PNP, Kasangkapan ng Rehimeng US-Aquino sa Marahas na Pagsupil sa Mamamayan

Nito lamang nakaraang linggo, tumambad sa atin ang balita ng paggamit ng diumano’y isang Torture Roulette ng Philippine National Police – Provincial Intelligence Branch (PNP-PIB) sa Biñan, Laguna. Ang roletang ito ay ginagamit ng mga kapulisan sa pag-aalam ng kaukulang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagpapahirap. Kung saang punto hihinto ang roleta, ito ang klase ng tortyur na igagawad nila sa mga iniinteroga. Ayon sa mga biktima ng tortyur, ginagamit ito ng mga pulis para mapa-amin sila kung saan kumukuha ng ginagamit na droga at madalas ay ito rin ang pamamaraan para kikilan ng pera ang mga nakabilanggo.

Walang signipikanteng pag-aresto ang administrasyong Aquino sa ganitong mga kaso kundi mga mapanlinlang na mga salita at simpleng pagtatanggal sa tungkulin ng mga pulis at paglilipat sa kustodiya ng Camp Vicente Lim ang 10 bilanggong tinortyur. Ang hakbanging pinagtutuunan ng gobyerno ay ang pagpapatupad ng mas kumprehensibo at mas epektibong kontra-insurhensiyang programa sa mukha ng Oplan Bayanihan.

Kontra-insurhensiyang Programa: Oplan Bayanihan

Alinsunod sa target ng pasistang rehimen na lusawin ang progresibong bloke at mga kritiko nito sa unang hati ng kanyang termino, ibinigay nito sa kamay ng PNP ang papel ng lubusang paglilinis ng mga nalalabi sa kilusan sa taong 2014-2016. Bilyun-bilyong pondo ang inilalaan para sa surveillance ng Philippine Intelligence Group para tugisin at arestuhin ang mga “nagtatagong” subersibo at taga-suporta ng mga ito. Aktibong gumagana ang ahensyang ito sa tangkang pagsupil sa hanay ng mga manggagawa. Tulad na lamang ng patuloy na nararanasan ng asawa ni Diosadado “Ka Fort” Fortuna, Tagapangulo ng Unyon ng Manggagawa sa Nestle na pinatay noong 2005. Ilang taon nang nakalilipas ang nangyaring pagpatay ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi tumitigil ang mga pulis at intelligence agents na magtungo sa bahay ng mga Fortuna para takutin ang mga ito at patigilin si Ka Luz Fortuna sa pagpapatuloy ng pakikibaka ni Ka Fort para sa mga manggagawa. Nanguna ang Laguna Police na palabasing isang drug lord si Ka Fort at ang ang dahilan ng pagpatay rito ay drug-related, gayong matapos ang pamamaril ay walang kiming dumiretso sa loob ng pagawaan ng Nestle sa Cabuyao City ang gunman.

Ani Wenecito Urgel, Pangkalahatang Kalihim ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK) “Laganap ang paniniktik ng ahensya ng kapulisan sa hanay ng mga manggagawa. Sa opisina na lamang ng mga organisasyon ng mga manggagawa tulad ng OLALIA at PAMANTIK, regular na may nagpupunta para magmatyag. Kahit mismo sa mga opisina ng mga unyon, gumagawa ng paraan ang mga ahensyang ito para makapanguha ng impormasyong kinakailangan nila.” Dagdag pa nito, “wala ring aktibidad at pagkilos ang mga manggagawa na hindi pinuntahan at minanmanan ng mga intelehansiya.”

Lagi’t laging sa masisinsing paniniktik nagsisimula ang sunud-sunod na paglabag sa karapatang pantao. Gaya ng sapilitang pagdukot at pagkawala ng dating Tagapangulo ng PAMANTIK na si Benjamen Villeno, bago ito tuluyang mawalan ng ugnay sa mga kasamahan, nakapagpaabot ito ng mensaheng mayroong kahina-hinalang sumusunod sa kanya. Mahigit limang buwan na ang nakalilipas, mula noong ika-27 ng Agosto 2013, hindi pa rin inililitaw si Kasamang Ben. Hindi na rin natin ipagtataka kung nakararanas siya ng matitinding tortyur sa kamay ng mga dumukot sa kanya dahil hayagang ipinakikita ng kapulisan kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanilang mga bilanggo.

Sa takot ng administrasyong Aquino na sa kanila gamitin ng imperyalistang Estados Unidos ang Torture Roulette sa kabagalan nitong ubusin ang mamamayang nakikibaka, matindi at masinsing paghahabol ang ginagawa niya sa huling hati ng kanyang termino. Gayunman, tiyak ang PAMANTIK na hinding-hindi magtatagumpay ang kagustuhang ito ng sabwatang US-Aquino. Manggagawa at sambayanang Pilipino na mismo ang hahatol sa rehimeng US-Aquino, hindi sa pamamagitan ng Torture Roulette, kundi sa malawakan at sama-samang pagkilos para pabagsakin ang paghahari nito.

Kundenahin ang berdugong militar at kapulisan!
Labanan ang pasistang rehimeng US-Aquino!

(Photos courtesy of Google.com)

images (9) torture-roulette-0129

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s