PAHAYAG: Sama-samang biguin ang nagpapatuloy na Batas Militar ni BS Aquino! Manggagawa at mamamayan, magkaisa at itaguyod ang kalayaan at demokrasya!

Ngayong ika-21 ng Setyembre, ginugunita natin ang mga sakripisyo at pakikipaglaban ng libu-libo nating mga kababayan para makamit ang kalayaan mula sa diktadurang US-Marcos.

Hindi na mabubura sa ating mga alaala ang laganap at lantad na karahasang ipinamalas ni Ferdinand Marcos – sa dikta ng imperyalismong U.S. at sa pamamagitan ng kanyang mga armadong pwersa – upang supilin ang ‘di-matitinag na sigaw ng bayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Ginugunita rin natin ang magigiting na pakikibaka ng mga manggagawa, simula sa makasaysayang welga ng mga manggagawa ng La Tondeña noong ika-24 ng Oktubre, 1975, na bumasag sa protest ban ni Marcos, at ang mga welga at welgang bayan na nagtaguyod ng sahod, trabaho at karapatan para sa lahat.

Sa pagwawakas ng diktadurya, nagpapatuloy pa rin ang karahasan laban sa mga manggagawang puspusang ipinagtatanggol ang interes ng kanilang uri at ng sambayanan. Apatnapu’t tatlong taon matapos ideklara ang Batas Militar, nagmimistulang nasa panahon pa rin tayo ng walang-humpay na kahirapan at pagpapasakit.

 

Batas-militar sa pagawaan

Mula sa pagpiga ng mga kapitalista sa ating lakas-paggawa para sa supertubo, hanggang sa tuwirang pagdakip at pagpatay sa mga lider-manggagawa, napakarami pa ring kaso ng karahasan laban sa mga manggagawa.

Hindi na nakasapat sa mababang pagpapasahod at pambabarat sa ating mga benepisyo at karapatan, naglalabas pa ng hindi-na-mabilang na mga suspensyon at tanggalan ang kapitalista – sa pakikipagsabwatan sa Department of Labor and Employment at mga ahensya nito. Bukod pa, mabagal ang gulong ng hustisya para sa mga manggagawang iligal na tinanggal.

Isa rito ang biglaang suspensyon ng certification elections sa Sagara Metro Plastic Industrial Corporation (SMPIC) noong ika-8 ng Abril dala ng isang memorandum mula sa Bureau of Labor Relations, at ang mga serye ng suspensyon sa mga kasapi ng Lakas ng Manggagagawang Nagkakaisa sa SMPIC – Independent (LNMSMPIC-Ind).

Pinagbabato naman ng mga bote at bato at pinagpapapalo ng mga goons ang mga kontraktwal na manggagawa ng Tanduay, na ngayo’y nasa ikaapat nang buwan ng kanilang welga para sa regular na hanapbuhay. Hindi pa rin ngayon ipinatutupad ng Tanduay ang pinal nang desisyon ng Department of Labor and Employment na iregularisa ang lahat ng kontraktwal na manggagawa roon.

Daan-daang kaso pa ang nakabinbin sa National Labor Relations Commission (NLRC), habang sa kamay ng mga gahamang labor arbiter ay umaani ng pagkatalo ang mga kasong hinahain ng manggagawa.

Hindi rin natin malilimutan ang malawakang tanggalan sa Carina Apparel, Inc. sa Laguna at sa Hoya Glass Philippines sa Batangas noong 2014. Nasa antas na ng pagsasaayos ng kanilang Collective Bargaining Agreement at Certification Elections noon ang mga manggagawa sa dalawang pagawaan nang biglang magsara ito.

Lumalaganap din ang banta ng militar na pandarahas sa gitna ng mga usaping manggagawa – sa pamamagitan ng Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC), nagkakaroon na ng lisensya ang mga pulis at military na manghimasok at manggulo sa mga piket, pagkilos at pakikibaka ng mga manggagawa.

Subalit, hindi lamang sa loob ng mga pagawaan humaharap ng panganib ang mga manggagawa. Kahit paglabas nito sa trabaho, o sa dakilang layuning palaganapin pa ang tunay, palaban at makabayang unyonismo, sinusubukan pa ring ibitag ng kasalukuyang rehimen ang mga ito.

Nagpapatuloy na batas-militar sa bansa

Inaalala rin natin ngayon ang mga manggagawang biktima ng nagpapatuloy na batas militar sa bansa: ang mga pinaslang na lider-manggagawang sina Butch Servida (2008) at Jerry Cristobal (2010) ng Samahan ng Manggagawa sa EMI – Independent, at sina Edward Panganiban (2011) ng Samahan ng Lakas Manggagawa ng Takata – Independent (Salamat-Ind), na pinatay habang naglilingkod sa mga manggagawa sa diwa ng tunay, palaban at makabayang unyonismo.

Pinakabago ngayon ang pagtortyur at pagpatay kay Florencio “Ka Bong” Romano, kilalang edukador at organisador ng manggagawa, matapos siyang dumalo sa isang salu-salo sa Batangas. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa kanya, namataan na lamang siyang bugbog-sarado at may tama ng baril sa dibdib, na dulot ng patuloy na pananakot mula sa malalapit na base ng Philippine Air Force sa lugar.

Dalawang taon nang nawawala si Benjamen Villeno, dating tagapangulo ng Lakas ng Manggagawang Nagkakaisa sa Honda – OLALIA – Kilusang Mayo Uno (LNMH-OLALIA-KMU) at Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – KMU (PAMANTIK-KMU). Pauwi sa kanyang mga kamag-anak sa Cavite, ang huling balitang natanggap mula sa kanya ay ang pagsunod ng mga kahina-hinalang mga tao sa byahe. Hindi na siya nakausap o namataan pa mula noon.

Sampung taon matapos ang kanyang pagkamatay, sariwa pa rin sa alaala ng mga manggagawa ang maningning na halimbawa ni Diosdado “Ka Fort” Fortuna, na dati namang tagapangulo ng Union of Filipro Employees – Drug and Food Alliance – KMU (UFE-DFA-KMU), ang unyon ng mga manggagawa ng Nestle Philippines sa Cabuyao. Bukod sa isang mahusay na lider-manggagawa, pinamunuan niya ang ilan pang mga kampanya’t aktibidad para sa mamamayan.

Katulad nila, maging tayo ay biktima rin ng malawakang programang kontra-insurhensya ng rehimeng BS Aquino: ang Oplan Bayanihan. Halaw sa US Counter-insurgency Guide, nilalayon umano nitong wasakin ang mga organisasyong naglalayong magtayo ng alternatibong sistema ng pamamahala. Ngunit, libu-libong mga inosenteng bata, matatanda at katutubo na ang nagiging biktima nito.

Kamakailan lamang ay nabalitaan natin ang pagpatay kina Emerito Samarca, Dionel Campos at Juvello Sinzo sa Lianga, Surigao del Sur sa kamay ng Mahagat-Bagani, isang grupong paramilitar na padron ng 36th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa harap ng mga mag-aaral, magulang at mga taga-komunidad, pinagbabaril ang tatlo noong ika-1 ng Setyembre dahil sa umano’y pagsuporta nito sa New People’s Army (NPA).

Si Samarca ay executive director ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development (ALCADEV) – na dalawang beses pinangaralan ng Department of Education (DepEd) ng National Literacy Award noong 2001 at 2005. Si Campos ay tagapangulo ng samahan ng mga Lumad sa komunidad, ang Malahutayong Pakigbisog Alang sa Sumusunod (MAPASU), habang si Sinzo, kanyang kamag-anak, ay lider-Lumad ng Sitio Kiwagan, Barangay San Isidro.

Sila ay dagdag sa napakahabang listahan ng mga biktima ng pampulitikang panunupil ng rehimeng US-Aquino, na sa kasalukuyan ay nakatala na sa 53 kaso ng pagpatay sa mga Lumad; na layon lamang ay protektahan ang lupang ninuno laban sa panghihimasok ng dayuhang mga korporasyong agri-industriyal at minahan.

Kasama ng mga biktima ng masaker sa Lianga sina Ka Ben, Ka Fort, Ka Bong na dinahas at kinitil ang buhay ng rehimeng patuloy na nagdadala lamang sa atin sa ibayong pahirap at pasakit.

Sigaw ng manggagawa: sugpuin ang nagpapatuloy na Batas Militar! Wakasan ang Oplan Bayanihan!

illust1

Hindi natin hihintayin pang may mamatay muling kababayan o ka-manggagawa para patunayan ang mala-Marcos na pamumuno ng rehimen ni BS Aquino. Araw-araw, milyun-milyong manggagawa ang binubusabos sa loob at labas ng kanilang pinagtatrabahuan, kasama ang mga Lumad, magsasaka, at iba pang sektor ng lipunan.

Hindi na lamang ito paghahanap ng hustisya para sa daan-daang biktima ng paglabag sa karapatang pantao, kundi ang pagbabalikwas ng bayan para sa isang lipunang magbibigay ng hustisya, kalayaan at demokrasya para sa lahat.

Labis na ang galit ng mamamayan sa mamamatay-taong rehimeng US-BS Aquino. Sa hanay ng mga manggagawa, marami na ang nais magtayo ng unyon at asosasyon at itaguyod ang karapatan nila para sa regular na hanapbuhay at makatarungang kondisyon sa paggawa.

Marahil, sa dakilang pakikibaka ng mamamayan, ating tunay na maisasariwa ang alaala nila Ka Ben, Ka Fort, Ka Bong at ng libong nagbuwis ng kanilang buhay para sa ikauunlad ng mamamayan.

WAKASAN ANG KONTRAKTWALISASYON, BATAS-MILITAR SA PAGGAWA!
WAKASAN ANG OPLAN BAYANIHAN AT PATALSIKIN ANG MAMAMATAY-TAONG REHIMENG US-BS AQUINO!

Advertisements

PAHAYAG: Kondenahin ang karahasan sa Lianga at sa mga Lumad! Magkaisa at supilin ang anti-mamamayang Oplan Bayanihan!

for edit -- lumad statement

Labis na nakikiramay at nakikiisa sa pagdalamhati at paggunita ang mga tunay, militante at anti-imperyalistang unyon, at ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa mga pamilya ng mga nasawi sa Lianga Massacre: sina Emerito Samarca, Dionel Campos at Aurelio Sinzo.

Sa harap ng mga mag-aaral, magulang at mga taga-komunidad, binugbog bago pinagbabaril ang tatlo noong ika-31 ng Agosto ng mga kasapi ng 36th Infantry Battalion at ng kasapakat nitong paramilitary, ang Mahagat Bagani – dahil sila raw ay sumusuporta sa mga kasapi ng New People’s Army (NPA).

Si Samarca ay executive director ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development (ALCADEV) – na dalawang beses pinangaralan ng Department of Education (DepEd) ng National Literacy Award noong 2001 at 2005.

Si Campos ay tagapangulo ng samahan ng mga Lumad sa komunidad, ang Malahutayong Pakigbisog Alang sa Sumusunod (MAPASU), habang si Sinzo, ang kanyang pinsan, ay isang lider-Lumad ng Sitio Kiwagan, Barangay San Isidro sa Surigao del Sur.

Kinikilala bilang isa sa mga huwarang paaralan sa bansa, ang ALCADEV ay nagbibigay ng libre at de-kalidad na edukasyon sa mga Lumad, na nabubuhay malayo sa mga sentrong lungsod at biktima ng kabi-kabilang pandarahas sa militar at mga dayuhang korporasyong mina at agri-industriyal.

Muli na namang pumatay ang rehimeng US-BS Aquino sa pamamagitan ng marahas na programang Oplan Bayanihan. Sila Samarca, Campos at Bello ay dagdag sa napakahabang listahan ng mga biktima ng rehimeng US-Aquino.

Sa kasalukuyan, 53 kaso na ang naitala ng pagpatay sa ating mga kababayang Lumad.

Katulad ng mga walang-humpay na pagpapalayas at pagpaslang sa kanila, humahagupit sa kasalukuyan ang iba’t ibang delubyo sa mga manggagawa. Isa sa mga pinakamatinding manipestasyon sa kalasukuyan ng Oplan Bayanihan sa mga manggagawa ay ang kakayahang manghimasok ng pulisya at militar sa pamamagitan ng Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC).

Kasabwat pa ng mamatay-taong Oplan Bayanihan ang dauykdok na pasahod, kawalang-benepisyo at mga represibong polisiya sa pagawaan. Higit pa itong pinalala ng kontraktwalisasyon, na nagpapahirap sa pito hanggang siyam sa sampung manggagawa sa bansa.

Sa kabilang banda, pinatutunayan ng nagpapatuloy na bigkisan ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan laban sa kontraktwalisasyon at kahirapan ang dumadagundong na disgusto ng mamamayan sa patuloy na pambubusabos at pang-aapi.

Higit pa sa ngayon, mahigipit ang pagkakapit-bisig ng mga manggagawa at mamamayan laban sa kontraktwalisasyon at pasismo – lalo na sa pagkakaisa laban sa isang mapanupil at anti-mamamayang rehimen ni BS Aquino.

Ang mga manggagawa, kasama ang iba pang mga sektor, ay may iisang panawagan – itigil ang pampulitikang pamamaslang! #

Labor sec’s office affirm DoLE RIVA decision: Striking Tanduay workers are regular workers

11402865_660043420793088_8145988451677379692_o

TANGGULAN, UGNAYAN AT DALUYANG LAKAS NG ANAKPAWIS SA TANDUAY DISTILLERY, INC. (TUDLA)

PRESS STATEMENT

Workers on strike in Tanduay Distillery, Inc. (TDI), under the Tanggulan, Ugnayan at Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillery, Inc. (TUDLA) received last week the decision from the Department of Labor and Employment (DoLE) Office of the Secretary (OS) affirming the earlier decision by DoLE Region IV-A.

In an 11-page document, the OS revisited and reexamined its dismissal of the Appeal and Motion to Dismiss filed by the TDI, and the Motion for Reconsideration filed by both Global Skills Providers and HD Manpower Service Cooperative in separate documents. Last June 22, DoLE RIVA issued an order that directed TDI to regularize the contractual workers who are on strike.

In its Motion for reconsideration, TDI argued that the work assignment of the striking workers were on a contractual basis and are not necessary and desirable on the operation of the company, such as janitorial and maintenance work. However, the OS debunked this with the fact that the workers had job designations essential and central to TDI’s operations, and have been working in the company for as long as five to ten years.

TUDLA Chairperson Anse Are said, “The dismissal of the appeal and motions of TDI and the labor-only contractors only affirmed our right to regular jobs. Our principled and united stand has proven that only through vigilance, solidarity, and consistent collective action can we push government agencies such DoLE to really expose the truth.”

Also, in the recent OS decision, it deleted “the directive to pay Global Pro and HD Manpower the amount of Php7,488,968.90 and Php1,843,688.00 respectively for underpayment of the ten percent (10%) standard administrative fees prescribed by the Department Order No. 18-A, Series of 2011.” Both agencies were identified as labor only contractors, which is against the department order.

As of press time, TDI has not acted or responded to the OS decision with regards to the regularization of the striking workers.

“We will continue and intensify our next protest actions to push TDI to execute the decision. During the 11th Congress of Kilusang Mayo Uno held August 27-29 at Tagaytay City, delegates from all over the Philippines unanimously passed a resolution supporting the campaign to temporarily boycott all Tanduay products while the workers are on strike.” Are said.

“This only shows that our resolve for better working conditions may be asserted; and we will no longer agree to modern-day slavery through the contractualization scheme,” the union leader ended. #