Pagbabalik ng US Military Bases, Napipintong Ikatlong Digmaang Pandaigdig

Muli na namang magsasagawa ng pag-uusap sa pagitan ng GPH at US negotiating panel para sa pagpaparami ng presensya ng mga sundalong Amerikano at pagbabalik ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Diumano, isinasagawa ito upang makatulong ang Amerika sa muling pagbangon ng Pilipinas mula sa hagupit ng bagyong Yolanda at sa patuloy na paghahanap sa nawawalang Malaysian Airlines flight MH370. Subalit, ang ultimong layunin ng Amerika sa kasunduang ito ay ikalat ang kanyang lakas-militar sa Asya-Pasipiko upang pigilin ang unti-unting paglakas ng Tsina at pilit na makaigpaw sa krisis pinansyal na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nito naiigpawan.

Ngayong araw, sinimulan ang ika-US-PH8 round ng usapan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Increased Rotational Presence (IRP) o kasunduan sa pagpapanumbalik at pagpapataas ng bilang ng US military bases sa bansa. Ayon kay Defense Undersecretary Pio Lorenzo Batino, Chairman ng Philippine negotiating panel, malaki ang maitutulong ng kasunduang ito sa panahong nagpapalakas ang pwersang militar ng Pilipinas laluna ngayong may hidwaan ang Pilipinas at Tsina dahil sa Spratlys.

Halatang minamadali ang usapang ito bago dumating si Obama sa bansa ngayon ika-27 ng Abril.

Naniniwala ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) na magbubukas lamang ang kasunduang ito sa ibayong pagdurusa at kapahamakan ng mamamayang Pilipino. Pansariling interes ang tunay na layunin ng imperyalistang US sa pagkakalat nito ng 60% ng kanyang lakas militar sa bahagi ng Asya Pasipiko. Taun-taon, naglalaan ang US ng $700B para sa mga gastusing militar, kabilang na ang pagtatayo ng mga base at pagpaparami ng tropang Amerikano sa mga kolonya at malakolonya nito tulad ng Pilipinas. Habang maaga, pinipilit ng US na pigilin ang paglakas ng Tsina sa larangan ng militar. Dagdag pa rito, hindi pa rin nakakaahon mula sa pandaigdigang krisis sa pinansya ang US, kaya’t mahigpit na kinakapitan nito ang lahat ng rekursong maari niyang pagkuhanan ng pang-ekonomiya at pampulitikang lakas para manatiling pinaka-makapangyarihang bansa sa daigidig.

Nagpapaulit-ulit na Kasaysayan

aquiNObamaWalang ibang maidudulot na maganda ang pagbabalik ng base militar ng US sa Pilipinas. Maaalalang lumala ang prostitusyon at samu’t saring krimen sa kababaihan nang magkampo ang mga dayuhang sundalo rito sa Pilipinas. Kaya naman noong 1991, pinaalis sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sundalong Amerikano nang dahil sa malawakang pagtutol ng mamamayan. Napatunayang labag sa konstitusyon ng bansa ang pagtatayo ng mga base-militar ng US sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.

Habang tuluy-tuloy na lumalaki ang ekonomiya ng Tsina at tinatayang mauungusan na nito ang US matapos ang ilang taon, puspusan itong nagpapalakas pa sa pamamagitan ng paglalatag nito ng pwersang militar sa paligid ng kanyang bansa at nang-aagaw ng teritoryo katulad na lamang ng ginagawa nito sa Pilipinas at Japan. Samantala, nagkakandarapa ang US na pigilin ang hakbanging ito ng Tsina – kaya’t bukod sa pilit nitong ipinanunumbalik ang base militar nito sa Pilipinas at sa iba pang parte ng Asya para palawakin ang kanyang impluwensya, itinutulak nito ang iba’t ibang bansa katulad ng Pilipinas upang giyerahin at labanan ang Tsina.

Kahalintulad ng mga nagyayari ngayon ang minsang sinabi ni Karl Marx, isang dakilang guro mula sa Alemanya, “Inuulit ng kasaysayan ang kanyang sarili, una bilang isang trahedya, at pangalawa bilang isang komedya.” Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita nating matapos mangyari ang mga pandaigidigang krisis sa pinansya nagaganap ang mga malalaking digmaang pandaigdig. Nangyari ang pinakaunang seryosong krisis sa kasaysayan ng kapitalismo noong 1873 (Long Depression) at kagyat na kasunod na naganap ang World War I. Naulit ito nang mangyari ang ikalawang pagbagsak ng kapitalismo noong 1930’s (Great Depression), na sinundan ng World War II. Sa kasalukuyan, dahil hindi pa nakakabangon ang mga bansang tinamaan ng nagdaang pandaigidigang krisis sa pinansya noong 2007-2008 na tinatawag ng Amerika na Great Recession – kahit pa mas tumpak na tawagin itong Greater Depression – mamamalayang nagbabadya na naman ang isang malaking digmaang pandaigdig dahil sa tuluy-tuloy na pag-aaway ng mga imperyalistang bansa dahil sa pambubuyo ng Estados Unidos.

Kapag nangyari ito, madudurog at higit na maaapektuhan ang Pilipinas – dahil kinikilala ng Amerika na nasa First Line of Defense o unang linya ng depensa ang Pilipinas laban sa Tsina. Gagamitin lamang ng Amerika ang Pilipinas upang mawasak nito ang Tsina habang hindi naaapektuhan ang kanyang sariling bansa. Kapag naipagwagi ng Amerika ang kanyang ultimong mithiin, ang manatiling nag-iisang pinaka-makapagyarihang bansa sa daigdig, higit at ibayong kahirapan ang mararanasan ng mamamayang Pilipino.

Walang kahit anong ganansya ang mamamayang Pilipino sa mga sundalong Amerikano, lalo’t higit sa pagiging imperyalista ng Estados Unidos at Tsina. Habang patuloy na nagpapayaman ang parehong bansa mula sa dugo’t pawis ng uring manggagawa, mananatiling hikahos at kaaba-aba ang kalagayan ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa.

Tanging sa pamamagitan ng pagsusulong at pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan makakalaya ang sambayanang Pilipino mula sa kontrol at panghihimasok ng mga dayuhan. Saka lamang maitatayo ang gobyernong magsisilbi sa mamamayan, mga batayang industriyang gagamitin para sa kapakinabangan ng mamamayan, at maipatutupad ang mga pantay na kasunduang magsisilbi para sa interes ng mamamayan.

Ngayon higit na kinakailangan ang pagkakaisa ng mamamayan laban sa imperyalistang US at lahat ng mga imperyalistang bansa na patuloy na nagpapahirap sa mga manggagawang Pilipino. Upang wakasan ang walang habas na pambubusabos, panggigipit, at panghihimasok ng imperyalismong US sa Pilipinas, marapat lamang na isulong at ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan!

NO to US Bases, NO to US Troops!
Tutulan at Pigilan ang mga Giyera ng mga Imperyalista!
Imperyalismo, IBAGSAK!
Rehimeng BS Aquino, Inutil, Pagbayarin!
Isulong ang Pambansa-Demokratikong Pakikibaka ng Mamamayan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s