REHIMENG US-AQUINO: PANGUNAHING MAY SALA SA HIGIT PANG KALBARYO NG MAMAMAYANG PILIPINO

Tradisyon na ng mamamayang Pilipino ang pangingilin tuwing Semana Santa. Panahon ito upang kilalanin ang mga kasalanan at ihingi ng tawad upang makapagwasto, magkaroon ng malinis na konsensya, at makapamuhay bilang higit na mas mabuting mamamayan.

Makasalanan ang rehimeng US-Aquino

Sa halip na magbago, patuloy pang nag-iipon ng kasalanan sa bayan si BS Aquino. Nitong nakaraang taon, ilan sa malalaking kasalanan ni Aquino ay ang mga sumusunod:

  • Pagpasok sa kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) nang walang pahintulot ng mamamayan. Higit nitong ibinuyangyang ang soberanya, likas-yaman at yamang-tao ng Pilipinas sa imperyalistang Estados Unidos.
  • Pagpapanatili ng pork barrel system sa pagpaplano at paggastos sa kaban ng bayan. Mula rito, trilyong piso ang hawak ng pangulo sa pamamagitan ng presidential pork at grassroots participatory budgeting, samantalang ang pondo para sa mga batayang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at pabahay ay lalong lumiliit.
  • Kawalan ng kakayanan sa paghahanda para sa rehabilitasyon ng mga biktima ng bagyong Yolanda at iba pang mga kalamidad. Humigit-kumulang 10,000 ang namatay dahil sa kapabayaan at kainutilan ni Noynoy Aquino, at hanggang ngayon, libu-libong pamilya ang hindi pa rin nabibigyan ng sapat na tulong ng gubyerno.
  • Pagpapatupad ng maka-panginoong-maylupa na Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER). Sa Timog Katagalugan, nananatiling 7 sa bawat 10 magsasaka ay walang sariling lupang binubungkal.
  • Walang patid din ang paglabag sa karapatang pantao dahil sa karahasan dulot ng Oplan Bayanihan. Libu-libong Pilipino — Moro at Kristiyano — ang biktima ng pasismo ng 55 batalyon ng AFP sa Mindanao. Sa Timog Katagalugan, 29 batalyon ng militar ang naghahasik ng takot at karahasan sa mga kanayunan.
  • Higit pang pagpapasahol ng sahod sa pamamagitan ng Two-Tiered Wage System at pagsikil sa karapatan sa mga polisiya tulad ng Tripartite Industrial Peace Council – Manifestos of Commitment (TIPC-MOC) ang parusa ng gobyernong Aquino sa mga manggagawa.
  • Pinakahuli ay ang madugong operasyon sa Mamasapano. Isinakripisyo ng gobyernong ito ang buhay ng 44 na SAF, 18 MILF, 2 BIFF, at 9 na sibilyan. Libu-libong pamilya rin ang nagsilikas; at hanggang ngayon ay walang maayos na tirahan at pamumuhay.

Hindi sapat na magsisi si Noynoy Aquino

Sa lahat ng kasalanang ito, hinding-hindi sasapat na magsisi ang pangulong puno ng bahid ng dugo at tumatahak sa nakamamatay na daan. Patunay ang mga polisiya at programa nito na wala nang hangad si Aquino na pagsilbihan ang sambayanan.

Naging matingkad sa halos limang taon ng pamumuno nito ang pagtitiyak sa interes ng amo nitong imperyalistang Estados Unidos at mga lokal na naghaharing-uri. Higit pang nagkamal ng tubo ang mga kapitalista at lumawak ang lupain ng mga panginoong maylupa, habang ang mamamayan ay dahan-dahang pinapatay dahil sa hindi makataong pamumuhay sa bansa.

Konseho ng mamamayan, hindi kapatawaran

Hindi awa o pagpapatawad ang kailangang gawin ng mamamayan upang magbago ang pangulo at ang bulok na sistema. Ang kailangang gawin ay kumilos at makiisa sa pakikipaglaban para sa mga batayang karapatan. Higit ngayon kailanman, dapat ng mapatalsik ang inutil, kurap, tuta, at pasistang si Aquino.

Kailangang matuto sa kasaysayan at matiyak ng mga api at pinagsasamantalahan ang pagtatayo ng konseho ng mamamayan. Ito ang tunay na magbibitbit at tutugon sa interes ng lahat, at magtitiyak na ang gobyerno ay walang kasalanan at gumagawa ng mabuti para sa mamamayan.

REHIMENG US-AQUINO, KALBARYO NG MAMAMAYANG PILIPINO!

NOYNOY AQUINO, PATALSIKIN SA PWESTO!

KONSEHO NG MAMAMAYAN, ITAYO!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s