Labanan at Kundenahin ang Trahedyang dulot ng Marahas at Inutil na Rehimeng US-Aquino!

Taon-taong binabayo ng mga sakuna ang mamamayang Pilipino. Bagama’t sadyang bulnerable sa mga bagyo at lindol ang bansa, hindi mailalagay sa bingit ng kamatayan at alanganing kalagayan ang mamamayan kung mayroon lamang maayos na serbisyong panlipunan at kahandaan sa mga kalamidad ang gobyerno nito.

Ngunit sadyang walang maaasahan ang mamamayan sa rehimeng US-Aquino—dahil kahit sa panahong walang natural na kalamidad, ito mismo ang humahagupit sa mamamayan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang mga obligasyon at pilit na pagpapatahimik sa mga lider manggagawa at aktibistang nais ilantad ang kanyang kainutilan.

Rehimeng US-Aquino, Tagapaghatid ng Pinakamatinding Sakuna

Bago pa man tumama ang bagyong Yolanda sa bansa, matagal nang binabayo ng trahedya ang mga manggagawang Pilipino. Sa Timog Katagalugan kung saan matatagpuan ang mahigit kalahati ng bilang ng lahat ng manggagawa sa buong bansa, matagal nang nararanasan ang kawalan ng sapat na sahod at benepisyo, kaseguruhan sa trabaho, at karapatan sa pag-uunyon at pakikipagnegosasyon. Sa buong bansa, walang maayos na serbisyong panlipunan tulad ng pabahay, edukasyon, kalusugan, at maayos na imprastruktura upang tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan.

Sadyang walang sinseridad at interes ang gobyerno ni Aquino na bigyan ng maayos na serbisyo ang mamamayan nito. Tanging ang kagustuhan ng kanyang mga kauri at among imperyalismong US ang nais nitong paglingkuran.

Upang tiyakin na makakakuha ng murang lakas-paggawa ang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa, matagal nang ginagawang laboratoryo ng mga anti-manggagawang patakaran ang timog katagalugan. Dito unang ipinatupad ang Two Tiered Wage Scheme na nagpapababa sa minimum na sahod na P315 tungong P255 na floor wage. Dito rin unang ipinatupad ang Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC). Kahit pa ipinagbabawal ng Universal Declaration of Human Rights, pinapahintulutan ng TIPC MOC ang direktang pangingialam, marahas na pagbuwag, at pagkakampo ng mga pwersa ng militar at kapulisan sa tuwing mayroong labor disputes sa mga pagawaan.

Ipinatupad din ng gobyerno ang Department Order 18-A na nagliligalisa sa kontraktwal na empleyo. Ito ang dahilan kung bakit talamak at malayang naiikutan ng mga kapitalista ang batas para sa kaseguruhan sa trabaho, at kung bakit mahigit 70% ng manggagawa sa buong bansa ang napapailalim ngayon sa iba’t ibang iskema ng pleksibilisasyon ng paggawa. Dulot nito, higit pang napapababa ng mga kapitalista, kasabwat ang gobyerno ni Aquino, ang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Karamihan sa mga kontraktwal ay walang tinatanggap na benepisyo, at sapilitang pinagtatrabaho ng mas mahaba sa 8 oras. Samantala, walang humpay na tumataas ang presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa kuryente, patubig, kontribusyon sa SSS, Philhealth at iba pa.

Habang nagdurusa ang mga manggagawa at mamamayan sa pagtalikod ng rehimeng US-Aquino sa mga obligasyon nito, nagpapakasasa naman ang huli sa trilyong pisong pondo ng bayan na kinukurakot nito. Tahasang tinanggal ni Aquino ang Calamity Preparedness Fund noong 2011, habang pinondohon ng daang bilyong piso ang badyet para sa paniniktik sa mga lider manggagawa at aktibista. Nailantad din nitong mga nakaraang buwan ang iligal na paggamit ni Aquino ng pondo mula sa Malampaya Gas Funds para sa Department of National Defense at pagbili ng barkong pandigma.

Dahil sa sukdulang kagustuhan ng rehimeng US-Aquino na patahimikin ang kanyang mga kritiko, pinagpapatuloy nito ang panunupil sa kilusang paggawa at sa mga aktibistang nais ipaalam sa buong sambayanan ang kainutilan at karahasang dulot ng papet na si Aquino.

Noong Agosto 27, dinukot si Benjamen Villeno, dating tagapangulo ng unyon ng manggagawa sa Honda Cars Philippines, at dating tagapangulo ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA-KMU) at Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU). Naging regional coordinator din ng Bayan Muna at Makabayan Coalition si Ka Ben noong 2010. Bago siya madukot, nakapagtext pa sa isang kamanggagawa si Ka Ben at sinabing may sumusunod sa kanyang kahina-hinalang tao. Sa loob ng mahabang panahon ng pagiging lider manggagawa ni Ka Ben, tuloy-tuloy ang paniniktik ng mga ahente ng militar at kapulisan sa kanya.

Ganito rin ang nararanasan ng marami pang lider-manggagawa na ngayon ay nagsisikap na hanapin si Ka Ben, at ilantad ang tunay na kulay ng tutang si Aquino—na unti-unting nalalagasan ng balahibo at nabubunyag ang baho at nakakahawang sakit. Lantarang hinaharas at tinitiktikan si Luzviminda Fortuna, regional coordinator ng National Coalition for the Protection of Workers’ Rights, at asawa ni Ka Fort, dating pangulo ng unyon ng manggagawa sa Nestle na pinaslang ng mga ahente ng militar. Pinupuntahan ng mga pulis at nagpapanggap na pulis si Ka Luz sa kanilang bahay at pilit na iniinteroga ang mga anak nito hinggil sa mga ginagawa at mga kasama ni Ka Luz.

Tila bagyong walang patawad ang rehimeng US-Aquino sa patuloy nitong pagkitil sa buhay at karapatan ng mamamayan. Hangga’t nakaupo sa pwesto ang isang papet at walang-pakialam na si Aquino, mananatiling bulnerable ang mamamayan sa bawat sakuna at trahedya.

Kasabay ng paggunita natin sa ika-150 kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, dakilang bayani ng uring anakpawis na nagbuwis ng buhay para sa pagpapalaya ng mamamayan mula sa kontrol ng mga dayuhan, kailangang tumindig ang masang anakpawis, at maghimagsik laban sa inutil at marahas na rehimeng US-Aquino!

Makabagong Bonifacio, Dugong Rebolusyonaryo: Labanan ang Kahirapan, Kainutilan, at Karahasan sa ilalim ni Aquino!

 

Itigil ang panunupil sa kilusang paggawa! Itigil ang pagpaslang, pagdukot, at paniniktik sa mga lider manggagawa!

 

Ilitaw si Benjamen Villeno! 

Labanan ang trahedyang dulot ng rehimeng US-Aquino! Noynoy Aquino, Inutil at Berdugo, RESIGN!

Advertisements

Maghimagsik laban sa korap at inutil na rehimeng US-Aquino! Serbisyo para sa mga biktima ng sakuna, hindi pork barrel para sa bulsa ng mga mambabatas!

Hindi pa man natatapos ang usapin hinggil sa kamakailang nailantad na pork barrel scam, nahaharap na naman ang mamamayan sa napakalaking hamon matapos salantain ng super bagyong Yolanda ang kabisayaan, bahagi ng Mindanao, MIMAROPA, at CALABARZON.

Tumambad sa mamamayan ang pangungurakot at pagnanakaw ng mga kongresista, senador, at maging ng pangulo ng Pilipinas ilang buwan na ang nakalilipas. Trilyong pisong pondo ang direktang napupunta at dumadaan sa mga kamay ni BS Aquino, na hindi sumasailalim sa auditing ng COA. Milyon-milyong piso naman ang pork barrel ng mga kongresista at senador,na ninanakaw gamit ang mga pekeng NGO, pekeng proyekto, at iba pa. 

Sumunod na nailantad ang Disbursement Acceleration Program, kung saan humigit-kumulang 50 milyong piso ang ibinigay ni Aquino sa bawat senador at kongresista upang ilusot ang planadong pagpapatalsik sa noo’y Chief Justice Corona. 

Sa kabilang banda, walang humpay na binabawasan ang pondo para sa serbisyong panlipunan tulad ng pabahay, edukasyon, kalusugan, at paglalaan ng maayos na imprastruktura para sa mamamayan. Patuloy na dumadausdos ang kabuhayan ng manggagawa, habang walang pakundangang nagpapakasasa sa kaban ng bayan ang mga burgesya-kumprador at panginoong maylupa na nakaupo sa gobyerno.

Nagtataasan ang presyo ng bigas, gasolina, singil sa kuryente at tubig, at maging ang kontribusyon sa SSS at Philhealth. Sa kabilang banda, nabunyag naman ang milyon-milyong pisong bonus na ibinigay ng mga opisyales ng SSS sa kanilang mga sarili—mula sa mga kontribusyon ng mga manggagawa at mamamayan. 

Tila inilagay sa kumukulong tubig ang dati nang may paltos na mga katawan, sinalanta ng bagyong Yolanda ang mahigit 13 milyong Pilipino sa kabisayaan, MIMAROPA, CALABARZON, at hilagang Mindanao—karamihan ay mga maralita na hindi nabibigyan ng maayos na serbisyong panlipunan.

Libo-libo ang nasawi sa nasabing kalamidad. Matapos ang pananalanta ng bagyo, nalantad ang kawalan ng kakayahan, kahandaan, at sinseridad ng gobyerno ni Aquino sa pagbibigay ng tulong sa mamamayan nito. 

Maraming survivors ang unti-unting namamatay sa gutom, kawalan ng tubig, kuryente, gamot, at iba pang mga batayang pangangailangan upang mabuhay. Dahil sa kabagalan ng gobyerno sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta, marami na ang namatay sa gutom at sakit. Bumuhos ang ayuda mula sa iba’t ibang bansa at organisasyon. 

Gayunman, ang mga biktima mismo ang nagsasabing hindi nakakarating sa kanila ang bilyong dolyar na tulong mula sa mga dayuhan. Mula sa pambansang antas hanggang sa mga departamento tulad ng DSWD, DILG, AFP, PNP, at iba pang sangay ng gobyerno, tumatagos ang pagiging korap at inutil ng rehimeng US-Aquino. Ultimo relief goods mula sa ibang bansa, ginagamit ng gobyerno ni Aquino upang magpapogi at pilit na linlangin ang mamamayan nito—nirerepack ang mga goods at tinatatakan ng pangalan ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno ni Aquino.

Samantala, matapos salantain ng bagyo ang mamamayang Pilipino, nananalasa naman ang imperyalistang amo ni Aquino sa pagbuhos nito ng bilyong dolyar na pautang at sundalong Amerikano sa bansa. Sa gitna ng desperadong kalagayan ng mamamayang Pilipino dahil sa inutil nitong gobyerno, malayang ipinupuslit ng imperyalismong US ang mga paraan upang lalupang kontrolin ang pulitika, ekonomiya, militar, at kultura ng bansa. 

Imbes na makatulong ang pautang na iniaalok ng World Bank at Asian Development Bank, daragdag lamang ito sa kadenang nakapulupot sa leeg ng bawat mamamayang Pilipino. Sa pangmatagalan, ito rin ang magiging dahilan kung bakit higit na magiging bulnerable ang masang Pilipino sa mga sakuna dahil sa dikta ng imperyalismong US na ibayong tipirin ang badyet para sa mga batayang serbisyong panlipunan. 

Hindi na nakapagtataka kung bakit ganito ang sinasapit ng mamamayan tuwing mayroong bagyo o sakunang tatama sa bansa. Noong 2011, walang pag-iisip na tinanggalan ni BS Aquino ng pondo ang Calamity Preparedness Funds na dapat sana ay kukunin sa trilyong pisong pork barrel niya. Subalit ngayon, nais gamitin ni Aquino ang trahedyang kanyang idinudulot sa mamamayan upang lalo pang palakihin ang kanyang pork barrel, ibalik ang nauna nang ‘inabolish’ na PDAF, at ibayong palalain ang korupsyon sa bansa.

Kailangang higit pang palakasin ang panawagan para sa pagbuwag sa pork barrel system, at pagrechannel sa pondo tungo sa maayos na serbisyong panlipunan, kahandaan sa mga kalamidad, at maayos na imprastruktura para sa mamamayan. Hangga’t mayroong mga kurakot at inutil na opisyales sa gobyerno, mapipilitang umasa sa mga dayuhan ang mamamayang Pilipino tuwing mayroong trahedyang dala ang kalikasan.  

PORK BARREL, BUWAGIN!
IRECHANNEL ANG PONDO NG MAMAMAYAN SA PAGLIKHA NG SAPAT NA TRABAHO AT SERBISYONG PANLIPUNAN! SINGILIN ANG KURAKOT AT INUTIL NA REHIMENG US-AQUINO!

BURUKRATA KAPITALISMO, IBAGSAK! IMPERYALISMO AT PYUDALISMO, IBAGSAK! 

PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON AT TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPATUPAD!