Manggagawa, labanan ang atake sa ating sahod, trabaho at karapatan! Kondenahin at bigwasan ang delubyo sa marangal na hanapbuhay!

Gugunitain natin sa ika-10 ng Disyembre ang Pandaigdigang Araw para sa Karapatang Pantao – isang araw hindi lamang para ipaalala ang ating mga batayang karapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay; kundi pagkondena sa matinding paglapastangan sa karapatang pantao ng rehimeng US-BS Aquino.

Tulad ng kahit anumang batayang karapatan, karapatan natin ang magkaroon ng regular, makatarungan, makabuluhan at marangal na hanapbuhay.

Sa anim na taon ng rehimeng Aquino, patuloy na lamang niyang ipinagkait sa atin ang karapatang ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake sa ating sahod at trabaho: parehong sa pamamagitan ng pagpako sa mababang pasahod at sa panunupil sa mga karapatan ng mga manggagawa.

 

Walang-humpay na karahasan sa mga manggagawa at mamamayan:
Paglapastangan ng rehimen sa sahod, trabaho at karapatan

Ngayong taon, hindi nagpahinga ang mga kasapakat ng estado upang mapatahimik ang panawagan ng mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan.

Libu-libong mga manggagawa ang nagkakaisa ngayon, regular man o kontraktwal, at nagsasagawa ng kabi-kabilang mga aksyon upang ipako ang kanilang paninindigan sa mga kapitalista. Naging tanglaw nila manggagawa ang mahigpit nilang paghawak sa kanilang mga prinsipyo’t hangarin ng isang makabuluhang hanapbuhay.

Sinalubong ng mga bato at bubog ng mga bote ang mga kontraktwal na manggagawa ng Tanduay at Karzai, kasama ang malusak na tubig. Ito ang sagot ni Lucio Tan at ng kapitalista ng Karzai sa lakas ng manggagawang nagkakaisa laban sa kontraktwalisasyon.

Daan-daang mga manggagawa, kasama ang kanilang mga tagasuporta, ang nasaktan at nasugatan sa humigit-kumulang na sampung beses na pagsasagawa ng programa papalapit sa Asia Brewery complex, bitbit ang mga panawagang ibalik at iregularisa ang mga manggagawa ng Tanduay.

Tulad ng mga mananakop, sinalakay din ng mga bayarang goons ng retiradong heneral ng Armed Forces of the Philippines, si Noel Coballes, ang piketlayn ng mga manggagawa ng Tanduay. Ito rin ang sagot ng kapitalista ng Karzai matapos patraydor na baliin nito ang kasunduan nito sa mga manggagawa.

Humarap din sa kaparehong mga pananakot ang mga manggagawa ng Sagara Metro Plastic, Manila Cordage Company at Manco Synthetic Inc.

 

Kapitalista at estado, sama-sama sa abuso!

Hindi na ito bago para sa libu-libong manggagawang iligal na tinatanggal sa kanilang trabaho, sa anu-anong mga dahilan.

Hindi na natin malilimutan pati ang pagsasawalang-bahala ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao at ang kaparehong pananakit ng mga kapulisan ng Cabuyao, sa pamumuno ni Joseph Bayan. Makailang beses hinarang at hindi pinayagang makapagpahayag ng kanilang disgusto at panawagan ang mga manggagawa sa lokal na pamahalaan. Hindi rin natin malilimutan ang pagputok ng baril at tangkang pagbangga ng police mobile sa mga manggagawa at mga tagasuporta.

Ito ay bunga na rin ng sangkatutak na mga polisiya ng rehimeng BS Aquino, tulad ng mga pagbabawal sa mga welga sa ilang mga engklabo at exclusive economic zones, at ang pagpapairal ng Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC).

Ayon sa TIPC-MOC, maaring manghimasok sa mga usapin ng labor dispute ang mga elemento ng military at kapulisan – dahilan para lalo pang tumindi ang tensyon at karahasang nararanasan ng mga manggagawa. Makailang beses nang naranasan ng mga manggagawa ito – sa piketlayn man o kasama ang iba’t ibang mga sector, pare-parehong palo ng batuta at matinding dispersal ang sagot ng estado.

Bukod pa rito ang tahasang pananakot, pagbabanta at maging pagkakawala at pagpatay sa mga manggagawa. Mahigit dalawang taon nang nawawala si Benjamen Villeno, dating pangulo ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa sa Honda Cars Philippines at tagapangulo ng PAMANTIK-KMU.

Nitong Marso lamang, pinagbabaril hanggang mamatay si Florencio “Ka Bong” Romano, edukador at organisador ng mga manggagawa sa Batangas: na hinihinalang pinatay ng mga elemento ng Philippine Air Force sa probinsya.

Nitong Agosto, iligal na inaresto si Ernesto Lorenzo, na kinikilalang tagapayo ng mga manggagawa at kasalukuyang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines. Hindi pinansin ng mga elemento ng kapulisan ang kanyang immunity sa loob ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) nang siya’y hulihin. Kasama ring inaresto ang kanyang asawa na si Joyce Latayan.

Tulad ng ating mga kapatid na Lumad at mga magsasaka’t mangingisda, pare-pareho na tayong biktima ng pampulitikang panunupil. Taliwas sa ipinapangako at ipinamamandilang ‘pagdadala ng kapayapaan’ ang Oplan Bayanihan.

Hindi na rin natin palalampasin ang patuloy na harassment sa mga lider-manggagawa at mga kinatawan ng mga organisasyon, alyansa at pormasyon ng mga manggagawa sa rehiyon at sa buong bansa. Isa rito ang patuloy na paniniktik at pananakot sa dating tagapangulo ng PAMANTIK-KMU at ngayon ay kinatawan ng Anakpawis Partylist sa Timog Katagalugan, si Hermie Marasigan.

Palagi na ring namamataan ang mga ahente ng intelligence ng militar at kapulisan sa mga opisina ng mga manggagawa sa rehiyon; bukod pa sa kanilang presensya sa bawat pagkilos ng mga manggagawa.

Sa kabila nito, bigo pa rin ang Oplan Bayanihan na supilin ang diwang palaban ng mga manggagawa at mamamayan ng Timog Katagalugan at ng buong bansa. Bigo ito sa layong pagpigil sa mga protesta at laban ng mga mamamayan para sa kanilang mga batayang karapatan.

Ngunit, isa pa rin sa mga pinakatampok na pagyurak sa ating mga makatarungang panawagan ay ang pagpapairal pa lalo ng kontraktwalisasyon at iba pang mga kontra-manggagawang polisiya sa paggawa.

 

Kontraktwalisasyon, ‘di makatarungang patakaran sa paggawa:
Inhustisya sa marangal na hanapbuhay

Mananatilling hindi makatarungan ang patuloy na pagsasamantala ng mga malalaking negosyante sa mataas na halagang ating nalilikha sa mga pagawaan at mga establisyimento araw-araw. Napakaliit na halaga lamang ang ibinibigay sa atin: sapat lang para bumalik tayo sa kanila’t maghandog ng labis-labis na tubo! Walang-hanggan nang umiiral sa mga pagawaan ang ganitong kalakaran.

Nagpapatuloy ngayon ang kontraktwalisasyon – na nagmimistulang isang pagpapanumbalik sa isang kaayusang amo’t alipin. Ginagawa nang alila sa kontrata ang mga manggagawa!

Lalo pang nilapastangan ng rehimen ang mga panawagan para sa mas mataas na sahod. Sa bawat panahong subukan ng mga manggagawang magkaisa at magtayo ng mga unyon at organisasyong magtataguyod ng kanilang kagalingan, sila ay pumapasok sa panganib na sila ay maaring tanggalin sa kanilang trabaho. Kibit-balikat lamang at baryang umento ang ibinibigay ng rehimeng BS Aquino sa mga panawagang itaas ang sahod!

Isama pa ang Two-Tiered Wage System, na kung saan magpapako pa lalo ng mas mababa pa sa minimum na sahod. Sinimulan ito sa Timog Katagalugan noong 2012, at ipinagpatuloy sa iba’t ibang parte ng bansa.

Hindi na mabilang sa daliri ang mga kontra-manggagawang polisiyang umaatake sa sahod, trabaho at karapatan. Kung gayon, ano ang ating kagyat na tungkulin kung nais nating maibaklas ang ganitong kaayusan?

 

Sagot ng manggagawa sa karahasan: papaigting na pagkilos at paglaban

Sa halip na manahimik at magpasailaim ang mga manggagawa sa takot at pangamba, mananatiling matibay ang kanilang paninindigan para sa pagbabago ng abang kalagayan dito sa ating bansa.

Patuloy na panata ngayon ng mga manggagawa na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa makatarungang sahod, nakabubuhay na trabaho, at pagkakaroon ng demokratikong karapatan para sa lahat. Patuloy nating bibiguin ang bawat hagupit ng bulok na estado – gaya ng ating pagbigo sa marahas na Oplan Bayanihan ni Aquino.

Hindi tayo kailanman papayag na sumailalim sa Batas Militar, o sa kahit anumang kaparehong polisiyang alam nating maglalagay lamang sa atin sa ibayo pang kahirapan at pang-aapi.

Sa ika-67 taon ng paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, panata nating lahat na wakasan ang karahasan at atake sa ating sahod, trabaho at karapatan.

SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!
ITAKWIL AT BIGUIN ANG OPLAN BAYANIHAN!
KONTRAKTWALISASYON, LABANAN!
KARAPATAN NG MAMAMAYAN, IPAGLABAN!
MAKIBAKA PARA SA TUNAY NA KALAYAAN AT DEMOKRASYA!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s