TATLONG MATATAGUMPAY NA CBA MULA SA MGA TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYON

Matagumpay na natapos ang Collective Bargaining Agreement (CBA) ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa sa Fuji Electric Phillippines – Independent (LNMFEP-IND), Pinagkaisang Lakas ng Manggagawa sa Clarmil – Independent (PILAC-IND) at Malayang Unyon sa Yakult – Drug and Food Alliance – Kilusang Mayo Uno (MALAYA-DFA-KMU). Naigiit ng mga manggagawa ang makabuluhang dagdag sa sahod at mga benepisyo.

DAGDAG SA SAHOD

UNYON COMPANY 2015 2016 2017
LNMFEP-IND FUJI P35 P35 P35
PILAC-IND CLARMIL P40 P40 P39
MALAYA-DFA-KMU YAKULT P60 P50 + 10 allowance P50 + 10 allowance

Makasaysayan ang unang CBA ng LNMFEP-IND dahil ito ang kauna-unahang tunay, palaban at makabayang unyon (TPMU) sa Carmelray Industrial Park 1. Nakuha din nila ang mga benepisyo tulad ng 60 days union leave kada taon, 2 days emergency leave, rice subsidy, HMO, 25% christmas bonus, at P6,000 signing bonus.

Naging malaman naman ang CBA ng PILAC-IND na isa sa mga matatatag na TPMU sa rehiyon. Ilan lang sa mga benepisyong nakuha nila ay P1,508 monthly transportation allowance, P50, P55, P56 meals subsidy, education assistance mula elementary hanggang college, 180 days union leave kada taon, P46, P40, P39 seniority pay, wedding assistance, 70% hospitalization, at marami pang iba.

Isa din sa matagal ng tagapamandila ng militanteng unyonismo ang MALAYA-DFA-KMU. Sa katatapos na CBA nito, naisama ang retirement benefit sa mga dati ng benepisyo na tinatamasa ng mga manggagawa.

Ang tagumpay ng mga unyon na ito ay dahil, una, sa lakas at pagkakaisa sa paninindigan ng mga manggagawang kasapi; at ikalawa, dahil sa tunay, palaban, at militanteng prinsipyo ng unyonismo. Malayo ito sa mga dilawang unyon at pederasyon na karaniwang ginagawang negosyo ang pag-uunyon at ipinapahamak ang mga manggagawa.

Muling nagniningning ang mga tagumpay ng mga TPMU sa rehiyon upang ibayong mag-organisa ang mga manggagawa ng kani-kanilang TPMU sa mga pagawaan at puspusang maipagtanggol ang mga batayang karapatan sa nakabubuhay na sahod at benepisyo.

MABUHAY ANG MGA MANGGAGAWA NG FUJI, CLARMIL AT YAKULT!

MABUHAY ANG LNMFEP-IND, PILAC-IND AT MALAYA-DFA-KMU!

MAGTAYO NG TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYON!

SUMAPI SA TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYON!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s