Ilitaw si Ben Villeno! Itigil ang Batas Militar ni Aquino!

Ben Villeno
Benjamen Villeno is a leader and organizer in the Trade Union sector. He is one of three desaparecidos in the Southern Tagalog region abducted by military forces under the Aquino regime.

Kasabay ng paggunita ng sambayanan sa pagpataw ng batas militar ng rehimeng US-Marcos, hindi maiwasang maikumpara ang rehimeng Aquino dahil sa kaliwa’t kanang kaso ng katiwalian at karahasan nito sa kasalukuyan. 41 taon na ang nakalilipas ngunit tila nananatiling hirap at nakagapos ang mamamayan dahil sa pagiging tuta ng mga sumunod na administrasyon kay Marcos.

Sa kabila ng pagsambulat ng malalaking isyu hinggil sa pork barrel, krisis sa Zamboanga, at muling pagpasok ng mga US military bases sa bansa, mariing kinukundena ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan ang sapilitang pagkawala ng lider-manggagawang si Benjamen Villeno, dating tagapangulo ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH), PAMANTIK-KMU, at OLALIA-KMU.

Batas militar: noon at ngayon

Ipinataw ang batas militar noong Setyembre 21, 1972 upang buong-buong mahawakan ni Marcos ang kapangyarihang pampulitika, ekonomiya, at militar ng bansa. Ginamit niya ito upang pahabain ang  kanyang panunungkulan sa kabila ng pagtutol ng malawak na mamamayan. Pilit niyang tinakpan ang sistematikong katiwalian ng kanyang administrasyon at mga kroni na nag-uwi ng limpak-limpak na halaga mula sa kabang yaman ng bayan. Walang pagtatanging pinaslang, tinortyur, at dinukot ng mga militar ang mga sibilyan at aktibista noong panahong iyon.

Noong 2005, naging matingkad ang pampulitikang panunupil sa hanay ng mga unyonista at lider-manggagawa. Itinuring ni   Arroyo bilang industrial terrorists ang sinumang maglunsad ng welga o magtangkang ipagtanggol ang kanilang karapatan bilang manggagawa. Sa ilalim ng Oplan Bantay Laya, libo-libong mamamayan at aktibista ang pinaslang, dinukot, sinampahan ng gawa-gawang kaso, iligal na inaresto, tinortyur, at pinalikas ng mga militar.

Pinaslang si Diosdado “Ka Fort” Fortuna, dating tagapangulo ng union ng manggagawa sa Nestle (UFE-DFA-KMU) at PAMANTIK-KMU. Naganap ang madugong pagkitil sa kanyang buhay isang araw makalipas ang paggunita ng pagpataw ng batas militar. Noong panahong iyon, mainit ang usaping Hello Garci scandal at iba’t ibang kaso ng katiwalian ng rehimeng Arroyo.

Maaalalang sa pananaliksik ni Philip Alston, isang special rapporteur ng UN para alamin ang kalagayan ng karapatang tao sa Pilipinas, tinukoy bilang pangunahing salarin sa pagkapaslang at pagkawala ng daan-daang aktibista ang mga militar sa utos ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Sa kasalukuyan panahon, nagpapatuloy ang hindi deklaradong batas-militar sa bansa. Bagama’t taliwas sa sinasabi ng Pandaigdigang Makataong Batas, pinapayagan ng Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC) ang pagkakampo ng mga militar, at panghihimasok ng mga ito sa tuwing mayroong labor dispute sa mga pagawaan at engklabo.

Sa pambansang antas, lantarang ginagamitan ng dahas ng rehimeng Aquino ang sinumang magsulong ng kasarinlan at paglaya mula sa bulok at tiwaling gobyerno nito. Walang pakundangang inoperasyon ang MNLF sa Zamboanga nang hindi isinasaalang-alang ang kapanakanan ng mga sibilyan. Ibinubukas muli ang bansa para sa pagtatayo ng mga base-militar ng US. Nakaamba ang pagpasok ng mas maraming sundalong amerikano sa pamamagitan ng rotational presence agreement. Habang nasa kasagsagan ng pagtuligsa sa malaganap na katiwalian ang mamamayan dahil sa pork barrel scam, dinukot si Benjamin “Ka Ben” Villeno, lider-manggagawa ng Timog Katagalugan.

Ilitaw si Benjamen Villeno, biktima ng sapilitang pagkawala sa ilalim ng batas militar ni Aquino!

Naging tagapangulo ng unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH) noong 1998 si Ka Ben. Mahusay niyang pinangunahan ang mga pakikibakang pang-ekonomiya ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan ng Honda Cars Philippines, Inc. Pinamunuan niya ang pakikipagnegosasyon ng unyon upang mabigyan ng mas mabuting kalagayan sa paggawa ang mga manggagawa. Noong 2001, boluntaryong iniwan ni Ka Ben ang maalwang buhay sa loob ng pagawaan at nagresign upang maging fulltime organizer ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA-KMU). Hindi nagtagal, naihalal siya bilang national president ng pederasyong OLALIA.

Inilaan niya ang kanyang husay, talino, at lakas sa pag-oorganisa sa iba pang mga pagawaan sa rehiyon upang ipagtanggol ang karapatan ng mas marami pang manggagawa. Hindi nagpakasapat si Ka Ben sa pagkamit ng mga tagumpay ng kanilang lokal na unyon, bagkus nagpursiging maging bahagi ng tagumpay ng buong uring manggagawa sa buong bansa. Naging tagapangulo din siya ng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) at naging bahagi ng National Council ng Kilusang Mayo Uno.

Dahil sa kanyang kasigasigang mamuno sa kilusang paggawa sa rehiyon, at mahigpit na pakikiisa sa iba’t ibang sektor, naging regional coordinator ng Bayan Muna party list at Makabayan-Southern Tagalog si Ka Ben noong 2010. Ngunit dahil na rin sa ipinakita niyang lubos na paglilingkod sa bayan, naging mainit sa mata ng gobyerno si Ka Ben. Noon pa man, minamatyagan at tinitiktikan na siya. Lagi niya nang napapansing may nakasunod sa kanya saanman magpunta.

Nitong Agosto 27, habang patuloy na naglilingkod sa mga manggagawa ng Timog Katagalugan bilang staff ng OLALIA-KMU, nagtext sa isang kapwa lider-manggagawa si Ka Ben na uuwi sa kanyang mga kamag-anak sa Cavite. Sa huling text na kanyang ipinadala, sinabi niyang mayroon na namang sumusunod sa kanyang kahina-hinalang militar. Mula noon, hindi na muling nakita at nagparamdam si Ka Ben.

Walang ibang maaaring ituro sa pagkawala ni Ka Ben kundi ang mga militar na matagal nang napatunayang gumagawa ng pagpaslang, pagdukot, at pandarahas sa hanay ng mga lider-manggagawa at unyonista. Pangatlo na si Ka Ben sa mga biktima ng pagdukot sa rehiyon sa ilalim ng panunungkulan ni Aquino. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin sila nakikita ng kanilang mga kamag-anak at kakilala.

Kung kaya, sa muling paggunita ng mga manggagawa sa malagim na pagpataw ng batas militar, gayundin sa pagpaslang kay Diosdado “Ka Fort” Fortuna, mariing kinukundena ng PAMANTIK-KMU at OLALIA-KMU ang pagdukot kay Benjamen Villeno.

Hindi kailanman matitigil ang ganitong panunupil sa hanay ng mga aktibista at unyonista hangga’t nananatiling namamanik-luhod ang rehimen sa mga kapitalista’t amo nitong imperyalistang US. Gagawin ng burukrata kapitalistang si Aquino ang lahat, sukdulang dukutin o paslangin ang mga kritiko nito, para sa ultimong layuning patuloy na nagbubulsa ng limpak-limpak na yaman mula sa buwis ng mga manggagawa at mamamayan.

Panahon na upang tuluyang ilantad ang tiwali at pasistang rehimeng US-Aquino. Tanging sa pagbagsak sa imperyalismo, burukrata kapitalismo, at katutubong pyudalismo na ugat ng kahirapan mawawakasan ang matagal nang paglapastangan sa karapatang tao ng uring manggagawa. Sa pamamagitan lamang ng pambansa-demokratikong pakikibaka na lalahukan ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan, sa pamumuno ng uring manggagawa, maitatayo ang gobyernong tunay na maglilingkod sa sambayanang api at pinagsasamantalahan.

ILITAW si BENJAMEN “KA BEN” VILLENO!

Ilitaw ang lahat ng biktima ng sapilitang pagkawala!

 

HUSTISYA para kay DIOSDADO “KA FORT” FORTUNA!

Hustisya para sa lahat ng biktima ng pampulitikang pagpaslang!

 

ITIGIL ang pampulitikang panunupil sa kilusang paggawa! ILANTAD ang tiwali at pasistang rehimeng us-aquino!

Burukrata kapitalismo, IBAGSAK! Imperyalismo at pyudalismo, IBAGSAK!

 ISULONG AT IPAGTAGUMPAY ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s