PWUL-NAFLU-KMU, Tunay, Palaban, Makabayang Unyon, Ipanalo!

lamcor_0Ipinapaabot ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pinakamataas na pagsuporta sa Progressive Workers’ Union of Lamcor – National Federation of Labor Unions – Kilusang Mayo Uno (PWUL-NAFLU-KMU).

Ngayong ika-18 ng Pebrero gaganapin ang Certification Elections (CE) sa hanay ng naglalabang mga unyon sa Lamcor. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ng kalagayan ang mahigpit na pagkakaisa ng mga manggagawa upang mahusay na pumili ng unyong tunay na maglilingkod at magtataguyod sa interes ng mga manggagawa.

 

Tunay, Palaban, Makabayang Unyon

Hindi ang mga samahang katulad ng Obrero Pilipino ang tipo ng unyon na maglilingkod sa manggagawa. Ang kanilang ginagawang panunuhol ng P25,000 ay nagpapakita lamang ng pagbili sa integridad at dangal ng mga manggagawa. Sa una, pinagmumukhang tinutulungan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pinansya, ngunit batay sa mayaman nang karanasan ng uring manggagawa sa Timog Katagalugan, ang mga ganitong klase ng ‘unyon’ ang nangunguna sa pagbebenta ng laban ng manggagawa at pagpapailalim sa kagustuhan ng mga kapitalista. Ginagamit ng mga dilawang unyon tulad ng Obrero Pilipino ang laban ng mga manggagawa upang kumita ng limpak-limpak na salapi para sa kanilang sariling interes. Katulad ng nangyari sa Hoya Glass Disk Philippines, matapos magpabayad ang pamunuan ng Obrero Pilipino sa management, pinabayaan na nila ang mga manggagawa.

Hatid ng isang tunay, palaban, makabayang unyon tulad ng PWUL-NAFLU-KMU ang tuluy-tuloy at walang kapagurang pakikipaglaban at paglilingkod para sa uring manggagawa. Ang mga interes ng manggagawang Pilipino na pagkakamit sa disente at nakabubuhay na sahod at benepisyo, pagkakaroon ng makataong kondisyon sa paggawa, katiyakan sa trabaho, at pagtatamasa ng mga karapatang pang-manggagawa ang pangunahing itinataguyod at ipinaglalaban ng tunay, palaban, at makabayang unyon. Katangian ng tunay, palaban, makabayang unyon ang militante at aktibong pakikibaka laban sa pagsasamantala ng mga kapitalista at pagtataguyod sa karapatan ng manggagawa sa loob at labas ng pabrika.

Pinatunayan ng kasaysayan ang husay ng mga tunay, palaban, at makabayang unyon na ipagtagumpay ang kahilingan ng mga uring manggagawa – sa paghahapag ng mga pangmanggagawang probisyon sa mga naipapanalong Collective Baragaining Agreement (CBA). Ibinunga ng pagkapanalo ng isang tunay, palaban, at makabayang unyon sa CE ang tagumpay sa pagtaas ng sahod at pagkakaroon ng mga makataong benepisyong tinatamasa sa kasalukuyan ng mga manggagawa sa ilalim ng LMNH-OLALIA-KMU (Honda), WPPWU-NAFLU-KMU (Wyeth), NXPSWU-NAFLU-KMU (NXP), EBIEU-OLALIA-KMU (Ebarra), at marami pang indipendyente ngunit tunay, palaban, makabayang unyon.

Ang pagbubuo ng unyon ay karapatan ng manggagawang Pilipino. Huwag basta-bastang ibigay ang pagtitiwala sa mga grupong binuo ng management para pahupain ang lakas ng mga manggagawa sa Lamcor. Maging matalino sa pagpili ng unyong tunay na magsisilbi sa interes ng mga manggagawa. Piliin ang tunay, palaban, at makabayang unyon! Piliin ang PWUL-NAFLU-KMU!

Isulong ang Tunay, Palaban, Makabayang Unyon!
YES to PWUL-NAFLU-KMU!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s