Malawakang protesta sa Hongkong, protesta laban sa imperyalismo

HKprotests

Nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan ang malawakang protesta ng mga manggagawa at mamamayan sa Hongkong para sa full universal suffrage, o ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng buo at direktang partisipasyon at pagpapasya sa pagpili ng kanilang pinakamataas na pinuno, ang Chief Executive.

Tulad sa Pilipinas, sa halip na pagsilbihan at protektahan ang mamamayan, nagsilbing instrumento ng pasismo o dahas ang kapulisan upang depensahan ang gobyerno laban sa mamamayan ng Hongkong na nananawagan ng panlipunang pagbabago. Paulit-ulit na binato ng teargas at ginamitan ng pepper spray ang mga mamamayang mapayapang nagpoprotesta. Dahil sa karahasan ng mga pulis, batay sa datos ng gobyerno ng Hongkong, umabot na sa 165 ang nasaktan simula ng ilunsad ang protesta.

Dahilan ng malawakang protesta

Ang Hongkong ay isang lungsod at itinuturing na Special Administrative Region ng Tsina. Bagama’t bahagi ng isang malaking bansa, mayroon itong sariling sistemang pampulitika na nagtitiyak ng usaping pang-ekonomiya at pang-araw-araw na pamamalakad sa lungsod.

Sa 2017, muling magkakaroon ng eleksyon para pumili ng bagong chief executive. Pagkakataon sana ito upang isapraktika ang bagong sistema ng eleksyon kung saan ang 5 milyong botante ng lungsod ang pipili ng mananalo. Ngunit, mawawalan ito ng saysay dahil sa desisyon ng gobyerno ng Tsina na ang binuo nitong komite, na may 1,200 miyembro na pawang mga loyalista ng Beijing, ang pipili ng pwedeng kumandidato bilang chief executive ng Hongkong.

Ang pagkakaroon ng karapatan para kumandidato at karapatan sa pagboto ay pag-unlad sana ng demokratikong proseso sa Hongkong. Batay sa kasaysayan, naging kolonya ng Britanya ang lungsod at naibalik ito sa Tsina noon lamang 1997. Sa loob ng halos dalawang dekada, ang komite na binuo ng gobyerno ng Tsina ang namili ng mga nakaraang pinuno ng Hongkong.

Sa mga panahon ding ito, nakita ng mamamayan ang sistematikong panghihimasok ng gobyerno ng Tsina sa pamamalakad sa Hongkong—dahilan upang magprotesta ang mamamayan at igiit ang reporma at demokratisasyon sa pamamahala sa lungsod.

Ugat ng diskontento

Pumutok ang malawakang protesta sa gitna ng lumalalang pang-ekonomiyang kalagayan sa Hongkong.

Sa loob ng mga nakaraang taon, hindi naging epektibo ang gobyerno ng Hongkong sa pagresolba ng mga problemang nagpapabigat sa mamamayan ng lungsod. Pangunahin sa mga ito, ayon sa Asian Migrants Coordinating Body, ang pagbabawas ng pondo para sa panlipunang serbisyo, pribatisasyon ng mga pampublikong yutilidad, at pagsasawalang-bahala sa kalagayan ng mga manggagawa, habang ang prayoridad at mga patakaran ng gobyerno ay para sa interes at proteksyon ng mga kapitalista.

Ang lahat ng ito, na nagpalaki ng agwat sa pagitan ng mahihirap at middle class sa isang panig at mga kapitalista sa kabilang panig, ang pinaka-ugat kung bakit ilampung libong mamamayan ang nakikiisa ngayon sa malawakang protesta upang baguhin ang sistemang pampulitika sa Hongkong. Nakita nila na ang pang-ekonomiyang krisis ay direktang resulta ng maka-kapitalistang pamamahala ng kanilang gobyerno.

Imperyalismo sa pinakaubod

Matapos ang pandaigdigang krisis sa pinansya at ekonomiya ng Estados Unidos noong 2008, patuloy pang bumubulusok ang ekonomiya ng itinuturing na nag-iisang super power na bansa sa buong daigdig. Sa kumpas ni Obama, ipinihit ng gobyerno ng Estados Unidos ang signipikanteng lakas-militar nito at programang pang-ekonomiya sa Silangang Asya. Ito ay upang magkaroon ng impluwensya o kontrol sa mga bansa at teritoryong maaaring pagkunan nito ng napakamurang hilaw na materyales at lakas-paggawa, kasabay nito ay pagbagsakan ng sobra-sobrang produkto.

Dahil katangian ng kapitalistang sistema ang kumpetisyon, ang Tsina, na lumalakas ang ekonomiya sa loob ng mga nakaraang taon, ay may mga pagsisikap din upang lumawak ang kaalyadong bansa at ang mga teritoryong sakop nito sa usapin ng ekonomiya at pulitika. Kasama dito ang Hongkong na sinisikap din ng Estados Unidos na mapakinabangan.

Kaya ang pinakaubod ng malawakang diskontento ngayon ng mamamayan ng Hongkong ay ang imperyalismo – ang nahuhuli at nabubulok na yugto ng kapitalismo kung saan ang mga imperyalista at kapitalistang bansa ay matindi ang pag-aagawan sa mga teritoryo. Sa kaso ng Hongkong, sinisikap na panatilihin ng gobyerno ng Tsina ang kontrol nito sa pamamahala sa lungsod. Ito ay upang higit pang magamit ang gobyerno ng Hongkong para sa implementasyon ng mga neo-liberal o maka-kapitalistang programa at polisiya.

Pagpupugay sa mamamayan ng Hongkong

Sa gitna ng mga nagbabangayang imperyalistang bansa, dapat nating pagpugayan ang tapang at sama-samang pagkilos ng mamamayan ng Hongkong. Dapat maging inspirasyon ang kanilang pagkakaisa upang higit pang iabante ng mga mamamayan ng iba’t ibang bansa ang pandaigdigang pakikibaka laban sa mapangwasak na kapitalistang sistema. Ang mga manggagawa at mamamayan ng Pilipinas ay dapat ding tanganan ang tungkulin upang pigilan ang panghihimasok ng Estados Unidos at Tsina sa Silangang Asya bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pakikibaka para sa pagpapabagsak ng imperyalismo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s