Tagumpay ng Optodev Workers Union – NAFLU – KMU, tagumpay ng tunay, palaban at makabayang unyonismo!

Muling nagtagumpay ang tunay, palaban, at makabayang unyonismo (TPMU) sa pag-oorganisa ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan. Panalo ang Optodev Workers Union – National Federation of Labor Unions – Kilusang Mayo Uno (OWU-NAFLU-KMU) sa katatapos na Certification Election (CE) nito ngayong araw, ika-2 ng Oktubre, 2014. Tulad ng natapos na CE ng mga TPMU sa Fuji, MMET, Sun Logistics, at Hoya nitong nakaraang tatlong buwan, landslide ang pagkapanalo ng OWU-NAFLU-KMU sa botong 328 sa YES at 190 sa NO.

Pagdurog sa dilawang unyonismo

 

Unang inorganisa ang mga manggagawa sa Optodev ng Confederation of Filipino Workers (CFW) – isang dilawan at mapagkunwaring organisasyon. Dalawang beses itong nagtangka na ‘tulungan’ ang mga manggagawa sa pagtatayo ng unyon.

Ang Kaisahan ng mga Manggagawa ng Optodev (KAMAO) na unang unyong itinayo noong 2001 ay hindi nanalo sa CE noong 2004. Sa ikalawang pagkakataon, kinasuhan naman ng pagnanakaw ang pangulo at pangalawang tagapangulo ng unyon. Napatunayan sa korte na gawa-gawa lamang ang kaso upang durugin ang unyon ng mga manggagawa.

Dahil walang napala sa dilawang CFW, nagsikap ang mga manggagawa na muling magtayo ng unyon. Sinimulan ang pagtatayo ang OWU – Independent noong Disyembre 2011 ngunit natalo ito sa CE noong Enero 2013. Naging mabigat na salik sa pagkatalo nito ang garapalang pananakot ng kapitalista. Nanalo ang NO na may botong 258, habang ang YES naman ay may 237, at ang Spoiled ay 67.

Sa muling pagsabak sa sertipikasyon ngayong taon, sa ilalim ng gabay at pag-oorganisa ng NAFLU-KMU, tumataginting na YES ang nanaig na boto ng mga manggagawa. Ipinapakita nito na ang dilawang unyonismo kahit kailan ay hindi seryoso at walang malinaw na programa para sa pagpapahusay ng kalagayan ng mga manggagawa. Higit sa lahat, hindi nito ninanais ang pagsusulong sa interes ng manggagawa at sa halip ay gusto nitong panatilihin ang mapagsamantalang relasyon sa pagitan ng kapitalista at mga manggagawa.

Simula nang maitayo ang pagawaan noong 1999, nanatiling mababa ang arawang sahod ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, tumatanggap sila ng average na P400.00 kada araw. Malayung-malayo ito sa tuos ng Labor Education Advocacy Development Response Services, Inc. (LEADER, Inc.) na P1,069.00 daily living wage o sapat at nakabubuhay na sahod.

Pag-abante ng TPMU na may sosyalistang perspektiba

 

Hindi kagaya ng CFW at iba pang dilawang unyon, organisasyon, alyansa at pederasyon ng mga manggagawa, maraming ibinibigay ang NAFLU-KMU na pag-aaral tulad ng batayang kurso sa tunay, palaban at makabayang unyonismo. Itinuturo nito hindi lang ang pangangailangan sa pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga manggagawa para maisulong ang nakabubuhay na sahod at mga makataong benepisyo. Pinakamahalaga, iminumulat nito ang mga manggagawa sa matinding pagsasamantala ng mga kapitalista kasabwat ang gubyerno, at ang pangangailangan na ibagsak ang ganitong bulok na sistema.

Sa rehiyon ng Timog Katagalugan, maraming bigwas sa kabuhayan ng mga manggagawa at sa kilusang paggawa ang dumating ngayong taon. Halimbawa nito ang iligal na pagsasara ng Carina Apparel, Inc., Freshtex, Hoya Glass Disk, at Nidec Copal. Subalit hindi nito napigil ang mga manggawa na lalong pag-ibayuhin ang pag-oorganisa upang makapagtayo ng TPMU sa mga pagawaan sa iba’t ibang industrial, science, at technology parks.

Sa unang hati ng taon, maraming TPMU ang nakapagparehistro na nanalo sa kanya-kanyang CE sa ikatlong kwarto ng taon. Kasama dito ang Kalipunan at Sandigan ng Manggagawa sa Hoya Glass Disk Phils. – Independent (KASAMA sa HOGP-IND), Sun Logistics Workers Union (SLWU-OLALIA-KMU), Minami Machineries and Electronic Technologies, Inc. Workers Union – Independent (MMETWU-IND), at Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric Phils. – Independent (LNMFEP-IND).

Ang mga tagumpay na ito, kasama ang sa OWU-NAFLU-KMU, ay repleksyon ng malinaw na programa ng TPMU para sa pag-aangat ng pang-ekonomiyang kalagayan ng mga manggagawa at para sa pagkakamit ng isang sosyalistang lipunan na walang pagsasamantala ng kapital sa lakas paggawa.

PAGPUPUGAY SA MGA MANGGAWA SA OPTODEV!

PAGPUPUGAY SA OWU-NAFLU-KMU!

MAGTAYO NG UNYON SA MAS MARAMI PANG PAGAWAAN!

ISULONG ANG TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYONISMO!

ISULONG ANG PAMBANSA DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA NA MAY SOSYALISTANG PERSPEKTIBA!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s