Rehimeng US-Aquino, Tagapaghatid ng Madilim na Kinabukasan ng Kabataang Pilipino

Image 

“Sir, kung pdi lang po 1000 po lang sana ang ibabayad ko kasi po wala po kaming pera po sa ngayon kasi po mahirap lang po kasi kami. Nakiki-usap po lang ako sir salamat po”

Ito ang note na nakitang nakasulat sa notebook ng isang freshman student ng Criminilogy sa University of Eastern Philipines (UEP) na nagpakamatay kahapon matapos na hindi makapagbayad ng mahal na tuition. (Mula sa The Pillar: Official Student Publication of UEP). Noong nakaraang taon, nagpakamatay din si Kristel Tejada, isang freshman student ng Behavioral Science sa UP Manila, matapos namang pwersahin ng school administration na mag-leave dahil hindi nakapagbayad agad ng matrikula.    

Laging bukambibig ng gubyerno na edukasyon ang tulay para makamit ng mga kabataan ang kanilang pangarap. Kaya lagi din nitong pangaral na asikasuhin na lang ang pag-aaral at huwag nang makialam sa mga isyung pambansa. Subalit ang gubyerno mismo ang sumasagka sa pagkakamit ng disenteng buhay na pinapangarap ng milyun-milyong kabataan. Sa katunayan, ito pa ang gumagawa ng mga hakbangin upang ipahamak ang buhay ng mga kabataang nagsisikap na makapag-aral.

Sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, lalong tumindi ang negosyong katangian ng sistema ng edukasyon. Para sa school year 2013-2014, 354 mula sa 451 na pribadong mga pamantasan na nag-apply ng pagtataas ng matrikula ang inaprubahan ng Commission on Higher Education (CHED). Pinayagan ang mga pagtataas na ito kahit walang demokratikong konsultasyon, hindi katanggap-tanggap ang mga dahilan, at mariin ang pagtutol ng mga estudyante. Ayon sa National Union of Students of the Philippines (NUSP) Tuition Monitor, nasa 3.5% hanggang 10% ang itinaas ng matrikula at 300% naman ang sa miscellaneous fees.

Walang pagtataas ng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at pamantasan noong nakaraang taon dahil sa tuition moratorium na inilabas ng Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC). Ibinunga ito ng tuloy-tuloy at masikhay na pagkilos ng mga iskolar ng bayan.

Ginagamit naman ng rehimeng US-Aquino ang kolonyal na katangian ng sistema ng edukasyon upang lalong amuin ang mga malalaking kapitalista mula sa mga imperyalistang bansa. Sa pamamagitan ng mga neo-liberal na polisiya na dikta ng imperyalistang Estados Unidos, ipinatutupad na ngayon ang K+12 Basic Education Program na naglalayong makapagpaaral ng milyun-milyong kabataan na magiging balon ng mga kontraktwal na mangggagawa. Sa esensya, ito ay pagsunod sa dikta ng mga kapitalista na suplayan sila ng napakamurang lakas-paggawa.

Malinaw na ang patuloy na pagpatataas ng matrikula at pagpapatupad ng mga maka-imperyalistang polisiya sa sistema ng edukasyon ay mga pabor na ginagawa ng rehimeng-US Aquino para sa mga lokal na malalaking kapitalista edukador at dambuhalang dayuhang kapitalista. Hindi na kataka-taka kung bakit may mga estudyante ang mas pinipili na lang na putulin ang sariling buhay. Nililikha ng kasalukuyang kapitalistang sistema ang madilim na kinabukasan kaya’t hindi maiiwasan ang makaramdam ng kawalan ng pag-asa.

Subalit sa sama-samang pagkilos, napapatunayan nating nakakamit ang mga karapatang dapat nating tinatamasa. Sigurado tayong walang maaasahang hustisya mula sa rehimeng US-Aquino. Maigagawad lang natin ang hustisya sa mga estudyanteng ito kung titiyakin nating mababago ang bulok na sistema ng edukasyon at ang buong mapagsamantalang kapitalistang sistema.

KATARUNGAN PARA SA MGA BIKTIMA NG KAINUTILAN NG REHIMENG US-AQUINO!

ITAKWIL ANG KOLONYAL, KOMERSYALISADO AT PASISTANG

SISTEMA NG EDUKASYON!

ISULONG ANG MAKABAYAN, MAKA-MASA AT SIYENTIPIKONG

TIPO NG EDUKASYON!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s