Tagumpay ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric Philippines – Independent, Tagumpay ng mga Manggagawa sa Carmelray Industrial Park 1!

Panalo ang Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric Philippines – Independent (LNMFEP-IND) sa Certification Election (CE) nito na inilunsad noong Setyembre 19, 2014. Landslide sa botong: YES – 298, NO – 170, Spoiled – 4. Mula sa 504 manggagawang regular, masasabing nilahukan ng halos lahat ng manggagawa ang eleksyon at mayorya nito ay tumaginting ang sigaw sa paggagarantiya sa unyon.

Kalagayan ng mga manggagawa

Ang Fuji Electric Philippines (FEP o Fuji) ay isa sa 66 na pagawaan sa loob ng Carmelray Industrial Park 1 (CIP1), Canlubang, Calamba City, Laguna. Mayroon itong 600 kabuuang lakas na pangunahing gumagawa ng diode, resistor, at transistor.

Sa pangunguna ni Takafuni Koda, isang Hapon na kasalukuyang pangulo ng kumpanya, mababang pasahod at kakarampot na benepisyo ang tinatanggap ng mga manggagawa kumpara sa haba ng oras ng kanilang paggawa. Umaabot lang ng P400.00 kada araw ang sahod habang limitadong suportang medikal at transportasyon lang ang benepisyo. Napakaminimal nito para sa mga 12 oras ang shift, na meron sa FEP araw at gabi.

Organisadong pagsisimula

Oktubre noong 2012 nagsimula ang paghahangad ng mga manggagawa na makapagtayo ng isang tunay, palaban, at mabayang unyon. Nag-umpisa ito sa 7 manggagawang nakapagtapos ng Kurso sa Tunay, Palaban, at Makabayang Unyonismo (KTPMU).

Bago ang CE, 330 manggagawa ang nakapag-aral ng KTPMU, halos 70% ito ng kabuuang bilang ng manggagawa sa FEP. Nagkaroon din ng pag-aaral sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Araling Aktibista, Wage, Price and Profit, Shop Steward Course, Grievance Handling, at marami pang iba. Naging mahalaga ang mga ito sa pagkaunawa ng mga manggagawa kung bakit kailangang itayo ang isang tunay at militanteng unyon.

Pagtatayo ng LNMFEP-Ind

Pormal na naitayo ang unyon sa inilunsad na General Assembly noong ika-13 ng Abril 2014 kung saan naghalal ng mga opisyales at Baord of Directors. Nahirang na pangulo si Ezer Neil Natividad na naging bahagi sa matatagumpay na kampanya laban sa tuition fee increase noong siya ay estudyante pa sa University of Perpetual Help.

Naiparehistro ang unyon noong ika-27 ng Abril. Sumunod na buwan, nag-file ng petition for CE ang unyon. Nagkaroon ng ilang hearing bago naitakda ang ika-19 ng Setyembre bilang araw ng CE.

Pagpigil ng management

Katulad ng lahat ng kapitalistang ganid sa tubo, ang Fuji sa pamamagitan ng management nito, ay nagtangkang pigilin na maitayo ang unyon. Naglabas ito ng mga black propaganda kasama ang karaniwan nang paninira sa Kilusang Mayo Uno kahit na independent ang katangian ng LNMFEP. May pananakot din na magsasara ang kumpanya kapag itinuloy ang pagtatayo ng unyon. Nakaranas ng harassment ang pangulo ng unyon habang isang kasapi naman nito ang iligal na tinanggal.

Bahagi rin ng desperadong hakbangin ng management ang inilunsad na seminar sa Tagaytay at ang Mini Olympics. Ginawa ang mga ito hindi dahil sila ay may pagkalinga sa mga manggagawa, kundi dahil nais ng kapitalista na hatiin ang pagkakasia ng mga manggagawa at tuluyang wasakin ang kanilang hangarin na makapagtayo ng unyon.

Kauna-unahang TPMU sa Carmelray

Sa kabila ng desperasyon ng kapitalistang Fuji, nanaig ang lakas at pagkakaisa ng mga manggagawa sa CE ng kanilang unyon. Gayunman, kailangang tiyakin na ang LNMFEP-IND ay kilalanin bilang Sole and Exclusive Bargaining Agent (SEBA) upang mailunsad ang unang Collective Bargaining Agreement (CBA) negotiation. Sa anumang kumpanya, tanging SEBA na unyon lang ang maaaring pumasok sa isang CBA – kadalasang nilalaman nito ang mga pang-ekonomiyang pangangailangan ng mga manggagawa.

Ang tagumpay ng mga manggagawa sa Fuji ay tagumpay ng mga manggagawa sa CIP1 dahil ito ang magpapasimula ng unyong tunay na mag-aabante sa interes at karapatan ng mga manggagawa sa pagawaan at engklabo.

Kagaya ng mga manggagawa sa Honda na hindi bababa sa P1,000.00 ang arawang sahod dahil sa unyon nitong Lakas Manggagawang Nagkakasia sa Honda (LMNH-OLALIA-KMU); kagaya ng mg manggagawa sa Alaska na madadagdagan ng mahigit P160.00 ang arawang sahod dahil sa katatapos lang na CBA sa management ng unyon nitong Alaska Milk Workers Union (AMWU-IND); at kagaya ng iba pang mga tunay na maka-manggagawang unyon tulad ng Malayang Unyon sa Daiwa Seiko Philippines (MUDPSC-OLALIA-KMU) at Technol Eight Phils. Workers Union (TEPWU-OLALIA-KMU), titiyakin ng LNMFEP-IND ang pagsusulong sa pang-ekonomiyang pangangailangan ng mga manggagawa ng Fuji.

Higit sa lahat, magiging bahagi ito ng kilusang paggawa na magpapabagsak sa mapagsamantala at di-makataong sistema ng kapitalismo.

MABUHAY ANG MGA MANGGAGAWA NG FUJI!
MABUHAY ANG LNMFEP-IND!
MABUHAY NG TUNAY, PALABAN AT MAKABAYANG UNYON!

 

LNMFEP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s