamamagitan din ng desisyong ito, muling manunumbalik ang mga pasakit na naransan ng mga manggagawa at mamamayan sa loob ng pamamamayagpag ng mga base-militar ng US – prostitusyon, pandarahas at pamamaslang. Hindi malilimutan ng mga mamamayan ang mga mala-hayop na paggahasa kay “Nicole” ni Lance Corporal Daniel Smith noong 2004, ang pagpatay kay Jennifer Laude ni Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton noong 2014, at marami pang iba.

Gamit ang mga naunang mga tratado tulad ng Visiting Forces Agreement, nakatakas sila sa kriminal na responjsibilidad at pagkakakulong – niligtas sila ng imperyalistang US. Hindi na kailanman papayag ang mga manggagawa at mamamayan na magpatuloy pa ang kawalang-hustisyang dala ng VFA at ng EDCA.

Mula nang ibinabalangkas pa lamang ito hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang tindig ng PAMANTIK-KMU na ang EDCA ay magpapatuloy at magpapalakas lamang ng dominasyon ng imperyalistang Estados Unidos sa Pilipinas. Iigting pa ang presensya ng pwersang militar ng US, kasabwat ang iba pa nitong mga kasamaang dulot sa mamamayang Pilipino.

Kailanman ay hindi solusyon ang panghihimasok ng dayuhang bansa, kahit sa harap ng pambubusabos ng iba pang mga dayuhan, gaya ng ipinalalabas na dahilang kailangan ng bansa ang EDCA upang mailigtas sa pananakot ng Tsina, na kaparehong tinututulan ng PAMANTIK-KMU.

Ang tunay na kaligtasan sa dayuhang pananakop at pananakot ay ang paninindigan para sa pambansang soberanya nang walang impluwensya ng iba pang dayuhang imperyalista – mapa-US man o Tsina.

Sinusuportahan ng PAMANTIK-KMU ang potensyal na paghain ng motion for reconsideration hinggil sa desisyon upang panindigan ang pambansang soberanya ng bansa – at ibayo pang paiigtingin ang kampanya para sa paglansag sa dayuhang imperyalistang pandarambong at pananakop. # # #

Sa ika-83 taong kaarawan ni Ka Bel

Mainit na ipinagdiriwang ngayon ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan ang ika-83 taong kaarawan ng isa sa mga kinikilalang mga lider-obrero ng bansa: si Kasamang Crispin “Bel” Beltran.crispin_beltran_28140564142129

Isa si Ka Bel sa mga naging parte ng mga panahon ng pagsulong ng kilusang paggawa sa Pilipinas. Maituturol natin ang kanyang inialay na buhay para sa paglaya ng kanyang uri — magmula nang maging isang gasoline boy, naging kasapi si Ka Bel ng unyon ng mga taxi driver sa Maynila, ang Yellow Taxi Drivers’ Union at ang Amalgamated Taxi Drivers’ Federation.

Simula nito, naging buhay na karanasan na ni Ka Bel ang pagsasamantala at pang-aapi sa uring manggagawa, at ang inhustisyang dinaraan ng mga manggagawa upang mabuhay lamang ng isa pang araw. Simula rin noon, naging panata na ni Ka Bel na sama-samang wakasan ang isang sistemang nagsasara ng pinto para sa mas masaganang buhay para sa lahat.

Hindi lingid sa kaalaman ni Ka Bel na kasabay rin nito ang papatinding krisis dulot ng naghaharing sistema sa bansa. Isa si Ka Bel sa mga naging biktima ng pampulitikang panunupil. Bagamat ikinulong at itinortyur sa panahon ng iba’t ibang rehimen, mula Marcos hanggang Arroyo, nanatili ang diwang mapanlaban ni Ka Bel.

Hindi nagpatinag si Ka Bel bilang tagapamandila ng tunay, militante at anti-imperyalisang unyonismo. Naging tagapangulo rin siya ng Kilusang Mayo Uno, ang pambansang sentro ng unyonismo noong 1986, matapos ang pamamaslang kay Rolando Olalia.

Tulad ng isang proletaryado, alam niyang kaakibat ng paglaya ng uring manggagawa ang paglaya ng sambayanan, lalo na bilang tagapangulo ng Bagong Alyansang Makabayan mula 1993 hanggang 1999 at kinatawan ng mga progresibong partylist na Bayan Muna noong 2001 at ng Anakpawis mula 2004 – 2007.

Labis ang mga daliri sa kamay at paa sa iba’t ibang mga batas na ihinapag ni Ka Bel sa Kongreso. Hindi niya binitawan kailanman ang interes ng bayan sa kanyang pagsisilbi noon sa Kamara – at nanatili ang kanyang mapanlabang diwa hanggang sa kanyang kamatayan.

Si Ka Bel, sa kasalukuyan, ay bituin sa kalawakan ng kilusang paggawa sa buong bansa. Ang kanyang maningning na ehemplo sa pamumuno sa paglaya ng sambayanan ay isa ngayong huwaran para sa milyon pang mga manggagawang ubos-kayang ipinaglalaban ang sahod, trabaho at karapatan.

Sa kanyang kaarawan, ang tanging paggunita sa alaala ni Ka Bel ay ang walang-sawang pagtalima sa wasto at makauring tanglaw ng tunay, militante at anti-imperyalistang unyonismo – at ang paghawan ng landas para sa pambansang demokrasya.

Kagaya ng hiling ni Ka Bel, ito lamang ang magdadala ng tunay na ginhawa para sa mamamayan at walang-hanggang kaunlaran para sa mamamayang Pilipino – na siyang magiging tanglaw rin para lumaya ang mamamayan ng buong daigdig sa tanikala ng pandaigdigang sistemang kapitalista. # # #