Manggagawa, Pamunuan ang Paglaban ng Mamamayan! Patalsikin ang Papet, Korap, Pahirap, at Pasistang Rehimeng US-Noynoy Aquino!

Mayo Uno FinalSukdulan na ang pagiging papet, korap, pahirap, at pasista ng rehimeng US-Noynoy Aquino. Kasabay ng paggunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ng kanilang natatanging araw, ang Mayo Uno, mariing ipinapanawagan ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno ang pagpapatalsik kay Benigno Simeon Aquino III dahil sa kanyang anti-manggagawa at makadayuhang pamamahala.

Papet ng Imperyalismo, Sunud-sunuran sa Kanyang Dayuhang Amo
Tulad ng kanyang ina, masugid na tagapamandila ng mga maka-imperyalistang patakaran si Noynoy Aquino. Pilit niyang ipinagmumukhang mabuti ang mga diktang hakbang ng imperyalismong US na naglalayong ibayong pagkuhanan ng labis-labis na superganansya ang dugo at pawis ng mga manggagawa sa bansa.

Ipinatutupad ni Aquino ang liberalisasyon sa kalakalan at dayuhang pamumuhunan sa bansa. Binibigyan ng malalaking insentibo sa pamumuhunan ang mga dayuhan, tulad ng tax holidays at garantiyang kabayaran sakaling ‘malugi’ sa bansa. Ibinababa sa napakamurang halaga ang mga taripa para sa anumang produktong inaangkat mula sa ibayong dagat. Hindi nakapagtataka kung bakit hanggang sa ngayon, napakalaki ng depisito ng Pilipinas sa usapin ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa.

Kasalukuyang niluluto ng rehimeng US-Noynoy Aquino ang charter change na magpapahintulot sa 100% pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga lupa, kayamanan, at negosyo sa bansa. Kapag naaprubahan, bibigyang-daan ng ChaCha ang mas matinding pagsasamantala ng mga kapitalista sa lakas-paggawa ng manggagawang Pilipino, malakihang pagyurak sa kalikasan, walang-hanggang pandarambong sa likas-yaman ng bansa, at maramihang paglalabas ng hilaw na materyales mula sa mga sakahang patuloy na ipinagkakait sa mga magsasaka.

Kamakailan lamang, isinara ang iligal na kasunduan hinggil sa Enhanced Defense Cooperation sa pagitan ng AFP at US military upang tiyakin ang mas mahigpit na kontrol ng US sa gobyerno at ekonomiya ng Pilipinas. Muling pababalikin ang mga base-militar ng US sa bansa, at papapasukin ang mas maraming sundalong Amerikano. Bukod sa mas mabilis na pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya, tiyak na mas magiging matindi ang panunupil ng reaksyunaryong estado sa kilusang paggawa. Higit pa rito, nanganganib na maipit ang mga Pilipino sa isang digmaan ng imperyalistang US at ngayo’y-lumalaking Tsina sa nalalapit na panahon.

KORAP: Magnanakaw, Kurakot, Manunuhol, Mangingikil
Nailantad nitong nakaraang taon ang malaganap, sistematiko, at malalang korupsyon sa ilalim ng rehimeng US-Noynoy Aquino. Napatunayang labag sa konstitusyon ang pagkakaroon ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) na sa loob ng napakahabang panahon, ibinubulsa ng mga senador at kongresista para sa kanilang sariling luho at pagpapayaman. Sumunod na nailantad ang pamumudmod ni Aquino ng 50 hanggang 100 milyong piso sa mga kaalyadong senador at kongresista sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP), upang ilusot ang pagpapatalsik kay dating Chief Justice Corona.

Halos magkasabay ring naibulgar ang pangingikil ng kapatid ni Noynoy Aquino, si Ballsy, sa isang Czech company para sa kontrata hinggil sa pagpapaunlad ng MRT at LRT sa bansa. Sa parehong panahon din nailantad ang korupsyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit, Philippine National Police, at marami pang ibang ahensya ng gobyerno. Hindi mangyayari ang pinapangarap ni Aquino na sugpuin ang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil siya mismo ang utak at tagapagtaguyod nito—ginagamit niya ito para sa pagpapayaman ng sariling angkan at pagpapalakas ng sistemang padrino sa bansa.

Pahirap sa Manggagawa at Mamamayan
Sa kabila ng kanyang pangakong tuwid na daan, isinadlak ng rehimeng US-Noynoy Aquino ang mamamamayang Pilipino sa walang kahalintulad na kahirapan.

Mula 2006, patuloy na tumataas ang antas ng kahirapan sa bansa. Dahil sa kawalan ng lupang sasakahin ng mga magsasaka, bunga ng pang-aagaw ng mga panginoong maylupa tulad ng angkan ni Aquino, marami ang napipilitang makipagsapalaran sa lungsod at dumagdag sa bilang ng mga walang trabaho. Sa kasalukuyan, mahigit kalahati ng populasyon ang wala o kulang sa trabaho. Samantala, halos 70% ng kabuuang bilang ng manggagawa ang kontraktwal na tumatanggap ng minimum wage o mas mababa pa.

Wala na nga sa kalahati ng daily living wage, lalupang ibinaba ang minimum wage sa Timog Katagalugan noong 2012 mula P315 tungong P255 na floor wage sa ilalim ng Two Tiered Wage System. Ngayong taon, ipinagmamalaki ng gobyerno ang P13 Socio-economic Allowance na ibibigay sa mga manggagawa sa Mayo 1.

Walang kahiya-hiyang ipinaghahambog ito ng Malacañang, samantalang isang insulto ito sa mga manggagawang matagal nang nagdarahop at nagpapakaalipin habang kumikita ng bilyun-bilyon ang mga kapitalista kada taon.

Hindi sapat ang kakarampot na limos na ito kung ihahambing sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gasolina, kuryente, tubig, kontribusyon sa SS at Philhealth, bayad sa ospital, gamot, bayad sa eskwela, at marami pang iba.

Siguradong tataas pa ang singil sa mga ospital dahil nakaprogramang i-pribatisa ang 72 nalalabing pampublikong ospital sa bansa. Ganito rin ang kinabukasang nag-aabang para sa pabahay at edukasyon sa bansa dahil sa Public-Private Partnership Program ni Aquino.

Berdugo, Mamamatay-Tao
Ginagawa ng rehimeng US-Noynoy Aquino ang lahat ng maaari nitong gawin upang pilit na patahimikin ang mga manggagawa sa kabila ng kanyang pagpapahirap, panloloko, at pambubusabos. Patuloy na ipinatutupad ang No Union No Strike policy sa mga engklabo sa rehiyon at buong bansa. Labag man sa Internasyunal na Makataong Batas, pinahihintulutan ng Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC) ang pagkakampo sa mga pagawaan at direktang panghihimasok ng mga pulis at militar sa tuwing mayroong mga labor dispute.

Dinukot ng mga ahente ng militar noong Agosto 27, 2013 si Benjamen Villeno, lider-manggagawa ng Timog Katagalugan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya inililitaw ng mga berdugong militar. Nagpapatuloy ang paniniktik at pananakot sa mga lider-manggagawa sa rehiyon sa ngalan ng Oplan Bayanihan ni Aquino.

Ipinagkakait ang karapatang mag-unyon sa mahigit 70% ng mga manggagawa sa rehiyon dahil sa kontraktwalisasyon. Ipinagkakait naman sa mga unyon ang karapatang magkaroon ng certification elections at collective bargaining negotiations sa pamamagitan ng iligal na pagsasara at tahasang di-pagkilala sa mga desisyon ng matataas na hukuman, kagaya ng ginawa ng Carina Apparel, Inc., Takata, Philippine Auto Components, at iba pa.

PATALSIKIN NA!
Walang maaasahang mabuti ang mga mamamayan sa rehimeng US-Noynoy Aquino. Kinakailangang patalsikin na ang papet, pahirap, korap, at pasistang pangulo sa pangunguna ng mga manggagawang nagnanais ng maayos na kinabukasan para sa buong sambayanan.

Sa pagpapatalsik sa anti-manggagawang rehimen, kinakailangang kasabay na palakasin ng mga manggagawa at mamamayan ang pambansa-demokratikong pakikibaka upang itayo ang mga batayang industriya at ipapatupad ang tunay na reporma sa lupa—mga esensyal na hakbang para sa tunay na ikauunlad ng ekonomiya at kabuhayan ng sambayanang Pilipino.

Uring Manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!
P125 Dagdag na Sahod Across-the-Board, Nationwide, IPATUPAD!
Pambansang Industriyalisasyon at Tunay na Reporma sa Lupa, IPATUPAD!
Noynoy, Tuta ng Dayuhan, PATALSIKIN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s