3,600 Manggagawa Nagprotesta, Nagkampo sa Labas ng Pabrikang Iligal na Isinara

Libu-libong manggagawa ng garments nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw, ala-1:30 ng hapon. Sa pagkundena ng iligal at biglaang pagsasara ng Carina, ang mga manggagawa ay magtatayo ng piketlayn sa labas ng Laguna International Industrial Park (LIIP) sa Biñan, Laguna para bantayan ang paglilipat ng mga gamit at likhang-produkto sa ibang industrial zone. Kadalasang nangyayari ang ganitong mga pagkakataon tuwing may iligal na pagsasara ng mga pabrika, isinasara ng mga kapitalista ang mga pagawaan para sa panibagong tax holiday sa pamamagitan ng muling pagbubukas sa ilalim ng parehong operasyon ngunit ibang pangalan.

Kasalukuyang kumakaharap ang 3,600 manggagawa, 80% ng mga ito ay mga kababaihan, ng kawalan ng trabaho nang walang kabayaran mula sa kapitalista. Napagdesisyunan ng management ng Carina Apparel, Inc. na ‘itigil ang operasyon at lusawin ang kumpanya sa ika-27 ng Marso 2014’, ngunit noong ika-21 pa lamang ng Pebrero, pinaabutan na ang mga manggagawa sa pangkabuuang pagsasara ng pabrika. Nagpadala ng sulat sa Department of Labor and Employment (DoLE) ang Senior Operations Manager ng Carina na si Anthony Wong, nakalahad dito na hindi nakikipagtulungan ang Carina Apparel Inc. Labor Union (CAILU) at mga miyembro nito sa pagpapataas ng bilang ng produksyon kaya’t humantong sa malubhang pagkalugi ng kumpanya.

“Matapos ang mahigit isang dekada ng paghihirap ng mga manggagawa sa loob ng pabrika, ito lang ang mapapala namin. Sinisisi kami ng kapitalista sa pangyayaring ito, pero sa totoo lang, yung pagiging ganid nila sa pera at kapangyarihan ang dahilan kung bakit nagsara ang Carina at nawalan kami ngayon ng trabaho.” Ani Gina Cedron, manggagawa sa Carina, coordinator ng Garments and Textile Labor Alliance (GATELA), tagapagsalita ng Kilusan ng Manggagawang Kababaihan – Timog Katagalugan (KMK-TK), at kasalukuyang taga-pangulo ng GABRIELA – Southern Tagalog.

Ayon sa sulat ni Wong sa DoLE, nagmula ang pagsasara ng kumpanya sa ‘tuluy-tuloy na pagtaas ng tantos ng hindi pagpasok ng mga manggagawa at sa labag-sa-loob na pagyakap ng mga manggagawa sa higit pang pleksibilidad sa paggawa.’

“Kahit kailan hindi nagkaroon ng problema sa mga absent. Kung meron mang mga lumiliban sa pagpasok, yun ay iniluwal na ng maliit na pangangailangan sa lakas-tauhan sa produksyon. Lagi’t laging mas mataas ang bilang ng mga pumapasok kaysa mga uma-absent. Sa katunayan pa nga, mas lalong hindi pino-problema ang mababang bilang ng mga absent dahil sa pagkuha nila nang mahigit sa 500 kontraktwal para mahigitan pa ang quota.” Dagdag pa ni Cedron, “Malaking kasinungalingan ‘yang sinasabi nilang pagkalugi ng kumpanya. Biruin ninyo, pinaka-mababa na ang 33,600 piraso ng underwear ang nagagawa namin sa loob ng isang araw, milyun-milyong dolyar ang kinikita roon kada araw ng kapitalista, tapos kaming gumagawa barya-barya lang ang nakukuha.”

Gumagawa ang Carina Apparel Inc. ng mga primera-klaseng lingerie o underwear para sa mga sikat at mamahaling na brands tulad ng Marks & Spencer, Calvin Klein, Gap, Forever 21, Victoria’s Secret, Uniqlo, Toray, at marami pang iba. Nagkakahalagang $18 hanggang $50 ang isang pirasong panloob ng Victoria’s Secret, samantalang ibinebenta sa Pilipinas nang P36,000 ang isang set ng panloob ng Uniqlo. Ipinapakita lamang ng matataas na presyong ito ang laki ng tinutubo ng kapitalista ng Carina sa produktong nililikha ng mga manggagawa. Kung tutuusin, kumikita ng higit sa 81, 900, 000 piso ang kapitalista kada araw, gayunman, sa buong araw, P397 lang ang sahod ng mga manggagawa na 14 na taon nang nagta-trabaho sa Carina buhat nang itayo ito.

Sapilitang Bakasyon, Naantalang Collective Bargaining Negotiations

Nakatakdang simulan dapat ang panibagong negosasyon ng Collective Bargaining Agreement, sa pagitan ng CAILU at ng management, noong ika-15 ng Pebrero. Subalit noong nakaraang Pebrero 14, sapilitang pinag-leave o bakasyon ang mga manggagawa ng Carina sa dahilang wala nang stock ng materyales. Sabi ng management, sa ika-20 pa ng kasalukuyang buwan darating ang mga hilaw na materyales, kaya matapos lamang noon saka sila ulit maaaring pumasok. Dagdag pa rito, pinangakuan din ang mga manggagawa na 70% ng sahod nila sa bawat araw ang babayaran sa loob ng kanilang leave subalit hindi ito tinupad.

Ilan sa mga mayor na punto sa CBA proposal ang mga sumusunod: (a) pagtataas ng P60 sa sahod sa ika-apat na taon at panibagong P60 sa ika-limang taon, (b) 100% pagsagot sa gastusing medikal, sa Maxicare, para sa parehong principal holder at dependent nito, at (c) pagkakaroon ng post-employment benefits para sa retirement, retrenchment, at pagsasara ng kumpanya.

Simula nang maitatag ang CAILU noong 2004, regular na naisasagawa ang ang mga negosasyon sa CBA. Subalit dahil sa walang humpay na pagnanaisa ng kapitalista na palakihin ang kanilang tubo, patuloy na pinagkakaitan ang mga manggagawa ng sapat at nakabubuhay na sahod kaya naman nananatiling naka-pako sa P397 kada araw ang kanilang natatanggap na sahod, 30% lamang ng kanilang sahod ang halaga ng kanilang mga over-time, walang bayad ang break, at hindi nakasasapat na benepisyong medikal at iba pang pangangailangan.

Simula pa noon, nagsisilbing laboratoryo ng anti-manggagawang polisiya ang sektor ng paggawa sa Timog Katagalugan, tulad ng union busting, two-tiered wage system, contractualization, labor flexibilization schemes, at maraming-marami pang iba.

Kaugnay nito, ibinahagi ni Wenecito Urgel, Pangkalahatang Kalihim ng PAMANTIK-KMU, “Ang iligal na pagsasara ng Carina Apparel Inc. ay isang porma ng pagdurog sa unyon, ang CAILU kasi ang natitirang unyon sa garments sa buong rehiyon. Palasak na dahilan ng mga kapitalista ang ‘pagkalugi’ bilang pagtakas mula sa pakikipag-kasundo sa mga manggagawa. Ganitong-ganito rin ang nangyari sa pagitan ng PhilSteel Corp. at mga manggagawa nila sa ilalim ng PWU-OLALIA-KMU noong 2012.”

Noong 2012, unang dinanas ng mga manggagawa ng Carina ang sapilitang pagpapaliban sa kanila sa pagpasok mula Enero hanggang Mayo ng 2012, nangyari rin ito sa panahon ng ginaganap na negosasyon sa CBA. Ang pinagkaiba lamang, bago matapos ang forced leave na nangyari kamakailan, nagsara ang pabrika at hindi na binayaran ang mga manggagawa. Ayon sa mga manggagawa ng Carina, mayroon pang utang na isang buwang sahod ang management sa kanila idagdag pa rito ang ipinangakong 70% ng sahod kada araw na kabayaran sa buong panahon ng forced leave.

Dagdag pa ni Urgel, “Isa ang Carina sa natitirang napaka-unting bilang ng pabrika ng garments dito sa Pilipinas. Kalakhan ng mga garments factory noon dito ay inilipat na sa ibang bansa tulad ng Cambodia, Bangladesh, at India dahil sa mas murang presyo ng lakas-paggawa. Siyempre nga naman, kapag mas nakamura sila sa gastos sa produksyon, mas malaki ang kikitain nilang tubo.”

Mariing naniniwala ang PAMANTIK-KMU na iligal ang nangyaring basta-bastang pagsasara ng Carina Apparel Inc. Walang ibang dahilan ang pagsasarang ito kundi ang pagtalikod ng kapitalista sa CBA, pagdurog sa unyon, at ibayong pagkakamal ng limpak-limpak na tubo at pansariling kagalingan. Sa ilalim ng sistemang kapital, matapos ang pagyaman ng mga kapitalista mula sa pawis at dugo ng mga manggagawa, nangyayari ang tinatawag nilang ‘pagkalugi’ sa pagkabigo nilang malampasan ang nakaraang mga kita kahit pa gaano ito kataas. Ipinapasa ng mga kapitalista ang ani nilang pagkalugi at ang mismong krisis ng labis na produksyon sa hanay ng mga manggagawang matagal nang pinahihirapa’t pinagsasamantalahan.

Sa pagtatapos, sinabi ni Urgel, “Ngayon higit kailanman, kinakailangan ang mahigpit at militanteng pagkakaisa at pakikipaglaban ng mga manggagawa ng Carina at ng iba pang mga pagawaan para sa sahod, trabaho, karapatan, at hustisya para sa 3,600 manggagawa ng Carina.”

Kundenahin ang Iligal na Pagsasara ng Carina Apparel Inc.!

Ibalik ang Trabaho ng mga Manggagawa!

Kilalanin ang Karapatan ng mga Manggagawa sa Pakikipag-negosasyon!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s