Labanan at Kundenahin ang Trahedyang dulot ng Marahas at Inutil na Rehimeng US-Aquino!

Taon-taong binabayo ng mga sakuna ang mamamayang Pilipino. Bagama’t sadyang bulnerable sa mga bagyo at lindol ang bansa, hindi mailalagay sa bingit ng kamatayan at alanganing kalagayan ang mamamayan kung mayroon lamang maayos na serbisyong panlipunan at kahandaan sa mga kalamidad ang gobyerno nito.

Ngunit sadyang walang maaasahan ang mamamayan sa rehimeng US-Aquino—dahil kahit sa panahong walang natural na kalamidad, ito mismo ang humahagupit sa mamamayan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang mga obligasyon at pilit na pagpapatahimik sa mga lider manggagawa at aktibistang nais ilantad ang kanyang kainutilan.

Rehimeng US-Aquino, Tagapaghatid ng Pinakamatinding Sakuna

Bago pa man tumama ang bagyong Yolanda sa bansa, matagal nang binabayo ng trahedya ang mga manggagawang Pilipino. Sa Timog Katagalugan kung saan matatagpuan ang mahigit kalahati ng bilang ng lahat ng manggagawa sa buong bansa, matagal nang nararanasan ang kawalan ng sapat na sahod at benepisyo, kaseguruhan sa trabaho, at karapatan sa pag-uunyon at pakikipagnegosasyon. Sa buong bansa, walang maayos na serbisyong panlipunan tulad ng pabahay, edukasyon, kalusugan, at maayos na imprastruktura upang tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan.

Sadyang walang sinseridad at interes ang gobyerno ni Aquino na bigyan ng maayos na serbisyo ang mamamayan nito. Tanging ang kagustuhan ng kanyang mga kauri at among imperyalismong US ang nais nitong paglingkuran.

Upang tiyakin na makakakuha ng murang lakas-paggawa ang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa, matagal nang ginagawang laboratoryo ng mga anti-manggagawang patakaran ang timog katagalugan. Dito unang ipinatupad ang Two Tiered Wage Scheme na nagpapababa sa minimum na sahod na P315 tungong P255 na floor wage. Dito rin unang ipinatupad ang Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC). Kahit pa ipinagbabawal ng Universal Declaration of Human Rights, pinapahintulutan ng TIPC MOC ang direktang pangingialam, marahas na pagbuwag, at pagkakampo ng mga pwersa ng militar at kapulisan sa tuwing mayroong labor disputes sa mga pagawaan.

Ipinatupad din ng gobyerno ang Department Order 18-A na nagliligalisa sa kontraktwal na empleyo. Ito ang dahilan kung bakit talamak at malayang naiikutan ng mga kapitalista ang batas para sa kaseguruhan sa trabaho, at kung bakit mahigit 70% ng manggagawa sa buong bansa ang napapailalim ngayon sa iba’t ibang iskema ng pleksibilisasyon ng paggawa. Dulot nito, higit pang napapababa ng mga kapitalista, kasabwat ang gobyerno ni Aquino, ang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Karamihan sa mga kontraktwal ay walang tinatanggap na benepisyo, at sapilitang pinagtatrabaho ng mas mahaba sa 8 oras. Samantala, walang humpay na tumataas ang presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa kuryente, patubig, kontribusyon sa SSS, Philhealth at iba pa.

Habang nagdurusa ang mga manggagawa at mamamayan sa pagtalikod ng rehimeng US-Aquino sa mga obligasyon nito, nagpapakasasa naman ang huli sa trilyong pisong pondo ng bayan na kinukurakot nito. Tahasang tinanggal ni Aquino ang Calamity Preparedness Fund noong 2011, habang pinondohon ng daang bilyong piso ang badyet para sa paniniktik sa mga lider manggagawa at aktibista. Nailantad din nitong mga nakaraang buwan ang iligal na paggamit ni Aquino ng pondo mula sa Malampaya Gas Funds para sa Department of National Defense at pagbili ng barkong pandigma.

Dahil sa sukdulang kagustuhan ng rehimeng US-Aquino na patahimikin ang kanyang mga kritiko, pinagpapatuloy nito ang panunupil sa kilusang paggawa at sa mga aktibistang nais ipaalam sa buong sambayanan ang kainutilan at karahasang dulot ng papet na si Aquino.

Noong Agosto 27, dinukot si Benjamen Villeno, dating tagapangulo ng unyon ng manggagawa sa Honda Cars Philippines, at dating tagapangulo ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA-KMU) at Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU). Naging regional coordinator din ng Bayan Muna at Makabayan Coalition si Ka Ben noong 2010. Bago siya madukot, nakapagtext pa sa isang kamanggagawa si Ka Ben at sinabing may sumusunod sa kanyang kahina-hinalang tao. Sa loob ng mahabang panahon ng pagiging lider manggagawa ni Ka Ben, tuloy-tuloy ang paniniktik ng mga ahente ng militar at kapulisan sa kanya.

Ganito rin ang nararanasan ng marami pang lider-manggagawa na ngayon ay nagsisikap na hanapin si Ka Ben, at ilantad ang tunay na kulay ng tutang si Aquino—na unti-unting nalalagasan ng balahibo at nabubunyag ang baho at nakakahawang sakit. Lantarang hinaharas at tinitiktikan si Luzviminda Fortuna, regional coordinator ng National Coalition for the Protection of Workers’ Rights, at asawa ni Ka Fort, dating pangulo ng unyon ng manggagawa sa Nestle na pinaslang ng mga ahente ng militar. Pinupuntahan ng mga pulis at nagpapanggap na pulis si Ka Luz sa kanilang bahay at pilit na iniinteroga ang mga anak nito hinggil sa mga ginagawa at mga kasama ni Ka Luz.

Tila bagyong walang patawad ang rehimeng US-Aquino sa patuloy nitong pagkitil sa buhay at karapatan ng mamamayan. Hangga’t nakaupo sa pwesto ang isang papet at walang-pakialam na si Aquino, mananatiling bulnerable ang mamamayan sa bawat sakuna at trahedya.

Kasabay ng paggunita natin sa ika-150 kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, dakilang bayani ng uring anakpawis na nagbuwis ng buhay para sa pagpapalaya ng mamamayan mula sa kontrol ng mga dayuhan, kailangang tumindig ang masang anakpawis, at maghimagsik laban sa inutil at marahas na rehimeng US-Aquino!

Makabagong Bonifacio, Dugong Rebolusyonaryo: Labanan ang Kahirapan, Kainutilan, at Karahasan sa ilalim ni Aquino!

 

Itigil ang panunupil sa kilusang paggawa! Itigil ang pagpaslang, pagdukot, at paniniktik sa mga lider manggagawa!

 

Ilitaw si Benjamen Villeno! 

Labanan ang trahedyang dulot ng rehimeng US-Aquino! Noynoy Aquino, Inutil at Berdugo, RESIGN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s