KATARUNGAN SA BRUTAL NA PAGPASLANG KAY FLORENCIO “KA BONG” ROMANO – EDUKADOR AT ORGANISADOR NG OLALIA-KMU

KB2

PRESS STATEMENT

Mariing kinukundena ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang brutal na pagpaslang kay Florencio “Ka Bong” Romano – edukador at organisador mula sa Organized Labor Association in Line Industries and Agricuture – Kilusang Mayo Uno (OLALIA-KMU). Natagpuan ang kanyang katawan ika-6 ng umaga kahapon, Marso 8, sa Brgy. Sorosoro, Batangas City.

Ayon sa initial report ng quick response team (QRT) na binuo ng PAMANTIK at OLALIA, nagtamo ng tama ng 9mm na bala ng baril sa kanyang kaliwang dibdib si Ka Bong. Bago natagpuan ang kanyang wala ng buhay na katawan, galing siya sa Brgy. Ludlod, Lipa City kung saan binisita niya ang dating katrabaho sa RFM Swift. Ikapito ng gabi, inihatid siya sa terminal ng tricycle upang makabalik sa opisina nito sa City Park Subdivision, Lipa City.

Si Ka Bong, na tinatawag din ng kanyang mga kasama bilang “YS”, ay humigit kumulang tatlong taon ng nag-oorganisa ng mga manggagawa sa probinsya ng Batangas. Isa sa mga pangunahing tungkulin niya ay ang pagbibigay sa mga manggagawa ng pag-aaral tulad ng Kurso sa Tunay, Palaban at Makabayang Unyonismo, May 1 History, at iba pa.

Siya din ay kasalukuyang provincial coordinator ng National Coalition for the Protection of Wokers Rights – Southern Tagalog (NCPWR-ST) sa Batangas. Pangunahing kampanya na tinutugunan nila ngayon ay ang regularisasyon ng mga kontraktwal. Sa ilalim ng kontraktwalisasyon, napapanatiling barat ang pasahod at walang benepisyo ang mga manggagawa.

Nagsilbi siya bilang full-time staff ng OLALIA noong 1987 matapos matanggal sa pagawaan ng RFM Swift. Naging bahagi din siya ng Institute for Workers’ Leadership and Development (IWLD) kung saan higit na namaksimisa ang kanyang kakayanan sa pagtuturo sa pamamagitan ng pag-eeduka sa mga manggagawa.

Ani Hermie Marasigan, Tagapangulo ng OLALIA-KMU, “Sa ngayon, wala kaming ibang naiisip na dahilan kundi bahagi ito ng nagpapatuloy na pampulitikang pamamaslang sa mga lider at kasapi ng mga tunay na militante at progresibong organisasyon. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw dahil kasama ng kanyang katawan ang kanyang cellphone at wallet. Mataas ang posibilidad na siya ay dinukot bago pinaslang dahil mula sa Lipa City natagpuan ang kanyang katawan sa liblib na bahagi ng Batangas City. Ang ganitong manera, batay sa mga naunang pag-aaral hinggil sa pampulitikang pamamaslang tulad ng kay United Nations Special Rapporteur Philip Alston, ay istilo ng para-military groups, kung hindi man mismo ng AFP o PNP.”

“Nananawagan kami sa mga mamamayan na makiisa sa mga pagkilos na ilulunsad para sa pagpapanawagan ng katarungan sa hindi makataong pagkamatay ni Ka Bong. Sa bahagi ng kanyang mga kasama at inoorganisang manggagawa, maigagawad natin ang katarungan sa pamamagitan ng pagpapatuloy at higit pang pagpapalakas ng laban para sa nakabubuhay na sahod at disenteng trabaho,” pagtatapos ni Christopher Oliquino, Pangalawang Pangulo ng PAMANTIK-KMU.

Ilalagak ang mga labi ni Ka Bong sa Archway Funeral Homes, Balibago, Sta. Rosa City ngayong hapon. ###

Advertisements

Pagpupugay sa ika-104 na anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan!

KMK

Mahigpit na nakikiisa ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa ika 104 na taong selebrasyon ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.

Mahigit isang siglo na ang nakararaan nang pangunahan ng ilang daang manggagawang kababaihan ang protesta laban sa hindi pantay na trato sa pabrika at sa napakababang halaga ng sahod. Naipagwagi ng mga manggagawang ito ang welga na nagpapakilala ng karapatan ng mga manggagawang kababaihan mula sa isang pabrika ng damit sa New York, kaya mula noong 1909 itinalaga na bilang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan ang ika-8 ng Marso upang ipagdiwang ang katapangan at mapanlabang diwa ng mga babae. Hindi lamang ang karapatan sa loob ng pabrika ang naipagwagi ng mga kababaihang ito kundi ang karapatan ng mga kababaihan maging sa labas ng pagawaan.

Kada ika-8 ng Marso, nagdaraos ng mga aktibidad at programa sa iba’t ibang parte ng mundo. Kinikilala ng iba’t ibang mga progresibong grupo ang kakayanan at importansya ng mga kababaihan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Itinataas natin ang pagtingin at pagpapahalaga sa mga babae mula sa nakapanlulumo at mabagsik na kulturang idinulot ng isang lipunang pyudal at patriyarkal.

Bagama’t gayun, kinikilala pa rin nating hindi pang lubos na nakalalaya ang mga kababaihan, tulad ng mga mamamayang nabibilang sa sektor ng Lesbians, Gays, Bisexuals, and Transgenders (LGBT), mula sa matinding pagsasamantala at pang-aapi. Idagdag pa rito ang pagsasamantala at pang-aaping nararanasan maging ng kalalakihan mula naman sa mga naghaharing-uri; ang Malalaking Burgesya Komprador, Panginoong Maylupa, at ang Imperyalistang US.

Itinutulak ng kalagayang ito ang lalo pang pagkaapi at pagkabusabos ng mga manggagawang kababaihan sa loob at labas ng mga pagawaan, dahilan kung bakit ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan ay isang malaking paalala para sa mamamayan ng tuluy-tuloy na pakikibaka ng mga kababaihan sa pagkakamit ng kanilang mga karapatan.

Sa Timog Katagalugan, nakapako sa P337 (o mas mababa pa rito) kada araw ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa pagawaan, kalakhan ng mga kababaihang nangangarap at nagbabakasakaling mairaraos ang kanilang pamilya sa kahirapan—na pinipiling mag-apply sa mga pabrika—ay nakararanas ng matitinding pagsasamantala at kaapihan sa ilalim ng mga kapitalista. Mga kababaihan ang kalakhan sa pangunahing nagiging biktima ng mga anti-manggagawang patakaran at polisiya ng mga kapitalista. Hindi pa rin nawawala sa  ‘uso’ ang bulok na kaisipan at pagtrato ng mga kapitalista sa mga manggagawang kababaihan; umiiral pa rin ang pagsasamantalang pisikal at ekonomiko sa pamamagitan ng pag-aalis sa karapatan nila sa benepisyo tulad ng maternal leave, kaya’t malaki sa bilang ng mga manggagawang kontraktwal ay kababaihan; silang mga manggagawang inaalisan ng karapatang magkaroon ng karapatan.

Sa panahon ngayon, higit pa sa doble ang bilang ng mga kontraktwal sa mga regular. Bukod sa kanila, namamayagpag ang pagpapapasok at paggamit ng mga kumpanya sa mga On-the-Job-Trainee (OJT) na pinagtatrabaho bilang mga ordinaryong manggagawa subalit maliit na allowance lamang ang natatanggap at sila pang pinagbabayad sa huli para sa kanilang mga sertipiko. Paraan ito ng mga kapitalista para sa ibayong pagtitipid at pagkakamal ng napakalaking tubo.

Bukod pa rito, nananatiling sadsad sa napakababang halaga ng sweldong nakukuha ng mga guro at kawani ng gobyerno.

Gayundin, napakahirap para sa kalakhang bilang ng mamamayan ang makahanap at makakuha ng trabaho dahil sa kakulangan ng mga ito sa bansa. Dahil dito, malaking bilang ng mga kababaihang napipilitang mangibang-bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya; karamihan sa mga ito ay ginagahasa at/o pinapatay ng kanilang mga nagiging amo at iba pang nakasasalamuhang dayuhan. Ang ilan naman sa mga ito ay napapatungan ng mga kasong kriminal at nasisintensyahan ng kamatayan. Ang iba naman ay naiipit sa kabi-kabilang gyerang nagaganap sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan.

Samantala, hindi rin ligtas ang mga kabataang kababaihan sa mga komunidad at eskwelahan sa iba’t ibang tipo ng pagsasamantala at paghihirap. Dahil sa mataas na presyo ng matrikula maging sa mga pampublikong mga pamantasan, marami sa mga kabataang kababaihan ang pinipili na lamang magtrabaho sa murang edad upang mabuhay, karamihan sa mga ito ay nagbebenta ng kanilang sarili para kumita. Gayundin, hindi ligtas maging ang mga kabataang nabibigyan ng kakaunting oportunidad na makatungtong sa kolehiyo para maabot ang kanilang mga pangarap, mga pangarap na hindi nila tuluyang maabot dahil sa sobrang taas ng matrikula at iba pang bayarin na nagtutulak para sa iba na tumigil na lamang sa pag-aaral at sa ilan naman na wakasan ang kanilang sariling buhay dahil sa kawalan ng pag-asa.

Ang sektor ng LGBT na nakararanas ng matinding diskriminasyon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay; sa kanilang trabaho, paaralan, karera, maging sa pakikipagrelasyon. Madalas, tulad ng nangyari kay Jennifer Laude, dahil pa rin sa pagpapakatuta ng gobyerno ng Pilipinas sa US, namamatay at pinapatay ang mga kapatid nating ito.

Hindi rin malaya ang mga kababaihan sa mga kanayunan sa hirap at pagsasamantala ng ganitong klase ng lipunan. P80-P200 lamang kada araw ang kinikita ng mga manggagawang bukid o mga manggagawa sa agrikultura. Dahil sa patuloy na mababang pagtingin sa mga kababaihan, laluna sa kanayunan, nananatiling nakatali pa rin ang mga babaeng asawa at anak sa mga lalaki. Nagpapatuloy sa ilang parte ng kabundukan at kabukiran na ginagawang pambayad-utang (tributo) ang mga asawa’t anak na babae sa mga PML o lokal na negosyante. At ang iba pa nga ay pilit na nakipagsasapalaran ng kanilang mga buhay sa gyerang idinudulot ng US at ng papet na gobyerno sa kanilang mga lugar.

Sa ganitong mga kalagayan, halos imposible na para sa mga manggagawang kababaihan at/o mga ina para pagkasyahin ang kakarampot na kinikita sa dinami-raming matataas na bayarin at mamahaling serbisyo tulad na lamang ng patuloy na pagtataas ng singil sa kuryente, tubig, SSS, PhilHealth, at ang sunud-sunod na pagtataas ng presyo ng bigas, karne, tinapay, gulay, LPG, petrolyo, at matrikula sa eskwelahan.

Maraming mga ina, asawa, at anak na babae ang nawawalan ng mga anak, asawa, at magulang dahil sa kapabayaan ng gobyerno sa mabilisan at epektibong pagresponde at pagbibigay ng tulong, halimbawa na lamang sa libu-libong buhay na nasawi sa mga nagdaang bagyong tulad ng Yolanda at sa mga buhay ng mga pulis, MILF, BIFF, at mga sibilyan (na karamihan ay bata at kababaihan) na nakitil sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao.

Ito ang mga ultimong dahilan ng mga kababaihan kung bakit sila lumalahok sa mga protesta, pag-oorganisa sa masa, at mga aktibidad na ang layunin ay ipaglaban ang interes at karapatan ng mga kababaihan at mamamayan. Ito ang mga ultimong kadahilanan kung bakit ang mga kababaihang ito ay matatagpuan sa mga piketlayn, barikada, walkouts, paaralang bayan, mobilisasyon.

Ganito rin ang dahilan ng mga magigiting na mga kababaihan sa lahat ng parte ng Luzon, Visayas, at Mindanao kung bakit tinatanganan nila ang armas na magdadala sa kanila sa kalayaan, ang mga sandatang magluluwal sa karapatang matagal nang ipinagkait sa kanila ng naghaharing sistema.

Pinatutunayan lamang ng iba’t ibang suliraning kinakaharap ng mga kababaihan ang kawastuhan ng pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Kung bakit kailangang manguna sa pagbubukas ng pintuan ng EXIT na daraanan ni BS Aquino sa oras na siya ay mapatalsik ng mamamayan. Kung bakit hindi dapat manatiling mababa at libangan lamang ang tingin sa mga babae kundi palaban at hindi sumusuko sa anumang labanan.

Tulad nga ng sinabi ng dakilan gurong si Mao Zedong, ‘Hawak ng mga kababaihan ang kalahati ng kalangitan.’ Kaya’t katuwang ng kalalakihan, itataguyod ng mga kababaihan at ng sektor ng LGBT ang laban para sa pambansang industriyalisasyon, reporma sa lupa, libre at de-kalidad na edukasyon, at karapatan.

Manggagawang Kababaihan, Magkaisa, MAKIBAKA!

Sahod, trabaho, karapatan, IPAGLABAN!

Ibasura ang Kontraktwalisasyon!

Isulong ang pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya!

Makibaka para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon!