One year of enforced disappearance: Family, colleagues continue search for Oplan Bayanihan victim

STA. ROSA, LAGUNA – A year of injustice; family and colleagues continue their search for their missing kin, Benjamen Villeno, abducted by the US-BS Aquino regime.

On August 27, 2013, exactly a year ago, labour leader, former Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (Solidarity of Workers in Southern Tagalog – May First Movement or PAMANTIK-KMU) president, Benjamen Villeno, was abducted by elements of the military in Cavite.

The Butcher’s Bequest

One of the legacies Jovito “The Butcher” Palparan enculcated to the persistent culture of impunity in the Philippines is the intensified counter-insurgency program. Thousands of individuals and families were victimized under his and The Queen, Gloria Macapagal-Arroyo’s, reign in 2001-2010. The war on terror sowed gravely by The Butcher is sustained under the BS Aquino administration.

For the same motive, Oplan Bayanihan, the counter-insurgency (COIN) program of BS Aquino, operates to behead the mass movement. This COIN still aims for the liquidation of the government’s number 1 critic – the toiling masses.

In this account, Villeno, active workers’ rights advocate and fighter, was obviously abducted with the same reason as the extra-judicial killing, disappearance, and illegal arrest of many others.

ST Workers: Surface Ben Villeno

After a year, Villeno’s family, colleagues, and supporters continue searching for him on and through different places and venues.

According to Hermie Marasigan, PAMANTIK spokesperson, “Ben Villeno has no enemies. There is no one who would wish for his jeopardy aside from the government. He has done nothing but to fight for the rights of the workers and the people. He does not deserve this kind of treatment from the government.”

Villeno’s family and colleagues unceasingly wander the cold streets, lifeless morgues, dark cemeteries, heartless prisons and military camps, and other unimaginable locations just to find him – but has seen not a single thing.

“We firmly believe and know who’s behind Ben’s seizure. We demand that the US-BS Aquino regime surface Ben and all the other victims of enforced disappearances. We demand justice. We demand that all butchers in this fascist government pay for the blood that they owe all workers’ rights advocates in the country.” Marasigan added.

Southern Tagalog workers drop threats to the BS Aquino administration that it surface Villeno now. The search for Villeno will never stop until justice gets served.

At 3:00 this afternoon, Villeno’s family, colleagues, and supporters hold a symbolic march in search for him. Wearing Villeno masks while massively handling out search-flyers, ST workers stage a protest action at Amar, Balibago, Sta. Rosa City.

 

Surface BV

Advertisements

Ilitaw si Benjamen Villeno, biktima ng sapilitang pagkawala sa ilalim ng batas militar ni Aquino!

Naging tagapangulo ng unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH) noong 1998 si Ka Ben. Mahusay niyang pinangunahan ang mga pakikibakang pang-ekonomiya ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan ng Honda Cars Philippines, Inc. Pinamunuan niya ang pakikipagnegosasyon ng unyon upang mabigyan ng mas mabuting kalagayan sa paggawa ang mga manggagawa. Noong 2001, boluntaryong iniwan ni Ka Ben ang maalwang buhay sa loob ng pagawaan at nagresign upang maging fulltime organizer ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA-KMU) kung saan siya ay naging national president.

Inilaan niya ang kanyang husay, talino, at lakas sa pag-oorganisa sa iba pang mga pagawaan sa rehiyon upang ipagtanggol ang karapatan ng mas marami pang manggagawa. Hindi nagpakasapat si Ka Ben sa pagkamit ng mga tagumpay ng kanilang lokal na unyon, bagkus nagpursiging maging bahagi ng tagumpay ng buong uring manggagawa sa buong bansa. Naging tagapangulo din siya ng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) at naging bahagi ng National Council ng Kilusang Mayo Uno. Dahil sa kanyang kasigasigang mamuno sa kilusang paggawa sa rehiyon, at mahigpit na pakikiisa sa iba’t ibang sektor, naging regional coordinator ng Bayan Muna party list at Makabayan-Southern Tagalog si Ka Ben noong 2010.

Noong Agosto 27, 2013, habang patuloy na naglilingkod sa mga manggagawa ng Timog Katagalugan bilang staff ng OLALIA-KMU, nagtext sa isang kapwa lider-manggagawa si Ka Ben na uuwi sa kanyang mga kamag-anak sa Cavite. Sa huling text na kanyang ipinadala, sinabi niyang mayroon na namang sumusunod sa kanyang kahina-hinalang militar. Mula noon, hindi na muling nakita si Ka Ben.

Walang ibang maaaring ituro sa pagkawala ni Ka Ben kundi ang mga militar na matagal nang napatunayang gumagawa ng pagpaslang, pagdukot, at pandarahas sa hanay ng mga lider-manggagawa at unyonista. Pangatlo na si Ka Ben sa mga biktima ng pagdukot sa rehiyon sa ilalim ng panunungkulan ni Aquino.

Matapos ang isang taon, hindi pa rin siya nakikita at wala paring hustisyang natatanggap ang mga kapamilya, kaanak, at mga kasamahan ni Ka Ben. Nananatiling walang tugon sa panawagang hustisya ang inutil at pasistang rehimeng US-Aquino dahil malinaw na estado mismo ang sangkot dito. Patunay dito ang maraming tala ng pagpaslang, pagdukot, pandarahas sa sinumang mamamayan na tumitindig at naglalantad ng kabulukan ng gobyerno sa ilalim ng mapanlinlang na Oplan Bayanihan.

Walang pinagkaiba ang rehimeng US-Aquino sa mga naunang rehimen sa pagiging inutil nitong mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Wala ring katiyakan na tuluyan nang masusugpo ang karahasan sa ilalim ng panunungkulan ni Aquino dahil sa pagtalikod ng gobyerno sa usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, kahit nahuli na ang itinuturing na berdugong si Gen. Jovito Palparan, tuloy-tuloy parin ang pasismo ng estado at paglabag sa karapatang pantao laluna sa hanay ng mga progresibong grupo at aktibista.

Hindi kailanman matitigil ang ganitong panunupil sa hanay ng mga aktibista at unyonista hangga’t nananatiling namamanik-luhod ang rehimen sa mga kapitalista’t amo nitong imperyalistang US. Gagawin ng burukrata kapitalistang si Aquino ang lahat, sukdulang dukutin o paslangin ang mga kritiko nito, para sa ultimong layuning patuloy na magbulsa ng limpak-limpak na yaman mula sa buwis ng mga manggagawa at mamamayan.

Panahon na upang tuluyang ilantad ang tiwali at pasistang rehimeng US-Aquino. Tanging sa pagbagsak sa imperyalismo, burukrata kapitalismo, at katutubong pyudalismo na ugat ng kahirapan mawawakasan ang matagal nang paglapastangan sa karapatang tao ng uring manggagawa. Sa pamamagitan lamang ng pambansa-demokratikong pakikibaka na lalahukan ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan, sa pamumuno ng uring manggagawa, maitatayo ang gobyernong tunay na maglilingkod sa sambayanang api at pinagsasamantalahan.

ILITAW si BENJAMEN “KA BEN” VILLENO! Ilitaw ang lahat ng biktima ng sapilitang pagkawala!

ITIGIL ang paglabag sa karapatang pantao! PANAGUTIN si Jovito Palparan at lahat ng berdugong militar!

ILANTAD ang tiwali at pasistang rehimeng US-Aquino! Burukrata kapitalismo, IBAGSAK! Imperyalismo at pyudalismo, IBAGSAK!

Supreme Court decision, ipatupad! Kilalanin ang Samahang Lakas Manggagawa ng Takata-Independent bilang SEBA!

Mula nang maitatag ang Samahang Lakas Manggagawa ng Takata-Independent (SALAMAT-IND), patuloy itong dumaranas ng panggigipit mula sa kamay ng ganid at tusong kapitalista. Sa kabila ng pagkapanalo ng mga manggagawa sa Certification Election para itayo ang kanilang unyon, hindi ito kinilala ng kapitalistang Takata bilang sole and exclusive bargaining agent (SEBA). Ipinagkait nito ang karapatan ng mga manggagawa sa paggigiit at pagtataguyod ng mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa sa usapin ng nakabubuhay na sahod, dagdag benepisyo at katiyakan sa trabaho.

Nito lamang Hunyo 4, 2014, lumabas ang paborableng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa inihaing petisyon ng kapitalistang Takata. Pinawalambisa nito ang alegasyon ng kapitalista na pandaraya ng SALAMAT-IND dahil diumano sa maling tala at bilang ng mga kasapi, pagdodoble ng pangalan ng kasapi, at forum shopping. Nakasaad din sa desisyon na dapat kilalanin ang unyon bilang SEBA at harapin ito sa negosasyon para sa collective bargaining agreement (CBA).

Ngunit sadyang tuso ang kapitalista dahil pilit nitong minamaniobra maging ang desisyon ng kataas-taasang hukuman sa bansa. Agad na naghain ng Motion for Reconsideration (MR) ang kapitalistang Takata noong Hulyo 31, kung saan hinihiling na ibasura ang lahat ng usaping legal sa pagitan ng unyon at kapitalista. Haharap lang daw sila upang makipagnegosasyon para sa CBA kung babaliktarin ng korte ang inilabas nitong desisyon.

Malinaw na nilalabag ng kapitalista ang batas paggawa, ngunit sa loob ng mahabang panahon, mabilis itong nakalulusot sa pamamagitan ng paggamit sa mga hukuman sa bansa at lantarang pagpanig ng gobyerno.

Tahasan nitong sinasalaula at iniikutan ang iilang batas na pumapabor sa interes ng mga manggagawa. Walang pakundangan nitong sinusupil ang mga manggagawa, partikular ang mga opisyal at mga aktibong lumalaban, sa pamamagitan ng pagtatanggal sa mga ito gamit ang gawa-gawang kaso, tulad ng iligal na pagtanggal sa Bise Pangulo ng unyon.

Walang pangil ang mga ahensya ng gobyerno na ipatupad ang mga batas at kautusan na mangangalaga sa interes ng mga manggagawa. Bukod dito, madalas pang nagagamit ng kapitalista bilang makinarya sa pagsasamantala ang mga bayarang ahensya ng gobyerno katulad ng DoLE, NCMB, at NLRC.

Walang maaasahang anumang tulong ang mga manggagawa, kabilang ang unyong SALAMAT-IND, mula sa inutil na gobyerno ni BS Aquino na lantarang nagpapakatuta sa kanyang mga among dayuhang kapitalista. Wala nang ibang masasandigan ang mga manggagawa kundi ang kanilang pinagkaisang lakas sa mga panahong patuloy silang ginigipit ng kapitalista.

Hindi kailanman kusang ibibigay ng mga ganid na kapitalista ang mga kahilingan ng mga manggagawa. Tanging sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, hanggang sa sukdulang itigil ang produksyon sa pamamagitan ng welga, maipapakita sa kapitalista na ang mga manggagawa ang tunay na mapagpasya sa produksyon—kung kaya’t marapat lamang na kilalanin ang kanilang mga karapatan sa nakabubuhay na sahod, benepisyo, at pag-uunyon.

Higit kailanman, kinakailangang patatagin ang unyon ng mga manggagawa sa Takata sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapataas ng kamalayang pampulitika ng mga kasapi. Mahalagang maglunsad ng tuloy-tuloy na pag-aaral na siyang magmumulat sa kanilang tunay na kalagayan. Ito ang pinakamabisang sandatang magtuturo sa kanila ng mga pamamaraan kung paanong ipagtatagumpay ang pakikibaka, hindi lamang sa loob ng pagawaan, kundi hanggang sa ultimong layuning wakasan ang kapitalistang pagsasamantala.

Kilalanin ang SALAMAT-IND bilang Sole and Exclusive Bargaining Agent!
Isulong ang tunay, palaban, at makabayang unyonismo!
Manggagawa, wakasan ang kapitalistang pagsasamantala! Pamunuan at ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba!

Ipanalo ang MMET Workers Union!

Ilulunsad sa Agosto 26 ang Certification Election (CE) ng Minami Machinery and Electronics Technologies, Inc. Workers Union – Independent (MMETWU-Ind). Ngunit katulad ng ibang tunay na unyon, nakaranas at patuloy na nakararanas ng intimidasyon at panlilinlang mula sa management ang mga manggagawang nagsusumikap na maitayo ang MMETWU-Ind.

Pagpaparehistro ng MMETWU-Ind

Abril 26 – ipinarehistro ng mga manggagawa ang kanilang unyon. Ngunit bago ito, naging maingat at nagkaroon ng regular na pagpapaaral sa mga manggagawa upang maunawaan, kilalanin, at suportahan ang pangangailangan sa isang tunay, palaban, at makabayang unyon. Bagama’t kinikilala at ginagarantiyahan ng Batas Paggawa at ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan sa pag-uunyon, patuloy ang mga kapitalista tulad ng MMET sa pagsagka sa karapatang ito.

Mula nang mailantad ang unyon pagkatapos ng Union Registration (UR), higit na naging agresibo ang management ng kumpanya upang pahinain ang pagkakaisa at hangarin ng mga manggagawa na tuluyan nang kilalanin bilang sole and exclusive bargaining agent (SEBA) ang kanilang unyon.

Isa sa mga pagsisikap ng kapitalista ang tuluy-tuloy na pananakot na magsasara ang kumpanya kapag naitayo ang unyon. Agad itong iniugnay sa PAMANTIK at KMU na diumano ay mga militanteng nagpapasara ng mga pagawaan upang takutin ang mga manggagawa. Walang katotohanan ang karaniwan nang black propaganda na ito ng mga kapitalista upang protektahan at panatilihing mataas ang kanilang kinakamal na tubo. Ang totoo, ang mga manggagawa na lumilikha ng produkto na nagpapayaman sa kanila ay nagtitiis sa barat na sahod at kawalan o kakarampot na benepisyo. Nagpakalat din ng audio file ang kumpanya laban sa unyon. Bilang aksyon, nag-file ng kasong unfair labor practice ang unyon sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB) noong Mayo 23.

Paghahanda sa Certification Election

Ilang beses na hindi dumalo ang management sa mga hearing upang pag-usapan ang detalye ng ilulunsad na CE. Agosto 6 natuloy ang pre-election conference (PEC) nang humarap ang management. Napagkaisahan na ilulunsad ang CE sa Agosto 26.

Bagama’t may pagkilala na ang kumpanya sa unyon, higit itong nagpupumilit na wasakin ang unyon. Desperado ang mga hakbang nito tulad ng pangangausap sa mga manggagawa na bomoto ng ‘NO to union’. Kasabay ng pananakot, nag-aalok din ito ng dagdag na sahod sa ilang empleyado.

Kasama din sa mga pinakabagong hakbangin nito ang pagtatanggal sa 36 na manggagawang kontraktwal – mga inoorganisa rin upang bomoto sa unyon. Katulad ng mga regular, kinikila ng unyon ang mga kontraktwal bilang mga manggagawa na may parehong karapatan para sa mataas na sahod at maayos na benepisyo.

YES to union!

Walang ligal at lalong walang makataong dahilan upang pigilin ng kapitalistang MMET ang pagtatayo ng unyon ng mga manggagawa. Ito ay batayang karapatan ng mga manggagawa at walang papel ang kapitalista sa proseso ng pagtatayo nito.

Dahil sa patuloy na desperadong hakbangin ng kapitalistang MMET, kailangang magkaisa ang mga manggagawa at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sabi nga, sa isang lipunang may bulok na sistema, “Ang karapatan ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban!” Sa Agosto 26 bomoto ng YES TO UNION! YES TO MMETWU-IND!

Para sa nakabubuhay na sahod, YES TO UNION!
Para sa maayos na benepisyo, YES TO UNION!
Para sa makataong paggawa, YES TO UNION!

 

Slide1

ST workers: No special treatment for The Butcher, let Palparan pay for thousands cases of HR violations

Workers from the Southern Tagalog region under Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (Solidarity of Workers in Southern Tagalog – May First Movement or PAMANTIK-KMU) hails, in partiality, the capture of The Butcher, Ret. Maj. Gen. Jovito Palparan, 3 am this day, in Sta. Mesa, Manila.

After almost 3 years upon the release of his arrest warrant in 2011, Palparan was caught for two counts of kidnapping and serious illegal detention cases. Jovito Palparan and 3 other military elements were suspects for the abduction of Sherlyn Cadapan and Karen Empeño, two student-activists from the UP Diliman campus, in 2006.

Counter-insurgency expertise led to thousands of killings and disappearances

Palparan, not just a plain kidnapper, is the instigator of thousands of human rights violations (HRVs) in the country, specifically in the Central Luzon, Eastern Visayas, and Southern Tagalog regions. In the duration of his deployment in the ST region in January of 2001 – December of 2003, he and his army has victimized over 4,493 individuals and 1,721 families in the 1,268 cases of human rights violations.

His record for liquidating the ranks of the activists in ST has been a precedent for his deployment in the other regions, as well as the counter-insurgency program, as a whole, in the Philippines. The sowing of terror brought about by The Butcher has intensified all throughout Gloria Arroyo’s regime. In his kind of work, The Butcher was even commended in GMA’s State of the Nation Address in 2006, stating his ‘goodwork’ in eliminating the threats to the laying of peace in the country.

Oplan Bantay Laya has strewn a highly instensified culture of impunity even amongst the workers’ ranks in ST. A number of ST workers in the long, excruciating duration of OBL I & II experienced massive HR violations. Among them are Diosdado Fortuna, Edward Panganiban, Jerry Cristobal, and many other victims of extra-judicial killings under the reign of Arroyo in the Palace and Palparan in the Philippine Army.

According to Luz Fortuna, regional coordinator of National Coalition for the Protection of Workers’ Rights (NCPWR) and wife to slained union-leader Diosdado “Ka Ding” Fortuna, “The death of a loved one is never an easy hurdle. The extra-judicial killing of our beloved Ka Ding brought us severe pain and we, our family and closest friends, almost lost the reason to live after his passing. But the fact that he died in the hands of heartless criminals only because he fights for the rights of the masses – that break our hearts the most. Under the infamy for crimes of Arroyo and Palparan, thousands of hearts were broken; thousands of families grieved for their lost and slaughtered loved ones. The Butcher should pay.”

The Butcher’s legacy continues under BS Aquino’s watch, arrest not done ‘in good faith’

On BS Aquino’s relieve in power, he promised to give justice to the numerous accounts of HR violations from the prior regime – but apparently, he extended the military operations in the OBL, then later on changed its name to Oplan Bayanihan, following the program of the former.

To make this statement into reality, the BS government allowed criminal cases, but only as shallow as kidnapping and illegal detention, to be filed against The Butcher in December 19, 2011 through the Malolos Bulacan Regional Trial Court. And to make the hunt, to then fugitive Palparan, look more serious – BS Aquino served a bounty amounting to PhP 2 million for his capture.

After almost 3 years of (supported) hiding, at 3:00 am today, August 12, 2014, in an ordinary house in Sta. Mesa, Manila, The Butcher boastfully came with his arresters, the enjoined forces of the National Bureau of Investigation (NBI) and the Armed Forces of the Philippines (AFP) to the former’s office.

Hermie Marasigan, PAMANTIK-KMU spokesperson, stated that, “This capture of The Butcher Palparan is long overdue dating from after every crime he has done to the people. The Southern Tagalog workers firmly believe that this arrest is not done ‘in good faith.’ This happened in time where BS Aquino’s trust ratings are flunking – he needed to win over, in a pathetic and desperate method, the reliance of the masses. While we rejoice above the captivity of The Butcher – the epitome of a human slayer – ST workers demand that this serial killer’s victims be given justice.”

The ST workers clarified that their claim for victory in this incident is partial. The Butcher is accountable for a heap of crimes such as EJKs, physical assaults, intensive torture, massacres, illegal arrests, and enforced disappearances, among many others. The 2 shallow cases filed against him is clearly an additional insult to injury, the fact that the victims who he kidnapped and illegally detained are still missing up to this moment, he should not get on with this easily. Justice should be served well.

“Palparan should pay. We won’t buy impeding appeal to emotions coming from him and his protectors. We know that in one day or another, The Butcher would plea for medical and/or other special treatments like how arrested government officials are experiencing. He should be in a regular cell, he should at least experience how it is to stay in a shabby, dark, cold, and life-lacking cell similar to where he usually keeps his captives.” Added Marasigan.

The Butcher’s legacy for trampling human rights still strides under the BS Aquino regime – cases of HRVs continue to run over the people. Under this BS government, the ST workers experienced the enforced disappearance of Benjamen Villeno, union leader and former PAMANTIK chairperson almost a year ago, August 27, 2013, and the recent killing of Gil Hernandez, former trade union organizer, last August 6, 2014.

Marasigan added that, “All the violators of human rights should pay for the crimes they have committed to the people. No one should be exempted, not The Butcher nor The President.”

ST workers will join in the coming protest actions in relation to the judgment of Palparan’s cases.

 

TheButcher

ST workers to Noynoy: You are delusional, desperate over second term bid

2ndtermAmidst escalating discontent of the masses over the unconstitutionality of Disbursement Acceleration Program (DAP), Noynoy Aquino, through the Liberal Party, really has the brazenness and time to publicly discuss his illusion of having a second term. His spokesman Edwin Lacierda even tried to fool the public when he said, “the President has always listened to his bosses”—that he will run again if that is the voice of his bosses.

Apparently, Noynoy has never listened to the masses, his bosses. After the Supreme Court declared the DAP unconstitutional, we expected that there would be a drastic change in the budget allocation, but to no avail. Instead of recognizing the decision, his government proposed a 2015 national budget with 40.31% allocated for items under the category ‘others’.  He even mocked it with Abad’s redefinition of savings.

“In Southern Tagalog, the plight of the workers, who are also among his bosses, were never given necessary attention. If Noynoy really listens to his bosses, then he should have reinstated the 2,600 illegally dismissed Hoya workers and the 24 illegally dismissed NXP union leaders. He should have ensured the benefits and welfare of the 3,600 workers who are victims of Carina Apparel’s illegal closure. “ Said Hermie Marasigan, Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) spokesperson.

Rank and file workers have to secretly organize to ensure that they will form a union truly representative of them. If Noynoy is really after the welfare of his bosses, then he should have oriented the Department of Labor and Employment (DoLE) to reprimand companies of their unfair labor practices, and to release decisions that favor the workers.

Until now, the Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa Hoya Glass Disk Phils. – Independent (KASAMA sa HOGP-Ind) has not received any decision recognizing them as the sole and exclusive bargaining agent. The union, based on the number of workers who have not signed quit claims yet, has won by a landslide with 65 YES votes out of 78 voters.

Very clearly, Noynoy is losing public trust. More and more are realizing the trickery behind the DAP. For the workers, these could have been funds allocated for PhilHealth and SSS, where they deposit a huge percentage of their income.

Marasigan said, “The only thing right to do for a government whose power is in shambles is to face the consequences of its pro-imperialist, pro-capitalist and pro-landlord programs and policies. But Noynoy is doing the opposite. He desperately attempts to defend his leadership. He wants to twist the rationality of impeachment complaints and put the complainants such as Cong. Neri Colmenares in place of his hot seat.“

And now, he is fooling himself. He is delusional of a second term bid. Lacierda said, “the President is sensitive to the voice of his boss.” If he is really sensitive, he will listen to the workers and all of his bosses. He will step down now and let the people establish a government that concretely upholds social welfare. ###

DoLE: Kilalanin ang KASAMA sa HOGP-Ind bilang Sole and Exclusive Bargaining agent

Panalo ang Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa Hoya Glass Disk Phils. – Independent (KASAMA sa HOGP-Ind) sa isinagawang Certification Elections (CE) kahapon, Hulyo 31, sa tanggapan ng Department of Labor and Employment – Region IVA (DoLE-IVA), Parian, Calamba. Mula sa 78 na may karapatang bomoto, 65 ang nakaboto at lahat ay bomoto ng YES.

HOYA

Sa kabila ng paunang tagumpay na ito, wala pang kasiguraduhan kung kikilalanin ng DoLE ang unyon bilang Sole and Exclusive Bargaining Agent (SEBA).

Sa pre-election conference (PEC) noong Hulyo 15, pinaboran ng DoLE ang paggigiit ng management na 1,874 rank and file workers ang isama sa list of voters. Dahil sa sistematikong panlilinlang at pagmamaniobra ng kapitalistang Hoya, 1,796 ang napilitang magpabayad at pumirma ng quit claims bago pa ang eleksyon. Ibig sabihin, sila ay hindi na mga opisyal na manggagawa ng kumpanya.

Simula nang ianunsyo ng kumpanya ang diumano ay pagsasara nito noong Abril 30, naging desperado ito sa tuluyang pagdurog sa unyon na nairehistro noong Abril 24. Sinikap nitong mabayaran at mapapirma sa quit claims ang lahat ng rank and file wokers hanggang bago ilunsad ang CE.

‘Cessation of operations’ at hindi company shutdown ang nakasaad sa dokumento na ipinasa ng management sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA). Ibig sabihin, ang company closure na iginigiit nito ay hindi permanenteng pagsasara kundi paghinto lamang ng operasyon.

Batay sa mga pagsisiyasat ng unyon, nagkaroon ng mass hiring ng mga kontraktwal at muling babalik ang operasyon ng kumpanya ngayong Agosto.

Malinaw na ang kapitalistang Hoya ay sagad-sagaring union buster. Malinaw din na makatarungan at lehitimo ang pagpapatuloy ng laban!

Ang ating panawagan sa DoLE: kilalanin ang KASAMA sa HOGP-Ind bilang SEBA! Maglabas ng desisyon na pabor sa mga manggagawa!

SLWU-OLALIA-KMU concludes Certification Elections by landslide victory

Sta. Rosa City, Laguna – Logistics workers from Sun Logistics Technology, Inc. (SunLog) held programs succeeding their Certification Elections (CE) today, August 1, 2014.

Workers from SunLog launched a lead-off program at Nissan-Pulong Sta. Cruz, in Sta. Rosa City at 4’o’clock PM, followed by a motorcade to Waltermart and victory march to Amar, Balibago in Sta. Rosa City for a program in culmination for the union’s win in the CE that occurred this day.

SunLog is a company that offers warehousing and logistics services to the automotive industry.

Union establishment, fruit of 15-year-old struggle

After some 15 years SunLog has operated will the workers enjoy the gains from having a workers union that protects and fights for their right to a living wage, job security, and decent living.

Sun Logistics Workers Union – Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture – Kilusang Mayo Uno (SLWU-OLALIA-KMU) participated in a CE inside the company to engage workers in acknowledging a union that is genuine, militant, and nationalist.

According to Mr. Romeo Legaspi, National Vice President of the OLALIA Federation, “The workers encountered and suffered from a 15-year-long struggle inside SunLog. For a decade and a half, these workers received no wage increases, no economic and non-economic benefits, inhumane treatment, and no union that will stand for their rights as workers. It is just for the workers of SunLog to establish a genuine, militant, and nationalist union that is SLWU-OLALIA-KMU.”

By tenureship, it is striking for the workers to see a very minimal difference in the wage a 15-year worker gets compared to what a worker who has been in the company just recently receive. Meaning, SunLog workers do not get paid and are not compensated well for the hardwork they offered the capitalist.

As said by the spokesperson of the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU), Mr. Hermie Marasigan, SLWU-OLALIA-KMU is one of the outstanding workers unions that chose to be OLALIA-KMU federated.

“In a society where the labor force are being bombarded by anti-worker policies due to a worsening crisis, there is a bigger pressure for the workers to establish a genuine, militant, and nationalist union under our national-democratic alliances and federations such as OLALIA and KMU. The PAMANTIK commends this radical and intelligent step made by the SLWU-OLALIA-KMU.” Added Marasigan.

As of 11:30 AM today, the SLWU-OLALIA-KMU won by landslide in the Official Elections Result released by the SunLog management in a ratio of 52-YES, 13-NO, and 2-SPOILED votes garnered.