Kundenahin ang tahasang paglabag at kriminal na kapabayaan ni Lucio Tan at ng rehimeng US-BS Aquino sa karapatan ng mga manggagawa!

Hindi na mapagkakaila ang tahasang pagkaganid ni Lucio Tan sa tubo! Sa tatlong araw na welga ng manggagawa sa Tanduay mula noong Mayo 18, walang-habas na pandarahas ang iniharap sa mga manggagawang ang tanging panawagan ay regularisasyon para sa 397 manggagawang kontraktwal at pagrespeto sa karapatan.

Iba’t ibang kaso ng panggigipit at pandarahas ang ginawa ng mga security forces at private goons sa pagtatangkang buwagin ang hanay ng mga manggagawa. Sa bawat pagbomba nila ng nakasusulasok na tubig, walang-habas din ang pamamato nila ng mga malalaking tabla, babasaging bote, bakal at iba pa; na siyang nakasakit sa lagpas 50 manggagawa at taga-suporta. Marami sa kanila ang nasugatan, nagkaroon ng bukol, at kasalukuyang nagpapagaling ng natamong mga sugat.

Noong umaga ng ikalawang araw, pinagpapapalo rin ang mga manggagawang nagpatibay ng hanay sa loob ng pabrika. Marami ang sugatan, at ninakaw ng mga security guard, na nasa empleyo ng Sagisag Security Services, Inc. (SSSI), ang DSLR camera ng isang taga-dokumento.  Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha ang camera na ito.

Dagdag pa, tinutulak sa lalong panganib nila Lucio Tan ang buhay ng mga manggagawa. Sinubukan pa nila na kuryentehin ang mga manggagawa nang binomba nila ng tubig ang poste ng kuryente sa tapat ng compound! Mismong buhay ng mga commuter ay naisasalang din sa panganib dahil dito!

Hindi rin makakatakas ang kriminal na kapabayaan ng lokal na gobyerno ng Cabuyao sa nagaganap na welga. Imbis na pumanig sa mga manggagawa, kibit-balikat ang tugon nito; pawang pagsang-ayon sa pananakit ng mga ahente ni Lucio Tan. Maaring kasapakat pa rito ang alkalde ng Cabuyao, si Jun Hemedes, dahil may koneksyon sa kanya ang HD, isang ahensya na nagsasagawa ng labor only contracting (LOC) sa Tanduay.

Isa pa, payapa at makatarungan ang welga, ngunit bakit ganito na lamang ang inihaharap ni Tan? Sadya na ba siyang nagpakabulag sa silaw ng yamang sila ang nagpagod at lumikha?

Tumitingkad din ang kawalang-bahala ng rehimeng US-Aquino sa pagtugon sa interes ng manggagawa. Mainit na isyu rin ngayon ang trahedya ng mga manggagawa sa Kentex: kung saan 72 manggagawa ang nasunog nang buhay dahil sa pulpol na pagpapabaya ng Department of Labor and Employment (DoLE) at kapitalista sa kaligtasan nila. Binabalitang kumakaway na lamang sila sa mga nirehas na bintana at hindi makaalis sa kapahamakan dahil walang fire exit sa mismong pagawaan!

Gaya ng kanilang pagpapabaya sa mga manggagawa ng Kentex sa usapin ng occupational health and safety standards, pinapaikot-ikot at pinapakain sa kamatayan ng DoLE at ni BS Aquino ang mga manggagawa ng Tanduay. Sa resulta ng hungkag na inspeksyon ng DoLE, hindi nila tinalakay ang batayang isyu ng mga kontraktwal; ang pamamayagpag ng iligal na LOC.

Patuloy na hinihimok ang mga kapwa manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka, mga kabataan, mga propesyunal at iba pa para suportahan ang laban para sa nakabubuhay na sahod at kasiguruhan sa trabaho.

Ang laban din ng mga manggagawa ng Tanduay ay laban ng lahat ng mga manggagawa, kontraktwal man o hindi; at kung mapagtatagumpayan, higit na ganansya ito sa ating mga manggagawa at mamamayang nagkakaisa para sa mas mabuting kalagayan sa paggawa at kinabukasan ng ating mga pamilya.

Upang maimaksimisa rin ng mga manggagawa ang mga tagumpay, mahalaga na mag-organisa at magtatag ng mga samahan at unyon ang mga ito sa pagkakaisa para sa sahod, trabaho at karapatan; dahil sa ating nagkakaisang lakas, malakas at makabuluhan na pagbabago ang makakamit.

WAKASAN ANG KONTRAKTWALISASYON! HUSTISYA PARA SA MGA MANGGAGAWA NG KENTEX, TANDUAY AT LAHAT NG MANGGAGAWANG KONTRAKTWAL!  UNYON NG MANGGAGAWA, ITAYO AT IPAGLABAN! REGULAR NA KABUHAYAN, IPAGLABAN! PANAGUTIN AT PATALSIKIN ANG REHIMENG US-AQUINO SA KRIMINAL NA KAPABAYAAN SA MANGGAGAWA!

 violator for polyeto web

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s