Hindi matitibag ang pagkakaisa ng LNMSMPIC-IND ng mga mapanirang akusasyon ng dilawang NAMAWU

May tiwala ang LNMSMPIC-IND sa kakayanan ng mga manggagawa na magsuri at pag-ibahin ang tama sa mali, ang pag-ibahin ang tunay na unyon sa nagpapanggap na unyon tulad ng NAMAWU. Gayunpaman, mahalagang muling maiguhit ang ating mga pagsusuri at prinsipyo upang maiwasan ang tangka nilang panghahati sa hanay ng mga manggagawang higit ngayong nagkakaisa. Dalawang mayor na usapin ang pilit binabaluktot ng dilawang NAMAWU: una, ang CBA at ikalawa, pagtulong ng PAMANTIK-KMU sa LNMSMPIC-IND.

CBA sa ilalim ng NAMAWU

Sa loob ng 10 taong pag-iral at pagiging sole and exclusive bargaining agent (SEBA) ng NAMAWU, 4 na beses na itong nakapaglunsad ng Collective Bargaining Agreement (CBA) negotiations o pakikipagtawaran sa kapitalistang Sagara Metro Plastics Industrial Corporation. Sa loob ng 10 taon na ito, walang signipikanteng pagtaas sa sahod at kakarampot ang mga benepisyong tinatamasa ng mga manggagawa. Walang maituturing na mahusay na pakinabang ang mga manggagawa sa pagkukunwari ng NAMAWU na sila ay nagsusulong ng pang-ekonomiyang kagalingan ng mga manggagawa.

Sa halip, ang negosyante at dilawang NAMAWU ang nakinabang sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Sa loob ng 10 taon, buwan-buwan itong naniningil sa mga manggagawa ng P30.00 na federation dues. Malaking halaga na ito lalo na kung susumahin ang lahat ng nakatas ng NAMAWU sa loob ng 10 taon.

Ang mga ito ay ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinayo ang LNMSMPIC-IND – isang tunay, palaban at makabayang unyon. Itinatakwil nito ang mapagkompromiso at maka-kapitalistang katangian ng NAMAWU. Ang layunin ng LNMSMPIC-IND ay magkaroon ang mga manggagawa ng isang unyon na may malinaw na paninindigan at matapang na makikipagnegosasyon sa kapitalista para sa nakabubuhay na sahod at makataong mga benepisyo.

CBA ng mga unyon sa ilalim ng OLALIA at PAMANTIK-KMU 

Malaking kasinungalingan ang paratang ng NAMAWU na layunin ng PAMANTIK-KMU (itinago pa nito sa tawag na “Pulahang Unyon”) na ipasara ang mga pagawaan upang mawalan ng hanapbuhay ang mga manggagawa. Kung tototo ito, hindi ito matatag ngayon at hindi sana nakikinabang sa mataas na sahod at maayos na benepisyo ang mga manggagawa tulad sa Honda Cars at Alaska Milk.

Dahil sa kaseryosohan ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH-OLALIA-KMU), hindi na bababa sa P1,000.00 ang arawang sahod ngayon ng mga manggagawa sa Honda Cars. Dahil naman sa pakikipagtulungan ng Alaska Milk Workers Union – Independent (AMWU-IND) sa OLALIA-KMU, pinakamalaki sa kasaysayan nito ang naidagdag na sahod sa katatapos lang na CBA nito ngayong 2014. Sa unang taon ay mahigit P160.00 ang dagdag na sahod at may dagdag na benepisyo tulad ng isang kabang bigas na ngayon lang natamasa ng mga manggagawa sa loob ng dalawang dekada. Ilan lang ito sa mga tagumpay na ibinubunga ng pagtutulungan ng PAMANTIK-KMU at mga unyon, affiliated man o independent.

Maka-manggagawang CBA sa ilalim ng LNMSMPIC-IND

Sa ganitong kalagayan, hangad ng LNMSMPIC-IND na totoong mapabuti din ang kalagayan ng mga manggagawa sa Sagara. Tuwing ikalimang taon, mayroong freedom period kung saan pwedeng magparehistro at sumailalim sa eleksyon ang isang bagong unyon. Kung kaya, ang pagtatayo nito at ang paghahangad na mailunsad na ang Certification Election (CE) ay nakabatay sa demokratikong proseso. Nais ng unyon na mailunsad ang eleksyon upang ito ay kilalaning bagong SEBA, at sa kagyat ay mailunsad ang CBA na maka-manggagawa at hindi para sa pakinabang ng NAMAWU.

Nitong ika-13 ng Oktubre 2014, natanggap natin ang desisyon mula sa Office of the Secretary ng DoLE. Nakasaad sa desisyon na “denied” ang apela ng NAMAWU para pigilan ang CE ng LNMSMPIC-IND. Malinaw na ang NAMAWU ang nag-aantala upang makamit ng mga manggagawa ang tunay na CBA. Ayaw nitong kilalanin ng kapitalista ang LNMSMPIC-IND bilang SEBA dahil hindi na nito mapapakinabangan ang huwad na CBA at federation dues na hinuhuthot sa mga manggagawa. Ang NAMAWU ang humahadlang sa mga manggagawa na makalahok sa demokratikong proseso ng pagboto para sa LNMSMPIC-IND.

ITAKWIL ANG NEGOSYANTE AT DILAWANG NAMAWU!

ILUNSAD ANG CERTIFICATION ELECTION NG LNMSMPIC-IND!

ITAYO ANG TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYON!

SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!

★LAKAS NG NAGKAKAISANG MANGGAGAWA SA SAGARA METRO PLASTICS INDUSTRIAL CORPORATION

– INDEPENDENT ★

(LNMSMPIC-IND)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s