Tagumpay ng CBA ng Malayang Unyon ng Daiwa Seiko Philippines Corporation-Independent, Tagumpay ng Tunay, Palaban, at Makabayang Unyonismo  

DaiwaMataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa Malayang Unyon ng Daiwa Seiko Philippines Corporation-Independent (MU-DSPC-IND) sa tagumpay na inabot ng kanilang pakikipagtawaran para sa dagdag na sahod, benipisyo at mga lehitimong karapatan. Minsan na namang napatunayan na ang pagkakaisa ang matibay na sandigan sa pagtatagumpay ng bawat pakikibaka. Pagkakaisa na ibinunga ng tuloy-tuloy na pag-aaral ng buong kasapian na nagtaas ng antas ng kanilang kamulatang pampulitika at nagpalalim ng pag-unawa sa kanilang tunay na kalagayan at higit na pangangailangan.

 

Nagpupugay din ang PAMANTIK-KMU sa mga manggagawa sa ilalim ng MU-DSPC-IND sa kanilang kahandaang kumilos upang kundenahin ang pambabarat ng kapitalistang Daiwa sa nilalaman ng Collective Bargaining Agreement (CBA) proposal upang makakuha ng malaman at substansyal na karagdagang sahod at benipisyo. Dahil sa pagkakamulat sa tunay nilang kalagayan at kalagayan ng buong uring manggagawa, tuloy-tuloy ang pakikiisa at aktibong tumutugon ang MU-DSPC-IND sa mga pagkilos sa labas ng pagawaan upang tutulan at kundenahin ang hungkag na pamumuno at mga anti-manggagawang programa ng inutil, korap at pahirap na gobyerno ni BS Aquino III. Mahalagang kilalanin na hangga’t nananatili ang anti-manggagawa at pro-kapitalistang rehimen, panandalian ang benepisyong makukuha ng mga manggagawa mula sa pakikibakang pang-ekonomiya sa loob ng pagawaan tulad ng paglulunsad ng CBA negotiations.

 

Inaasahan ang tuloy-tuloy na pagpapataas ng kamulatang pampulitika ng buong kasapian ng MU-DSPC-IND sa pamamagitan ng walang tigil na pagkuha ng iba’t ibang pampulitikang aralin. Kinakailangan ang mahigpit na pakikiisa ng unyong MU-DSPC sa pakikibaka ng buong uri, sapagkat tanging sa ganitong paraan mawawakasan ang pinakaugat ng suliraning kinakaharap ng ating uri.

 

Muli, nagpupugay ang PAMANTIK-KMU sa MU-DSPC-IND dahil hangga’t hindi nagpapakahon sa pang-ekonomiyang pakikibaka ang ating mga unyon, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong uring manggagawa! Higit nating paigtingin ang ating pagkilos, pataasin ang antas ng pakikibaka, at pamunuan ang lahat ng tipo ng laban ng pinagsasamantalahang uri tungo sa pagtatagumpay at pagkakamit ng pagbabagong panlipunan.

 

ISULONG ANG TUNAY, PALABAN, at MAKABAYANG UNYONISMO!

URING MANGGAGAWA, HUKBONG MAPAGPALAYA!

SAHOD, TRABAHO, at KARAPATAN, IPAGLABAN!

MAKIBAKA, HUWAG MATAKOT!

BS AQUINO, PAPET, KURAP, PAHIRAP, at PASISTA, PATALSIKIN NA!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s