Genuine Agrarian Reform Bill, mahalaga para sa pambansang industriyalisasyon

Land Reform PH

Sa Timog Katagalugan, nananatiling 7 sa bawat 10 magsasaka ang walang lupa. Katumbas ito ng 973,700 walang lupa mula sa kabuuang bilang na 1.3 milyon magsasaka sa rehiyon. Ito ang katotohanang hanggang sa ngayon ay ninanais baguhin ng Kalipunan ng Samahang Magsasaka sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) at ng buong uring magsasaka. Sa ilalim ng hacienderong rehimeng US-BS Aquino, higit pang lumawak ang lupang pag-aari ng mga panginoong maylupa (PML). Kabaliktaran ito ng layunin dapat ng natapos na pinalawig na huwad na reporma sa lupa – ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER).

CARP at CARPER: kontra-magsasaka, maka-panginoong maylupa

Isinabatas at unang ipinatupad ang CARP sa panahon ni Cory Aquino. Pagkatapos ng 20 taon, higit pang lumalala ang kalagayan ng mga magsasaka. Dumami ang nawalan ng lupa at lalong nabaon sa utang ang maliliit at maralitang magsasaka. Ngayon naman sa panahon ng kanyang anak, umabot ng 6 na taon ang extension o pagpapapalawig ng programa ngunit libreng pamamahagi pa din ng lupa ang sigaw ng mga magsasaka.

Halos tatlong dekada ng diumano ay repormang agraryo ngunit walang ipinagbago sa kalagayan ng mga magsasaka. Tanging ang mga PML at malalaking burgesya komprador (MBK) tulad ng mga Cojuangco-Aquino, Zobel de Ayala, Roxas, Yulo, Sy, Tan, Gokongwei at iba pa ang nakinabang. Sa Timog Katagalugan 67 PML at 49 real estate and development corporations ang may kontrol at pagmamay-ari sa pinakamalalawak na lupain at hacienda.

Kawalan ng mga batayang industriya

Dahil sa kawalan ng kongreto at sistematikong programa para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at ng buong sektor ng agrikultura, hindi nagkakaroon ng pagkakataon para sa pambansang industriyalisasyon. Sa halip na tiyakin ng gobyerno ang pagtatayo ng sarili nating mga batayang industriya tulad ng industriya ng bakal, langis at gamot, ang mga PML, MBK at dayuhang monopolyo kapitalista ang nagpapasasa sa yaman ng bansa.

Sa industriya ng langis, halimbawa, ang mga monopolyo kapitalistang Shell, Caltex at Petron ang may kontrol sa ating bansa. Sa produksyon naman ng pagkain, mga lokal at multinasyunal na mga kumpanya tulad ng San Miguel Corporations at Nestle ang may monopolyo.

Pabor sa imperyalistang Estados Unidos

Ang pagpapanatili ng bansot na agrikultura, kawalan ng tunay na reporma sa lupa, at kawalan ng mga batayang industriya ay napakalaking pabor para sa imperyalistang Estados Unidos. Una, dahil napapanatili ang pagbarat sa halaga ng mga hilaw na materyales. Ikalawa, napapanatiling balon ang Pilipinas ng napakamura at maamong lakas-paggawa.

Pagkatapos ng pampinansya at pangekonomiyang krisis noong 2008, higit ngayong kailangan ng Estados Unidos ang ganitong kalagayan at katangian ng Pilipinas.

Genuine Agrarian Reform Bill

Natapos na ang CARPER noong ika-30 ng Hunyo ngayong taon. Subalit, hindi pa rin natatapos ang kalbaryo ng mga magsasaka. Ito na ang panahon upang higit pang igiit sa rehimeng BS Aquino na isabatas na ang House Bill 252 o Genuine Agrarian Reform Bill (GARB). Nilalaman nito ang malinaw na programa para sa libreng pamamahagi ng lupa at pagpapahusay ng agrikultura.

Kasabay ng pagpapalakas ng mga magsasaka ng pakikibaka para sa pagsasabatas ng GARB, ang uring manggagawa ay patuloy ding nagbubuo at nagpaparami ng tunay, palaban, makabayan at anti-imperyalistang mga unyon na mahigpit na nakikiisa sa laban para sa tunay na reporma sa lupa.

Pambansang industriyalisasyon

Bukod sa pagkilala sa karapatan ng mga magsasaka sa lupa, ipinaglalaban din ng mga manggagawa ang tunay na reporma sa lupa dahil ito ay mahalagang salik sa pagsasakatuparan ng pambansang industriyalisasyon. Mahalaga ang maunlad at matabang lupa para sa produktibong mga pagawaan na para sa kapakinabangan ng sambayanan.

Sa pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, matitiyak ang maayos na kabuhayan at makataong kalagayan ng mga magsasaka, manggagawa at buong mamamayang Pilipino.

GENUINE AGRARIAN REFORM BILL, ISABATAS!

TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPAGLABAN!

PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON, IPATUPAD!

NOYNOY AQUINO, PATALSIKIN!

IMPERYALISMO, IBAGSAK!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s