Itigil ang Union Busting! Kundenahin ang Pagtatanggal sa 24 na Manggagawa sa NXP!

Mariing kinukundena ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang iligal na pagtatanggal sa trabaho ng 24 na lider ng unyon sa NXP Semiconductors Inc. (NXPI) sa Light Industry and Science Park I (LISP I) sa Cabuyao, Laguna.

Ayon sa isang memo mula sa management na ibinigay noong ika-5 ng Mayo, tinatanggal ang 24 na opisyales ng NXP Semiconductors Inc. Workers Union (NXPSCIWU-NAFLU-KMU) dahil umano sa sadyang paglahok ng mga ito sa isang iligal na welga. Nagbuhat ito sa hindi pagpasok sa trabaho at pagtanggi na mag-overtime ng mga manggagawa sa mga nagdaang petsang Abril 9, 17, 18, at Mayo 1 – mga deklaradong non-working holidays, na siya ring kinikilala sa existing CBA ng unyon bilang mga holiday.

Kasalukuyang nakabinbin ang negosasyon sa pagitan ng management ng NXP at pamunuan ng NXPSCIWU-NAFLU-KMU hinggil sa Collective Bargaining Agreement (CBA). Mayroong 2 mayor na ekonomiko at di-ekonomikong probisyon sa usapang ito; una, sa 8% pagtaas ng sahod na hiling ng mga manggagawa ngunit pagbabarat na pangontra rito ng management ang 3.5% pagtataas, at ikalawa, ang inihahain ng unyon na pagreregularisa ng mga kontraktwal na mga manggagawa, na mariing tinututulan ng kapitalistang NXP.

Tuluy-tuloy na Harrassment sa Hanay ng mga Manggagawa

Hindi pa nagkasya ang kapitalista sa iligal na pagtatanggal sa trabaho ng 24 na opisyal ng unyon, kabi-kabilang panunupil at pananakot ang nararanasan ng mga manggagawa ng NXP mula sa management.

NXP01Sa pamamagitan ng mga bayarang security guards, hinaharangan ang pintuan ng mga service bus para hindi makababa ang mga manggagawa mula sa pabrika para makadalo sa mga inilulunsad na pagkilos sa labas ng engklabo. Madalas napipilitan ang mga manggagawa na tumalon sa mga bintana ng bus upang makababa at makalahok sa pagkilos.

Tuwing umaga, buhat nang tanggalin ang 24 na lider ng unyon, umaakyat ang mga pulis ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) sa mga service bus upang, gamit ang mga litrato, tiyaking hindi nakasakay rito ang 24 na opisyales ng unyon.

Sa pinagsamang lakas ng management ng NXP, LISP I, at pulisya, mayroong idine-deploy na mga emergency response personnel, pulis, at trak ng bumbero sa mga mapayapang pagkilos na isinasagawa ng mga manggagawa. Kasabay ng mga ito ang mahigpit na pagbababala ng management ng NXP sa mga manggagawa na tatanggalin ang sinumang sasama at lalahok sa mga pagkilos.

Maging ang abogado ng 24 na manggagawang iligal na tinanggal na si Atty. Remigio “Meng” Saladero, nakararanas ng pagbabanta at harrassment mula sa management ng NXP para bitiwan ang laban ng mga manggagawa.

Papatinding Hagupit ng mga Kapitalista sa TK

Mula Pebrero ng taong ito, sunud-sunod ang mga iligal na pagsasara at malawakang tanggalan sa mga pagawaan. Nariyan ang iligal at biglaang pagsasara ng Carina Apparel Inc. na may 3600 manggagawa, at Freshtex Philippines na may ilandaang manggagawa, at ang malawakang tanggalan ng libu-libong manggagawa sa Hoya Glass Disk Philippines.

NXP02Isa ang NXP sa mga pinaka-malalaking pagawaan ng electronics sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Pangunahing nililikha rito ang mga sensor, audio amplifier, microchips, at marami pang ibang bahagi ng mga mamahaling gadgets. Bukod sa milyun-milyong dolyar na netong tubo na nakukuha nito taun-taon, patuloy ang paglaki ng halaga ng sapi (stocks) nito sa merkado dahil sa papalawak na produksyon sa aktwal na paggawa at sa pamumuhunan sa financial market.

Sa loob ng mahigit 3 dekadang pagkakatatag ng unyon ng manggagawa sa NXP na dumaan sa marami nang negosasyon sa CBA, mapapansing sa negosasyon ngayong taon, tahasang gumawa ng hakbangin ang kapitalistang NXP para hindi ito maituloy at maipagtagumpay ng mga manggagawa. Sa pagnanais na mas mapalaki pa ang kita ng kapitalistang NXP, malinaw na pagdurog sa isang Sole and Exclusive Bargaining Agent (SEBA) ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatanggal nito sa 24 na opisyales ng unyon, upang mawalan ng pangunahing tagapagtaguyod ng interes ng mga manggagawa.

Sa lahat ng mga kaganapang may kaugnayan sa pagdurog sa unyon, pangunahing nagiging katuwang ng mga kapitalista ang Department of Labor and Employment. DoLE ang takbuhan ng mga kapitalista upang pagmukhaing ligal ang mga anti-manggagawang polisiya at hakbanging ipinatutupad nila sa kani-kanilang mga kumpanya.

Dahil sa tuluy-tuloy at tumitinding represyon sa sektor ng paggawa, dumarami ang bilang ng mga manggagawang nagnanais na ipaglaban ang kanilang karapatan sa sahod, trabaho, at makataong pamumuhay. Mula sa nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, sunud-sunod ang pagtatayo ng mga tunay, palaban, at makabayang unyon (TPMU) sa iba’t ibang kumpanya sa rehiyon katulad ng Philippine Auto Components, Coca Cola Bottlers Philippines Inc., Lamcor Phils., Technol Eight Philippines, Hoya Glass Disk Philippines, Sun Logistics, MME Technologies, at Fuji Electric. Bukod pa rito ang matatagumpay na paglulunsad ng mga CBA sa iba’t ibang kumpanyang may TPMU, at ang makasaysayang pagtatagumpay ng laban ng unyon sa Coca Cola para sa regularisasyon ng lahat ng kanilang kontraktwal na manggagawa.

Naniniwala ang PAMANTIK-KMU na tumitindi ang pangamba at takot ng mga kapitalista sa rehiyon dahil sa papalaki at paparaming bilang ng mga manggagawang namumulat at nakikipaglaban. Ito ang pinagmumulan ng kapitalistang NXP sa tahasang pagdurog nito sa unyon ng manggagawa, sa takot nitong maipagtagumpay rin ang laban para sa mas mataas pang sahod at pagreregularisa sa libu-libong bilang ng mga manggagawang kontraktwal.

Sa panahong sunud-sunod ang pagbubuo ng mga samahan at unyong pang-manggagawa sa rehiyon, anuman ang gawing hakbangin ng mga kapitalista at lokal na gobyerno para pahinain ang lakas at pagkakaisa ng mga manggagawa, magpapatuloy at ibayong patataasin ng mga manggagawa ang pakikibaka para sa kanilang karapatan. Ngayon ang panahon ng hindi magagaping pag-aaklas ng manggagawa tungo sa kabi-kabilang mga welgang bayan na lalahukan ng iba’t ibang manggagawa sa rehiyon na magpapabagsak sa isang sistemang maka-dayuhan at kapital.

Ibalik ang 24 na manggagawang tinanggal!
CBA ng NXP, ituloy, huwag baratin!
Manggagawang kontraktwal, gawing regular!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s