SONA STATEMENT: Manggagawa at mamamayan, magbigkis para patalsikin ang pasimuno ng ibayong kontraktwalisasyon at kahirapan; ang rehimeng US-BS Aquino!

SONA Shirt LayoutMga kababayan, narito na naman tayo sa panahong muling magbubulalas ng kasinungalingan at panloloko si BS Aquino sa ating lahat.

Sa loob ng kanyang limang taong panunungkulan, wala na tayong narinig kundi mga sirang pangako ng pagbabago sa loob ng kanyang “tuwid na daan”, tulad ng kanyang inihatid sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakarampot na umento sa sahod at pagpapatuloy ng mga iskemang nagpahirap na sa atin sa loob ng ilang dekada.

Matagal nang nagpasya ang manggagawa at mamamayan na magkaisa, magbigkis, tugisin at patalsikin ang isang pangulong nagbibigay ng labis na pasakit sa kanila – siyang nagdadala ng malahalimaw na pagdurusa.

Iisa lamang ang naging tunay na mensahe ng limang taon ni Aquino: na ang taksil at mapaniil na mukha ngayon ng kanyang rehimen ay hindi naiiba sa mga naunang mapanupil, korap at pahirap na mga administrasyon.

Tulad ng isang abanteng robot, sistematiko at unti-unti tayong pinapatay ng kanyang mga programa at polisiya – na matitipon natin sa limang mayor na punto.

Limang taon ni Aquino: limang taon ng ibayong kahirapan!

Lalo lamang nasadlak sa kahirapan ang mga manggagawa at mamamayan sa ilalim ni Aquino. Mas maraming mga pampublikong serbisyo ang ginagawang negosyo at iniaalay na lamang sa iilang maykaya kaysa sa nakararaming patuloy na naghihirap.

Laganap na ang kawalang-trabaho at kalunos-lunos na kahirapan sa bansa, dulot na rin ng papawalang epekto ng ilusyon ng pag-unlad sa ekonomiya. Mula sa ipinagmamayabang na 7.2% na tantos ng paglaki ng gross domestic product (GDP) noong 2013, bumagal na ito sa 5.8% noong nakaraang taon, at tinatantyang lalo pang bumagal sa mga susunod na buwan. Ngunit sa kabila ng maka-kapitalistang pag-unlad sa ekonomiya, lalo lamang tumaas ang presyo ng bilihin, katulad ng bigas, gulay at iba pa – tulad na lamang ng tumaas na presyo ng bawang — na umabot sa mahigit P200 noong nakaraang taon, habang ginigipit ang libu-libong bawang ng mga malalaking negosyante para pagkakitaan.

Taliwas sa datos ng pamahalaan, labing-isang milyon, o 11.2% ang walang trabaho sa kasalukuyan. Kasama na rito ang mga hindi pa rin nakakabangon na biktima ng mga sakuna tulad ng bagyong Yolanda. Ito na ang pinakamataas na tantos ng kawalang-trabaho sa kasaysayan. Dulot din ito ng susunod na mayor na punto, na nagbabadya ng ibayong pagdedepende ng rehimen sa dayuhan at lalong kahirapan.

hari ng kontraktwalisasyon

Kalahating-dekada ng pagbaon pa lalo sa neoliberal na polisiya!

Lalo lamang naging laganap ang kontraktwalisasyon sa loob ng rehimen ni BS Aquino: ang pamamayani ng labor-only contracting sa bansa ang siyang nagbibigay ng murang paggawa para sa mga kapitalista. Wala itong pasubali sa mga karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod at benepisyo!

Aabot na sa walo sa sampung manggagawa ngayon ang kontraktwal, na sinusupil din ang karapatang mag-organisa at depensahan ang kanilang makatwirang panawagan para sa sahod at trabaho – tulad ng marahas na pagsupil sa welga ng mga manggaggawa ng Tanduay,  at mga pagtulak sa protestang manggagawa sa Karzai at Sagara Metro Plastic. Nasaksihan din natin ang kawalang-hustisya sa 72 kontraktwal na manggagawa ng Kentex, na pinabayaang matupok dulot ng kalunos-lunos na occupational health and safety conditions sa pagawaan. Hindi rin natin malilimutan ang biglaang pagsasara ng mga pabrika ng Hoya Glass Disk at Carina Apparel matapos isulong ng mga manggagawa roon ang kanilang mga hangarin.

Pinapasinungalingan ngayon ng mga welga at protestang ito ang pagbulalas ni BS Aquino noong mga nakaraang SONA na walang nagaganap na protesta noong mga nakaraang taon. Sa nakamamamatay na polisyang kontraktwalisasyon, paiingayin natin ang ating pagtutol!

Hindi maitatagong anti-mamamayang dahas!

Sa kabila ng kanyang kawalan ng sagot para sa ilang taong paniningil ng kanyang mamamayan, naghandog naman ng karahasan si BS Aquino sa pamamagitan ng militarisasyon. Mula sa mga datos ng Karapatan, nakatala na ng 238 na pinatay, 26 nawawala, mahigit 730 na iligal na kinulong at libu-libong biktima ng demolisyon at pandarahas ng mga militar at pulis sa pagawaan at sa komunidad. Kabilang na rito ang pagpatay kay Florencio “Ka Bong” Romano, lider-edukador ng manggagawa at Provincial Coordinator ng National Center for the Protection of Workers’ Rights (NCPWR) noong Marso; pagkawala kay Benjamen Villeno noong Agosto 2013; at iligal na pag-aresto sa mag-asawa at konsultant na sina Ernesto Lorenzo at Joyce Latayan nito lamang ika-20 ng Hunyo.

Sa loob at labas ng pagawaan, talamak ang pananakit sa mga manggagawa. Halos araw-arawin ng mga bayarang goons na pagbabatuhin at saktan ang mga manggagawang nagwewelga ng Tanduay! Tulad ng panungunsinti ng rehimen ni BS Aquino sa pananakit sa mga mamamayan, lalo lamang nagiging litaw ang kanyang pagiging sunud-sunuran sa imperyalismong US.

Nagpapatuloy na daantaong pagpapakatuta sa imperyalismong US!

Ipinagpapatuloy ni BS Aquino ang daang-taong pagsisilbi hindi sa mamamayan, kundi sa imperyalista. Bukod sa iligal na kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), sinisimulan na rin nito ang pagtatayo ng mga base-militar para sa Kano sa tabing ng pag-uudyok na makipagdigmaan sa Tsina. Halimbawa nito ang itinatayong base sa Sangley Point sa Cavite at Ulugan Bay sa Palawan.

Pakana rin ng US ang madugong operasyon sa Mamasapano, kung saan namatay ang mahigit 70 mandirigma at sibilyan. At sa papatinding paniniktik ng US at ng military sa mamamayan, tulad ng mga drone sightings noong ika-11 ng Hulyo sa Atimonan, Quezon, ilang araw matapos ang engkwentro sa pagitan ng militar at New People’s Army.

Ngunit, ang pinakamaningning na ebidensya ng panghihimasok ng US sa ekonomiya at pulitika ng bansa, bukod sa bilyong-dolyar na pamumuhunan sa bansa, ay ang pagpapasimuno nito ng Oplan Bayanihan, na punong abala sa pandarahas sa mga mamamayan sa kanayunan at sa mga lungsod. Binubuhusan din nito ang bulsa ng daan-daang mga kurap na kongresista, senador at maging ang napakalaking bulsa ni BS Aquino.

Walang-taning na paglustay sa kaban ng yaman!

Tahasang niloko ni Aquino ang taumbayan nang mangako siyang tapusin na ang malawakang korapsyon sa bansa – lalo lamang tumindi ang pagnanakaw sa pera ng mamamayan sa loob ng kanyang administrasyon. Hindi na natin maliliutan ang pakikipagsabwatan niya at ng kanyang mga alyado kay Janet Lim-Napoles para sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng mga kongresista, at iba pang proyekto ng mga senador. Walang pag-aatubili rin niyang dinepensahan ang Disbursement Acceleration Program (DAP), na siyang naging kapalit ng PDAF, at parehong tinakdang unconstitutional o bawal sa batas ng Korte Suprema.

Sa limang taon ng pamamayagpag ng pandarambong sa kaban ng bayan, hindi na natin maipapagkailang labis pa sa naungkat na 10 bilyong piso at mga senador at kongresistang nasa oposisyon ang sangkot. Mula sa mga pananaliksik, lagpas kalahati ng pambansang badyet, o halos dalawang trilyong piso, ang napupunta sa malakihang pondong aayon sa alokasyon ni Aquino, o ang Special Purpose Funds (SPF). Hindi natin ninanais na maging kasangkapan lamang ng iilang mga kurap ang ating dugo’t pawis, kundi ito ay ilaan para sa pambansang kaunlaran at pagkamit ng libre at dekalidad na serbisyong panlipunan.

Sa lahat ng kanyang mga kasalanan at pagpapabaya sa mga mamamayan, siya na rin ay isang anghel ng kamatayan – na nagbabadya ng ibayong kahirapan para sa mga manggagawa at mamamayan.

Sa darating na huling State of the Nation Address ni Aquino, paalingawngawin natin ang sigaw ng bayan; sa ating pagbibigkis, ang ating panawagan: patalsikin si Aquino!

Itaguyod ang lipunang nagsusulong ng hustisya, demokrasya at kapayapaan!

LUMAHOK SA SONA NG BAYAN MULA HULYO 23 – 27!

PATALSIKIN ANG ANTI-MANGGAGAWANG REHIMENG US-BS AQUINO: PANGUNAHING MAY PAKANA SA IBAYONG KONTRAKTWALISASYON AT KAHIRAPAN SA MANGGAGAWA AT MAMAMAYAN!

ITAGUYOD ANG PAMBANSANG DEMOKRASYA TUNGO SA PANLIPUNANG PAGBABAGO!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s