JEDI Program ng rehimeng US-Aquino, mapanlinlang, ibasura!

Image

PRESS STATEMENT

JEDI Program ng rehimeng US-Aquino, mapanlinlang, ibasura!

Nagpahayag ang Philippine Institute for Development Studies (PIDS), non-government organization na pag-aari ng gubyerno, na ang minimum wage ay sagabal sa pagkakaroon ng trabaho at pag-unlad ng mahihirap. Ito ay matapos talakayin sa isa nilang forum na ang palagiang mataas na unemployment at underemployment ang isa sa mga banta sa economic growth o paglago ng ekonomiya. Kaya sa pangunguna ni President Gilbert Llanto, ipinanukala ng PIDS ang Jobs Expansion and Development Initiative (JEDI) – isang 12-point program diumano para sa pagpaparami ng trabaho.

Pagtatanggal ng mandatory minimum wage

Isa sa mga laman ng JEDI ay ang panukalang tanggalin ang mandatory minimum wage. Ito ay upang mapayagan ang mga kapitalista na tumanggap ng mababa ang kakayahan at mahihirap na mga manggagawa na papayag na tumanggap ng sahod na mas mababa pa sa naitakdang minimum wage. Ganitong paraan ang naisip ng PIDS upang “paramihin” ang trabaho.

Sa esensya, sinasabi nila na kung may mandatory minimum wage mas maliit ang bilang ng mga manggagawa na pwedeng tanggapin ng mga kapitalista. Hindi magkakaroon ng pagkakataon ang mga may mababang kasanayan at mahihirap na magkaroon ng pagkakakitaan. Dahil daw dito kaya nananatiling marami ang walang trabaho at mga may trabahong hindi ayon sa kanilang kasanayan o tinapos.

Minimum wage bilang tagumpay ng Kilusang Paggawa

Mahigit isang daang taon na ang lumipas nang pagtagumpayan ng mga manggagawa ang pagkakaroon ng walong oras na paggawa sa isang araw. Naging bahagi din ng laban ng Kilusang Paggawa ang pagkakaroon ng minimum wage upang masigurado na maging disente ang buhay ng manggagawa at kanyang pamilya. Sa kasalukuyang matinding krisis sa bansa, kapos na kapos na nga ang minimum wage sa pang-araw-araw na gastusin ng isang pamilya o kahit nga ng isang manggawa. Kaya hindi lang minimum kundi living wage ang dapat ipinapatupad ng rehimeng US-Aquino.

Sa Timog Katagalugan, P337 ang minimum wage habang P1,069 naman ang living wage para sa pamilyang may anim na miyembro. Batay ito sa kwenta ng Labor Education Advocacy Development Response Services, Incorporated (LEADER, Inc.), isang non-stock at non-profit organization. Subalit mas pagpapasahol ng sahod ang tugon ng rehimeng US-Aquino para daw matugunan ang pangangailangan sa trabaho ng mas maraming mahihirap. Hindi nito kinikilala na maging ang mga kumikita ng minimum wage ay hirap na hirap makaagapay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ibang gastusin tulad ng kuryente at tubig.  

Dalawang taon bilang probationary

Isang panukala din sa JEDI ang pagpapahaba ng panahon bago maregularisa ang isang manggagawa. Sa kasalukuyan ay anim na buwan ang kailangan batay sa Labor Code ngunit nais pa itong palawigin ng PIDS hanggang dalawang taon.

Ayon kay Sherycil Platino, Spokesperson ng Liga ng mga Manggagawang Kontraktwal (LIGA), “Tinatakasan ng mga kapitalista ang pagre-regularisa gamit ang malawakang kontraktwalisasyon upang matiyak na mababa ang gastusin sa mga manggawa. Naisasakatuparan nila ito sa pamamagitan ng ilegal na labor only contracting (LOC). Halimbawa, sa Asia Brewery, Inc. na pag-aari ni Lucio Tan, mayroong mahigit sampung agencies na nagsu-supply ng kontraktwal na mga manggagawa sa kumpanya. Sa pagpapahaba ng proseso ng pagre-regularisa, lalong tinatanggalan ng karapatan ang manggagawa para sa mas mataas na sahod at mga benepisyo, habang lalong natitiyak na mas tumataas ang tubo taon taon ng mga kapitalista.”

Mas maluwag na labor regulations

Nakakapangamba din ang panukala sa JEDI na bawasan ang pagpapataw ng labor regulations and practices. Hinayaan nito na maging mapagpasya ang kapitalista sa usapin ng pagpapasahod at mga kondisyon sa paggawa. Sa kasalukuyan, maraming ahensya at departamento ng gubyerno tulad ng NLRC, NCMB at DoLE ang inaasahan na magtanggol at magbigay ng proteksyon sa mga manggawa laban sa pagsasamantala ng mga kapitalista tulad ng unfair labor practices.

“Sa katotohanan, walang pangil at bagkus ay nagiging instrumento pa ang mga ito para maglabas ng mga desisyon, polisiya at programa na pabor sa mga kapitalista. Halimbawa nito ay ang Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC) na unang naipatupad sa PhilSteel sa Timog Katagalugan. Sa esensya, ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga kapitalista upang gamitin ang mga pulis at militar sa pagsupil sa mga nagwe-welga o lumalabang manggagawa at unyon. Isang halimbawa din ang Two-Tiered Wage System na una ding ipinatupad sa rehiyon. Layunin nito na mapababa ang minimum wage na P337 patungong floor wage na P255,” pahayag ni Wenecito Urgel, Pangkalahatang Kalihim ng PAMANTIK-KMU.

Sa pagkakaroon ng mas maluwag na regulasyon sa mga kapitalista, mas magiging madali para sa kanila ang takasan ang mga pananagutan at obligasyon sa mga manggagawa. Noong Pebrero, ilegal na nagsara ang Carina Apparel, Inc. na nagresulta sa 3,600 manggagawa na nawalan ng trabaho. Nitong Marso sumunod na nagsara ang Freshtex, isa ding pagawaan ng garments. Sa implementasyon ng JEDI program, mas magiging mahirap para sa mga manggagawa na habulin ang mga kapitalista.

Sapat na trabaho sa pambansang industriyalisasyon

“Nagpapanggap ang PIDS na tumutulong na resolbahin ang problema sa mataas na unemployment rate. Ngunit kung susuriin, isa itong sistematikong paraan ng rehimeng US-Aquino upang mas gawing paborable para sa mga dayuhang kapitalista ang polisiya at programa sa paggawa sa bansa. Kaya malinaw na hindi seryoso at lalong walang plano ang guberyno na tugunan ang pangangailangan para sa disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod para sa mamamayang Pilipino.” Ayon kay Urgel.

Iginiggiit ng PAMANTIK-KMU na tanging pambansang industriyalisasyon lang ang tunay na makakapagresolba sa malaking kakulangan sa trabaho at napakasahol na pasahod. Dapat tiyakin nang gubyerno ang paglalaan ng malaking pondo sa paglilinang at pagpapaunlad ng mga batayang industriya tulad ng bakal, kemikal at langis. Napakayaman ng Pilipinas. Kung mga Pilipino ang gagamit nito, tiyak lahat ay may trabaho at may maayos na pamumuhay.

JEDI 12-point program, maka-kapitalista, ibasura!

Mga batayang industriya, isabansa!

NOYNOY AQUINO, ANTI-MANGGAGAWA, PABABAIN SA PWESTO!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s