Magkapit-bisig laban sa pandarambong at pandarahas! Sumama at sumuporta sa Manilakbayan!

Kilala natin ang Mindanao bilang isang mayamang kapuluan: tahanan ng tone-toneladang mineral at ekta-ektaryang matabang lupa. Ngunit, kapareho nating mga taga-Timog Katagalugan, hindi natin natatamasa ang mga kayamanang ito!

gfx_minda milKabi-kabilang mga minahan at taniman na ang binubungkal sa mga lupain ng Mindanao. Ngunit, wala ni isang kusing sa mga nakukuhang mineral o prutas ang napupunta sa mga mamamayan, kundi sa mga malalaking negosyante lamang!

Diniligan na ng dugo ang lupain ng Mindanao – ang mga ektaryang lupain dito ay siya ring dating mga lupang ninuno ng mga katutubong Lumad. Upang makapagkamal ng bilyon, gumagamit ang mga negosyanteng ito ng dahas.mnlkbyn gfx 2

Ang bawat pagkakampo ng mga militar at nililikha nitong mga grupong paramilitar – tulad ng Mahagat Bagani, na pumatay sa tatlong edukador at lider-Lumad sa komunidad – ay delubyo para sa ating mga kababayan!

Walang pinagkaiba ang pagdurusa ng ating mga kababayan sa Mindanao sa atin dito sa Timog Katagalugan. Biktima rin tayo ng kakarampot na sahod, walang-silbing serbisyo, at lalo na ng iba’t ibang tipo ng karahasan mula sa mga iilang naghahari-harian sa ating bansa!

GFX_STmilBiktima tayong mga manggagawa ngayon ng kawalang-seguruhan sa trabaho at hindi nakabubuhay na sahod. Biktima tayo ng pagkitil sa ating mga karapatang ihapag ang ating mga makatarungang hinaing. Biktima tayo ng mga pananakit at pamamaslang ng mga ahente ng gobyerno.

Tulad natin, hindi sila nananahimik. At tulad ng kanilang tanda sa kasaysayan, hindi sila – at tayo rin – kailanman magpapailalim sa mga mapagsamantala.

Babalik ang mga kapatid nating mula sa Mindanao – at mas marami!

Dadalhin na nila sa Maynila at sa iba pa nating mga kapatid sa Luzon at Visayas ang pinagkaisa nating hinaing – tutulan at labanan ang pandarambong ng ating likas na yaman! Ibasura ang anti-mamamayang Oplan Bayanihan!

Kaya, sa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan, magsama-sama tayong lahat sa Manilakbayan ng Mindanao para ipanawagan ang ating mga makatarungang kahilingan!

Sahod, trabaho at karapatan, ipaglaban!

Ibasura ang Oplan Bayanihan!

Itigil ang atake sa mga mamamayan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s