Labanan ang kahirapan at ipagtanggol ang karapatan sa sahod, benepisyo, at regularisasyon! Itayo ang tunay, palaban, at makabayang unyon!

YES TO UNION!

Wala nang ibang karapat-dapat na iboto sa darating na certification elections ng mga manggagawa sa Sun Logistics at Hoya Glass Disk Philippines. Sa gitna ng tumitinding kahirapan, ang pagtatayo ng tunay, palaban, at makabayang unyon ay isa sa mga mahahalagang tungkulin ng uring manggagawa upang matiyak ang kanilang disenteng pamumuhay. Nakasaad ito sa saligang batas bilang batayang karapatan ng bawat manggagawang Pilipino, at walang sinuman—kapitalista, dilawan, o reaksyunaryong gobyerno—ang pupwedeng humadlang dito.

Natural na magkaroon ng reaksyon ang kapitalista kapag nalaman nitong nagtatayo ng unyon ang mga manggagawa. Ginagamit ng mga ito ang iba’t ibang paraan tulad ng panlilinlang, pananakot, at pagbabanta, upang pigilan ang matagumpay na pagtatayo ng unyon. Ginagawa nila ito dahil sa pagkagahaman sa tubo, dahil ayaw nilang mabawasan kahit katiting ang kanilang inuuwing supertubo mula sa dugo at pawis ng uring manggagawa.

Nakasaad sa Article 243 ng Labor Code of the Philippines ang karapatan ng bawat manggagawa sa mga komersyal, industriyal, at mga agrikultural na kumpanya sa pagbubuo, pag-anib, o pagsuporta sa mga organisasyong pang-manggagawa na kanilang naisin, para sa layunin ng pagkakaroon ng CBA negotiations.

Sa pamamagitan ng pag-aaral hinggil sa kanilang mga karapatan at pagbubuklod sa iisang organisasyong magsisilbing bisig ng kanilang pakikibaka para sa dagdag na sahod, benepisyo, at regularisasyon, nagkakaroon ng lakas ang mga manggagawa sa iba’t ibang pabrika.

Napatunayan na ng kasaysayan na tanging sa pagtatayo lamang ng isang tunay, palaban at makabayang unyon makakamit ng mga manggagawa ang kanilang mga lehitimong karapatan. Napatunayan din na kung walang isang organisasayon ang mga manggagawa sa loob ng pagawaan hindi basta-basta ibibigay ng mga kapitalista ang makatwirang sahod at benepisyo.

Sa mga pabrika kung saan masasabing mayroong signipikanteng pagtaas ang sahod ng mga manggagawa, nadadagdagan ang mga benepisyong natatanggap, at tuloy-tuloy ang regularisasyon ng mga kontraktwal tulad ng Honda Cars, NXP, Daiwa Seiko, at iba pa, pundamental ang papel ng mga unyong matapang na humaharap sa kapitalista. Sa bawat pagharap na ito, susi ang pagiging mulat ng mga kasapi upang kilalanin na ang pag-uunyon, pagkakaroon ng mabungang CBA, at pakikipagnegosasyon hinggil sa anumang usapin, ay isang paraan lamang sa paggigiit ng katarungang panlipunan. 

Matapos maitayo ang unyon, higit na kinakailangan ang pagtutuloy ng pag-aaral upang ibayong mapalakas ang pagkakaisa ng mga manggagawa batay sa prinsipyo at paninindigan ng tunay, palaban, at makabayang unyonismo na naghahangad ng ganap na pagbabago sa bulok at pahirap na lipunan. Tanging sa pagkakaroon ng pambasang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa mailuluwal ang makataong kalagayan para sa uring manggagawa, kung saan mabibigyan ng disenteng pamumuhay ang bawat manggagawang Pilipino.

Mabuhay ang Sun Logistics Workers’ Union at Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa HOGP-IND!

Unyon ng Manggagawa, ITAYO AT IPAGLABAN!

Tunay, palaban, at makabayang unyonismo, ISULONG!

Manggagawa, magkaisa! Isulong ang pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s