Supreme Court decision, ipatupad! Kilalanin ang Samahang Lakas Manggagawa ng Takata-Independent bilang SEBA!

Mula nang maitatag ang Samahang Lakas Manggagawa ng Takata-Independent (SALAMAT-IND), patuloy itong dumaranas ng panggigipit mula sa kamay ng ganid at tusong kapitalista. Sa kabila ng pagkapanalo ng mga manggagawa sa Certification Election para itayo ang kanilang unyon, hindi ito kinilala ng kapitalistang Takata bilang sole and exclusive bargaining agent (SEBA). Ipinagkait nito ang karapatan ng mga manggagawa sa paggigiit at pagtataguyod ng mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa sa usapin ng nakabubuhay na sahod, dagdag benepisyo at katiyakan sa trabaho.

Nito lamang Hunyo 4, 2014, lumabas ang paborableng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa inihaing petisyon ng kapitalistang Takata. Pinawalambisa nito ang alegasyon ng kapitalista na pandaraya ng SALAMAT-IND dahil diumano sa maling tala at bilang ng mga kasapi, pagdodoble ng pangalan ng kasapi, at forum shopping. Nakasaad din sa desisyon na dapat kilalanin ang unyon bilang SEBA at harapin ito sa negosasyon para sa collective bargaining agreement (CBA).

Ngunit sadyang tuso ang kapitalista dahil pilit nitong minamaniobra maging ang desisyon ng kataas-taasang hukuman sa bansa. Agad na naghain ng Motion for Reconsideration (MR) ang kapitalistang Takata noong Hulyo 31, kung saan hinihiling na ibasura ang lahat ng usaping legal sa pagitan ng unyon at kapitalista. Haharap lang daw sila upang makipagnegosasyon para sa CBA kung babaliktarin ng korte ang inilabas nitong desisyon.

Malinaw na nilalabag ng kapitalista ang batas paggawa, ngunit sa loob ng mahabang panahon, mabilis itong nakalulusot sa pamamagitan ng paggamit sa mga hukuman sa bansa at lantarang pagpanig ng gobyerno.

Tahasan nitong sinasalaula at iniikutan ang iilang batas na pumapabor sa interes ng mga manggagawa. Walang pakundangan nitong sinusupil ang mga manggagawa, partikular ang mga opisyal at mga aktibong lumalaban, sa pamamagitan ng pagtatanggal sa mga ito gamit ang gawa-gawang kaso, tulad ng iligal na pagtanggal sa Bise Pangulo ng unyon.

Walang pangil ang mga ahensya ng gobyerno na ipatupad ang mga batas at kautusan na mangangalaga sa interes ng mga manggagawa. Bukod dito, madalas pang nagagamit ng kapitalista bilang makinarya sa pagsasamantala ang mga bayarang ahensya ng gobyerno katulad ng DoLE, NCMB, at NLRC.

Walang maaasahang anumang tulong ang mga manggagawa, kabilang ang unyong SALAMAT-IND, mula sa inutil na gobyerno ni BS Aquino na lantarang nagpapakatuta sa kanyang mga among dayuhang kapitalista. Wala nang ibang masasandigan ang mga manggagawa kundi ang kanilang pinagkaisang lakas sa mga panahong patuloy silang ginigipit ng kapitalista.

Hindi kailanman kusang ibibigay ng mga ganid na kapitalista ang mga kahilingan ng mga manggagawa. Tanging sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, hanggang sa sukdulang itigil ang produksyon sa pamamagitan ng welga, maipapakita sa kapitalista na ang mga manggagawa ang tunay na mapagpasya sa produksyon—kung kaya’t marapat lamang na kilalanin ang kanilang mga karapatan sa nakabubuhay na sahod, benepisyo, at pag-uunyon.

Higit kailanman, kinakailangang patatagin ang unyon ng mga manggagawa sa Takata sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapataas ng kamalayang pampulitika ng mga kasapi. Mahalagang maglunsad ng tuloy-tuloy na pag-aaral na siyang magmumulat sa kanilang tunay na kalagayan. Ito ang pinakamabisang sandatang magtuturo sa kanila ng mga pamamaraan kung paanong ipagtatagumpay ang pakikibaka, hindi lamang sa loob ng pagawaan, kundi hanggang sa ultimong layuning wakasan ang kapitalistang pagsasamantala.

Kilalanin ang SALAMAT-IND bilang Sole and Exclusive Bargaining Agent!
Isulong ang tunay, palaban, at makabayang unyonismo!
Manggagawa, wakasan ang kapitalistang pagsasamantala! Pamunuan at ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s