Ipanalo ang kabuhayan ng mga manggagawa sa Optodev! Ipanalo ang Optodev Workers Union!

YTU

Ilulunsad ng Optodev Workers Union (OWU) ang Certification Election (CE) nito sa ikalawang pagkakataon sa ika-2 ng Oktubre 2014. Nabigo ang unang CE ng unyon noong Enero 2013 dahil sa pananakot ng kapitalista sa pamamagitan ng management nito. Nanalo ang No na may botong 258, habang ang Yes ay may 237 at ang Spoiled ay 67.

Panlilinlang ng mga dilawan

Unang naorganisa ang mga manggagawa sa Optodev ng Confederation of Filipino Workers (CFW) – isang dilawan at mapagkompromisong organisasyon. Itinayo nila ang Kaisahan ng mga Manggagawa ng Optodev (KAMAO) noong 2001 ngunit natalo sa CE nito noong 2004.

Sa ikalawang pagkakataon, tinangkang muli ng mga manggagawa na magtayo ng unyon sa ilalim pa din ng CFW. Hindi ito nakapag-CE dahil tinanggal ang pangulo at pangalawang pangulo sa kasong pagnanakaw. Kinalaunan, napatunayan sa korte na gawa-gawa lang ang kaso.

Pagsisikap ng mga manggagawa

Noong Disyembre 2011, muling nagsikap ang mga manggagawa na mag-organisa at itayo ang Optodev Workers Union – Independent, isang tunay, palaban at makabayang unyon. Naglunsad ng mga pag-aaral hanggang Nobyembre 2012 at napagpasyahang ilunsad ang CE noong Enero ng sumunod na taon.

Dahil sa sagadsagarang pananakot ng kapitalista, lumamang ng 23 boto ang No kaya hindi nagarantiyahan ang unyon. Hindi nito nakuha ang pagiging Sole and Exclusive Bargaining Agent (SEBA) na magbibigay dito ng karapatan para makipag-negosasyon sa management. Ito sana ang magiging daan upang masimulan ang pag-aangat sa pang-ekonomiyang kalagayan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng makatwirang dagdag na sahod at benepisyo na ipaglalaban ng unyon.

Kalagayan ng mga manggagawa

Ang Optodev Inc. – matatagpuan sa Laguna International Industrial Park (LIIP), Biñan City, Laguna – ay isang French company na pag-aari ng Essilor, isang multinational corporation. Sa kasalukyan, mayroon itong 540 rank and file workers na gumagawa ng opthalmic lenses.

Ang average na arawang sahod na tinatanggap ng mga manggagawa ay P400.00 lang. May iilang benepisyo na sagot ng kumpanya tulad ng 30 kilos ng bigas kada buwan, P20.00 na transportation allowance kada araw, at P35.00 na meal allowance. Kung susumahin, napakaliit pa din nito kumpara sa napakataas na presyo ng mga bilihin at gastusin ngayon. Lalong higit na napakaliit kumpara sa tantyang humigit kumulang 6 bilyon na kita taon-taon ng kapitalista.

Maliit din ito para sa haba ng oras ng paggawa na ginugugol ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan. May isang department ang nagpapatupad ng compressed work week kung kaya mayroon ng mga manggagawa na nagta-trabaho ng 12 oras dahil sa shift na 6 to 6.

Patuloy na pananakot ng kapitalistang Optodev

Katulad ng nakaraang taon, patuloy ang pananakot ng kapitalista upang pigilan ang pagtatayo ng unyon. Kumalat ang balita na handang magbayad ang kapitalista ng P15,000.00 bawat empleyado huwag lang manalo ang Yes sa botohan. Kung magpapalinlang ang manggagawa, napakaliit nito kumpara sa mga makukuha kung may isang tunay na unyon na mapapakinabangan ng lahat at hindi ng iilan.

Isang pananakot din ang pagsasara ng kumpanya kapag naitayo ang unyon lalo na kung ito ay sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno (KMU). Dapat maging malinaw sa mga manggagawa na kailanman ay hindi naging dahilan ang pagtatayo ng unyon para magsara ang isang kumpanya, sapagkat ito ay lehitimong karapatan na ginagarantyahan ng Batas Paggawa. Ang pagkaganid nito sa napakalaking tubo ang ultimong dahilan kung bakit nagsasara ang mga kapitalista sa mga pagkakataong itinatayo ng mga manggagawa ang kanilang mga unyon. May ilang nagsasara dahil ayaw nitong dagdagan ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa na makakabawas daw sa kanilang bilyon-bilyong tubo.

Sa dulo, ang tumitinding kompetisyon sa pagitan ng kapitalista ang pangunahing dahilan kung bakit may mga nagsasara. Napipilitang magsara ang ibang kapitalista dahil lumiliit ang bilang ng mga may kakayanang bumili ng sobra-sobrang produkto na nililikha ng kanilang manggagawa. Ang mga manggagawa na lalong lumiliit ang purchasing power o kakayanang bumili ang labis na naaapektuhan. Sa bawat pagsasara, itinatakas ng mga kapitalista ang napakalaking tubo na nagmula sa dugo at pawis ng mga manggagawa, na kung walang unyon, ay maiiwan nang walang laban.

Bomoto ng ‘YES’ para sa OWU-NAFLU-KMU!

Sa ikalawang pagkakataon, ilulunsad ng Optodev Workers Union sa ilalim ng NAFLU-KMU (OWU-NAFLU-KMU) ang CE nito. Nananatiling nararapat at makatarungan ang pagtatayo ng isang tunay, palaban at makabayang unyon. Higit sa lahat, ito ay karapatan na dapat isinaspraktika ng mga manggagawa at iginagalang ng mga kapitalista.

Kaya sa darating na ika-2 ng Oktubre, ang lahat ng manggagawa sa Optodev ay dapat magkaisa na bomoto ng ‘YES’ sa balota. Ang bawat pagboto ng ‘YES’ ay pagsuporta sa karapatang mag unyon at makipagtawaran sa kapitalista para sa nakabubuhay na sahod, kasiguruhan sa trabaho at makatwirang mga benepisyo.

Higit sa lahat, ang pagpapanalo sa OWU-NAFLU-KMU ay pag-aambag sa mga tunay na militanteng unyon na mangunguna sa pagwasak sa pagsasamantala ng mga kapitalista. Ang pagpapanalo nito ay isang hakbang hindi lang sa pagpapaunlad ng pang-ekonomiyang kagalingan ng mga manggagawa kundi maging sa pagkakamit ng isang sosyalistang lipunan na walang pagsasamantala ng mga kapitalista sa mga manggagawa.

IPANALO ANG OWU-NAFLU-KMU!

BOMOTO NG ‘YES’ SA BALOTA!

SAHOD, TRABAHO AT KARAPATAN, IPAGLABAN!

ISULONG ANG TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYONISMO NA MAY SOSYALISTANG PERSPEKTIBA!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s