Matapos ang 6 na buwan, Benjamen Villeno Hindi pa rin Inililitaw!

Anim na buwan na ang nakalilipas nang sapilitang dukutin ng mga ahente ng militar ang lider-manggagawa na si Benjamen “Ka Ben” Villeno. Kumaharap si Ka Ben, tulad ng maraming bilang ng biktima ng pasismo ng estado, ng marahas na panunupil mula sa berdugong rehimen bilang ganti sa tuluy-tuloy na paglilingkod sa hanay ng manggagawang Pilipino.

Benjamen Villeno, Biktima ng Sapilitang Pagkawala sa Ilalim ng Rehimeng US-Aquino

benNoong 1998, naging Tagapangulo ng unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH) si Benjamen “Ka Ben” Villeno. Sa panahong ito, matapos lamang ng pagkakaagaw mula sa pamamalakad ng peke at dilawang unyon sa Honda, itinaguyod ni Ka Ben ang tunay, palaban, at militanteng unyong namuno sa hanay ng mga manggagawa. Kasabay nito, sa kanyang likas na katangiang maka-manggagawa, naihalal siya bilang Tagapangulo ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) at sa kalaunan, naging Pambansang Pangulo ng Organized Labor in Agriculture and Line Industries Association – Kilusang Mayo Uno (OLALIA-KMU).

Inilaan niya ang kanyang husay at talino sa paglilingkod at pag-oorganisa, hindi lamang sa hanay ng mga manggagawa mula sa Honda Cars, kundi maging sa mga manggagawa mula sa iba’t ibang mga pagawaan sa rehiyon. Hindi nasapatan si Ka Ben sa paminsan-minsang pagkilos, kaya’t noong 2001, nag-resign si Ka Ben bilang manggagawa ng Honda upang maging isang fulltime leader-organizer sa sektor ng paggawa.

Dahil sa kanyang kasigasigan na mamuno sa kilusang paggawa sa rehiyon at mahigpit na pakikipagkaisa sa iba’t ibang sektor, noong 2010, naging Regional Coordinator si Ka Ben ng Bayan Muna Partylist at Makabayan – Southern Tagalog. Sa kanyang pangunguna at pagpupursige sa lahat ng laban ng mga manggagawa at iba pang sektor, noon pa man, naging mainit na sa mata ng pasistang rehimen ang lider-manggagawa. Simula noon, naging kapansin-pansin ang walang-humpay na pagmamatyag at pagsunod sa kanya ng mga kahina-hinalang nilalang saan man siya magtungo.

Noong ika-27 ng Agosto ng nakaraang taon, habang tuluy-tuloy na naglilingkod si Ka Ben sa hanay ng uring manggagawa sa rehiyon, nagpaabot ito ng isang mensahe sa kapwa lider-manggagawa na tutungo muna siya saglit sa mga kamag-anakan sa lalawigan ng Cavite. Subalit sa huling text na kinaya niyang maipadala, ipinaabot niyang mayroong sumusunod sa kanya na kahina-hinalang militar. Matapos nito, hindi na nakarating si Ka Ben sa kanyang pupuntahan sa Cavite, hindi na siya muling nakita at nakapagparamdam.

Kontra-Insurhensiyang Programa ng Gobyerno, Papatindi at Nagpapatuloy

Walang ibang maaaring iturong salarin sa sapilitang pagdukot at pagkawala ni Benjamen Villeno kundi ang berdugong militar. Ganito ang ginagagawa ng bulok na lipunan sa mga lider-organisador na naglalantad ng tunay na mukha ng maka-imperyalistang pamumuno ng rehimeng US-Aquino.

Sa panahong sunud-sunod na nawawalan ng trabaho at ikinabubuhay ang mga manggagawa sa mga iligal na pagtatanggal at iligal na pagsasara ng mga pagawaan, sa patuloy na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at bayarin, sa pananatili sa mababang halaga ng sahod ng mga manggagawa, sa pagtalikod ng kapitalista sa kanyang obligasyon sa manggagawa, dahas ang tugon ng inutil na pamahalaan.

Pangunahing layunin ng Oplan Bayanihan – bilang kontra-insurhensiyang programa ng rehimeng US-Aquino – na padapain at lusawin ang hanay ng nakikibakang mamamayan. Marahas nitong tinutugis ang “ulo” ng mga organisasyong nakasasagabal sa tuluy-tuloy nitong paghahasik ng karimlan at pagkakamal ng yaman.

Habang unti-unti nang umaalingasaw ang baho ng kanilang gobyerno, nagkukumahog silang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mamamayang kanilang pinagsasamantalaha’t inaapi. Subalit, anumang pamamaraan ang kanilang gawin, higit na kabulukan lamang nila ang lumilitaw at nangingibabaw.

Anim na buwan na ang nakararaan, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin inililitaw ng pasistang rehimen ang lider-manggagawa. Hindi malulusutan ng administrayong Aquino ang kasong ito, hindi ito ang unang pagkakataon ng sapilitang pagdukot, iligal na pag-aresto, o pagpaslang sa hanay ng uring manggagawa. Matagal nang napatunayan ng sambayanan kung sino ang tunay na may-sala sa lahat ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino – walang iba kundi ang lipunang papet at sunud-sunuran sa imperyalistang Estados Unidos.

Makakaasa ang pasistang rehimeng ito na hindi titigil ang uring manggagawa sa paghahanap kay Ka Ben VBen at sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa lahat ng biktima ng pasismo ng rehimen. Kasabay nito, isasabuhay ng mga manggagawa ang lagi’t laging panambitan ni Pangulong Ben, “Ang mga manggagawa ang pwersang magpapalaya sa sambayanan. Pangungunahan ng uring manggagawa ang pakikibaka para maitayo ang lipunang tunay na magsisilbi sa mamamayan. Walang kahit na anong makapipigil sa atin, tuloy ang laban, buhay man ay ialay!

Ilitaw si Benjamen “Ka Ben” Villeno!

Katarungan para sa Lahat ng Biktima ng Pasismo ng Estado!

Singilin at Pagbayarin ang Pasistang Rehimeng US-Aquino!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s