Sa Buwan ng Karapatang Tao ng Uring Manggagawa: Badyet ng gobyerno, ilaan sa paglikha ng sapat na trabaho! Ibasura ang Pork Barrel ng mga mambabatas at ni Aquino!

Nitong mga nakaraang buwan, sumambulat sa mamamayan ang isang napakalaking anomalya sa ilalim ng gobyerno ni Aquino—ang pagnanakaw ng kanyang administrasyon sa Priority  Development Allocation Fund  o mas kilala sa katawagang PORK BARREL. Sa kabila ng patuloy na pagdausdos ng kabuhayan ng manggagawa at mamamayan, walang pakundangang nagpapakasasa sa kaban ng bayan ang mga burgesya-kumprador at panginoong maylupa na nakaupo sa gobyerno.

Bilyon-bilyong piso ang napupunta sa bulsa ng mga senador at congressman. Trilyon naman ang direktang pumapasok sa pondong ginagamit ni Aquino sa iba’t ibang proyektong siya lamang ang may kakayanang magdesisyon. Sa kabilang banda, hindi na magkaugaga sa paghahanap ng ikabubuhay ang mga manggagawang tumatanggap ng kakapiranggot na sahod, walang kaseguruhan sa trabaho, at patuloy na ginigipit at inaalipin sa kanilang mga pagawaan.

Nagtataasan na naman ang presyo ng bigas, gasolina, singil sa kuryente at tubig, at iba pang mga batayang pangangailangan ng mga mamamayan. Marapat lamang na ipanawagan ng mga manggagawa ang pagrechannel ng pondo ng bansa sa paglikha ng sapat at nakabubuhay na trabaho, ibasura ang pork barrel, at wakasan ang korupsyong nagmumula sa bulok na gobyernong pinaghaharian ng mga ganid na panginoong maylupa at malaking burgesya kumprador.

Ano at saan nga ba nagmumula ang PORK BARREL?

 Ang Priority Development Authority Fund (PDAF) o PORK BARREL ang taunang pondong binibigay sa mga senador at congressman para sa mga proyektong diumano ay para sa publiko. Nakakatanggap ang bawat senador ng 200 milyong piso taon-taon, samantalang 70 milyong piso naman ang tinatanggap ng mga congressman. Bagama’t sinasabi ng Malacanang na walang PDAF si Aquino, tumatanggap ito ng 1.43 trilyong piso para sa kanyang mga proyekto at gastusinhalagang bumubuo sa mahigit kalahati ng pambansang badyet sa taong 2014.

 Nagmumula ang P300B taunang PDAF allocation at trilyong pisong pork ni Aquino sa buwis ng mamamayan, pangunahin sa mga manggagawa. Malaking bahagi rin ng kaban ng bayan ang nagmumula sa buwis ng mga propesyunal at maliliit na negosyante. Pinagkukunan din ng pondo ng gobyerno ang value added tax na ipinapataw sa mga produktong ibinebenta sa merkado kagaya ng gasolina, pagkain, damit, gamot, at iba pang batayang bilihin.

 Samantala, habang kumikita ng bilyon-bilyon ang mga dayuhang kumpanya sa pamamagitan ng pagpiga sa lakas-paggawa ng manggagawa, at pagdambong sa likas-yaman ng bansa, patuloy silang binibigyang-luwag ng papet na gobyerno ni Aquino sa pamamagitan ng tax holidays. Kilala rin sila bilang pinakamalalaking tax evaders na tumatakas sa pagbabayad ng buwis na naghahalagang ilang-daang bilyon kada taon.

 Mas malaking kurakot para sa mga mambabatas, mas maliit na badyet para serbisyong panlipunan

 Sa kabila ng bilyon-bilyong pondo na inilalaan para sa PDAF, walang natatamo ni barya ang mga  maliliit na mamamayan. Para sa karaniwang manggagawa, ang bawat araw ay tila tagisan ng pinakamalakas, matatag, at matiisin dahil sa kawalan ng hanapbuhay at serbisyong panlipunan sa ating bansa.

 Dahil hindi prayoridad ng gobyerno ang pagpapabuti sa buhay ng mamamayan, tanging mga job fairs at kontraktwal na empleyo ang inilalako nito bilang tugon sa lumolobong disempleyo sa bansa. Unti-unting tinatanggalan ng karapatan ang mga manggagawa at binabawi ang mga tagumpay ng pakikibaka ng mga ninunong manggagawa para sa 8-oras paggawa, sapat na sahod at benepisyo, karapatan sa pag-uunyon at pakikipagnegosasyon.

 Ipinatupad ang K+12 program para hubugin ang mga kabataan bilang mga manggagawang kontraktwal sa nalalapit na panahon, at itinutulak ang pagsasapribado ng mga pampublikong pamantasan sa halip na dagdagan ng badyet ang serbisyong edukasyon.

 Tuloy-tuloy din ang pagsasapribado ang mga pampublikong ospital. Sa Timog Katagalugan, nakaprograma na ang pagsasapribado ng iilang pampublikong ospital na disinsana’y takbuhan ng mga maralita tuwing nagkakasakit bunga na hirap at sakripisyo.

 Nananatiling nasa hulihan ng listahan ang serbisyong pabahay sa prayoridad ng gobyernong paglaanan ng pondo. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga maralitang pilit na pinapalayas sa kanilang mga lupang panirikan ay itinataboy sa malalayong relokasyon tulad ng Southville—walang hanapbuhay, walang kuryente, walang tubig.

 Binawasan din ni Aquino ng badyet ang iba pang programang nagtitiyak sa maayos na kalagayan ng mamamayan tulad ng Calamity Preparedness Funds. Hindi nakapagtataka kung bakit walang maayos na programa kontra-sakuna ang gobyerno, at walang tulong na nakakarating sa mga biktima ng pagbaha tulad nitong mga nakaraang linggo. Hanggang sa kasalukuyan, lubog sa baha ang maraming bayan sa Laguna at Cavite. Ngunit walang ibang magawa ang mamamayan kundi tiisin ang paglusong sa maduming tubig-baha dahil walang maayos na evacuation centers para sa kanila.

 Para sa manggagawang araw-araw na nagpapakaalipin para sa barya-baryang sahod, malinaw na ang pagnanakaw ng iilang naghaharing uri sa kabang-yaman ng bayan ay nagdudulot ng patuloy na paghihikahos para sa mga ordinaryong mamamayan. Katumbas ng pagpapakabusog sa ‘pork’ ng mga parasitikong pulitiko ang pagkagutom, paghihirap, at pagdurusa ng mga manggagawang matagal nang kinitlan ng karapatang mabuhay nang disente.

 Wakasan ang pagbabalatkayo ng Rehimeng US-Aquino, ibasura ang pork!

 Mula nang maupo si Noynoy Aquino bilang pangulo ng bansa, sunod-sunod na ang paglabas ng mga anomalya sa kanyang administrasyon. Walang humpay itong nagbabalatkayo sa pamamagitan ng kanyang mga retorika at pangangako ng tuwid na daan. Sa katunayan, matapos magpahayag na hindi maaaring tanggalin ang pork ng mga mambabatas, napilitan si Aquino na magpanggap na sang-ayon sa pag-abolish ng PDAF dahil sa lumalakas na panawagan ng mamamayan. Gayunman, sariling interes at pagtataguyod sa utos ng mga dayuhan ang tunay na layunin ni Aquino sa pahayag na ito.

 Sa pamamagitan ng mas mahigpit na kontrol sa pag-apruba sa mga proyektong paglalaanan ng pondo ng mamamayan, higit na maipapatupad nito ang kanyang awtokratikong paghahari sa bansa, at matitiyak ang pagpapatupad ng mga proyekto at batas na lalong magsisilbi sa interes ng kanyang administrasyon. Palalalain lamang nito ang kasalukuyang pasa bansa, kung saan ang kanyang mga kapamilya,kaibigan, kabarilan, at kakampi lamang ang magkakaroon ng access sa paglustay sa kaban ng bayan.  

 Habang ginugunita ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan ang Buwan ng Karapatang Tao ng Uring Manggagawa, marapat lamang na itaas nila ang kanilang panawagan sa pagpapabasura ng pork barrel at pagrechannel ng pondo ng mamamayan sa batayang serbisyong panlipunan at paglikha ng sapat na trabahong may nakabubuhay na sahod.

 Magagawa lamang ito kapag pinangunahan ng mga manggagawa ang pakikibaka laban sa ugat ng korupsyon at patronage politics sa bansa: ang burukrata kapitalismo o pagpapatakbo ng gobyerno bilang negosyo ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador. Kakapitbisig ang mga magsasaka, maralita, kabataan, at propesyunal, panahon na upang ilantad ang makadayuhan, anti-manggagawang korap na si Aquino, at ang kanyang administrasyong pinamumugaran ng pinakamalalaking magnanakaw sa bansa. Sa ganitong paraan lamang tunay na masasabing kinikilala ang karapatan ng bawat manggagawa na mabuhay nang may dignidad.

 

PORK BARREL, IBASURA!

 

IRECHANNEL ANG PONDO NG MAMAMAYAN SA PAGLIKHA NG SAPAT NA TRABAHO AT SERBISYONG PANLIPUNAN!

 

BURUKRATA KAPITALISMO, IBAGSAK! IMPERYALISMO AT PYUDALISMO, IBAGSAK!

 

PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON AT TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPATUPAD!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s