Kundenahin ang iligal na pagsasara ng Hoya Glass Disk Philippines! Suportahan ang welga ng mga manggagawang pinagkaitan ng karapatan sa sahod, trabaho, at pag-uunyon!

Mahigpit na kinukundena ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang iligal na pagsasara ng pagawaan ng Hoya Glass Disk Philippines (HOGP) upang pigilan ang pagtatayo ng mga manggagawa ng kanilang unyon. Sa panahong tahasang nilalabag ng kapitalista ang batas at karapatan ng manggagawa sa pag-uunyon, wala nang ibang dapat gawin ang mga manggagawa kundi palakasin ang kanilang hanay, ibuhos ang lakas sa lansangan, at makiisa sa sambayanang nakikibaka para sa pambansang-demokrasya na may sosyalistang perspektiba.

 

Hoya Glass Disk PhilippinesIpinapaabot ng PAMANTIK-KMU ang mahigpit na pakikiisa sa mga manggagawang nangahas na itayo ang kanilang tunay, palaban, at makabayang unyon sa loob ng Hoya Glass Disk Philippines. Nakasaad sa saligang batas at batas paggawa ang karapatan ng bawat manggagawa sa pagtatayo ng unyon upang magkaroon ng makapangyarihang boses sa paggigiit ng kanilang karapatan sa nakabubuhay na sahod at benepisyo. Ito ang tuntungan ng mga manggagawang matapang na pumaloob sa Kalipunan at Saligan ng Manggagawa sa HOGP-IND (KASAMA sa HOGP-IND) nang itayo nila ang unyon noong Abril 10.

 

Karamihan sa mga manggagawang nagtatrabaho sa Hoya Glass Disk ay tumatanggap lamang ng humigit-kumulang P500 kada araw, walang benepisyo, at walang karapatang magreklamo. Matatagpuan din sa pagawaang ito ang mahigit 700 kontraktwal na manggagawa—isang iskemang ipinatutupad upang makapagbulsa ng mas malaking tubo ang kapitalistang Hoya.

 

Samantala, kumita ng P1.188 bilyong netong tubo ang kapitalista noong 2012—malayong malayo sa baryang ibinibigay niya sa mga manggagawa. Makatuwiran lamang na igiit ng mga manggagawa ang kanilang karapatan sa pakikipagnegosasyon upang makaagapay ang kanilang sahod sa walang-tigil na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at bayarin.

 

Ngunit tulad ng karaniwang ginagawa ng mga kapitalista sa tuwing magtatayo ng unyon ang mga manggagawa, biglaang ipinatawag ng kapitalistang Hoya ang mga manggagawa at idineklarang sarado na ang kumpanya. Walang prior notice, at walang ipinakitang notice of closure na ipinasa sa Department of Labor and Employment. Inalok ng bayaran at pilit na pinapipirmahan ang quitclaims at waiver na pipirmahan ng mga manggagawa. Isinama pa sa chekeng inaalok ang huling sahod ng mga manggagawa.

 

Hindi dapat magpalinlang ang mga manggagawa sa ginagawa ng kapitalistang Hoya na pagdurog sa unyon at iligal na pagsasara. Takot ang kapitalista sa matatag at malakas na pagkakaisa ng mga manggagawa sa ilalim ng bagong-tayong tunay, palaban, at makabayang unyong KASAMA sa HOGP-IND. Sapagkat sa nagkakaisang lakas, tiyak ang mga tagumpay na naghihintay sa unyon sa usapin ng pakikibaka para sa sahod, trabaho, karapatan, at hustisyang panlipunan. Gayunman, sadyang ganito kagahaman ang kapitalistang Hoya—handa itong lumabag sa batas, huwag lang mabawasan ang kanyang bilyong tubo na mula rin sa dugo at pawis ng uring manggagawa!

 

Hindi dito nagtatapos ang pakikibaka at paghahangad ng disenteng pamumuhay. Kapag ang karapatan sa sahod, trabaho, benepisyo, at pag-uunyon ay tahasang binabawi sa atin, iisa ang natitirang sandata ng uring manggagawa upang ipagtanggol ang kanyang dangal at karapatan sa lipunan—ang paglulunsad ng pinakamataas na pampulitikang pakikibaka, ang welga. Tatagan ang hanay, sapagka’t tanging sa pagkakaisa, determinasyon, at paninindigan makakamit ang tagumpay. Kakapit-bisig ang mga manggagawa sa buong rehiyon, bansa, at daigdig, kakamtin natin ang hustisya hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa lahat ng uring anakpawis na pinagsasamantalahan ng pandaigdigang sistemang kapitalista!

 

ISULONG ANG KILUSANG WELGA!

 

URING MANGGAGAWA, HUKBONG MAPAGPALAYA!

 

ISULONG ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA NA MAY SOSYALISTANG PERSPEKTIBA!

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s