Mga manggagawa, naglunsad ng programa sa harap ng NLRC sa ikalawang araw ng kampuhang manggagawa

100_9406Naglunsad ng programa sa tapat ng National Labor Relations Commission-Region IVA ang mga manggagawa sa pangunguna na Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa ikalawang araw ng kampuhang manggagawa. Kinundena ng mga manggagawa, sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad, ang kamakailang deklarasyon ng Department of Labor and Employment (DoLE) hinggil sa kawalan ng dagdag na sahod ngayong nalalapit na Mayo Uno.

Upang kundenahin ang kamakailang deklarasyon ng DoLE hinggil sa kawalan ng dagdag sahod sa darating na Mayo 1, naglunsad ng iba’t ibang porma ng pagkilos ang mga manggagawa sa harap ng NLRC-IVA, kung saan dalawang araw nang nakatayo ang kampuhan ng mga manggagawa.

Sinimulan ng isang noise barrage ang ikalawang araw ng kampuhan, sinundan ng diskusyon hinggil sa sahod, workshop at iba pang teknikal na paghahanda para sa Mayo 1, programa sa hapon, at tinapos ng isang film showing. Ayon sa mga manggagawa, ito ang kanilang paraan upang maiparating ang mahigpit na pangangailangan sa dagdag-sahod, at kanilang pagkundena sa pagdadamot ng mga kapitalista, kasabwat ang DoLE sa kanilang karapatang mabuhay nang may dignidad.

Ayon sa DoLE, maaaring magbigay ang administrasyong Aquino ng nonwage benefits ngayong darating na Mayo 1. Gayunpaman, ang tanging maipapangako nila ay ang mga jobfair na magbibigay ng empleyo sa mga manggagawa dito sa ating bansa at sa ibayong dagat.

Ani Joycee Rosales, Secretary General ng PAMANTIK–KMU “ Ipinapakita lamang ng DoLE na, tulad ng kanyang among si Noynoy Aquino, kumakampi ito sa mga kapitalista sa pagkakait sa mga manggagawa ng makabuluhang dagdag na sahod. Imbes na ipatupad ang P125 dagdag sahod na mahigit isang dekada nang ipinapanawagan ng uring manggagawa, ipinapatupad nito ang iba’t ibang batas at pamamaraan upang matugunan lamang ang interes ng kapitalista.”

Noong nakaraang taon, ipinatupad ang Wage Order No. 15-4A bilang regalo sa mga manggagawa isang araw bago ang Araw ng Paggawa. Isang bagong iskema ng sahuran  na mas lalo pang pabababain ang mababa na ngang minimum na sahod na P315 papunta  sa floor wage na P255.

Gayundin, ipinatupad ang P2-90 mala-mumong dagdag sahod sa mga manggagawa sa retail and services kung saan hindi hihigit sa 10 ang empleyado ng kumpanya.

Ayon sa pag-aaral ng LEADER, umaabot na sa P1,069 ang daily living wage sa rehiyon para sa isang pamilyang may anim (6) na kasapi para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kung tutuusin, 23.85% lamang nito ang itinakdang floor wage.

“Hindi na nakapagtataka kung bakit sinasabi mismo ng National Statistics Coordination Board (NSCB) na hindi nagbago ang poverty level sa bansa mula 2006. Katunayan, lalo pang naghirap ang mga manggagawa at mamamayan mula nang umupo si Aquino bilang pangulo dahil sa kanyang mga neoliberal na polisiyang nagpapahintulot sa mga kapitalista na pigain ang lakas-paggawa ng manggagawa sa murang halaga.”

Ayon sa NSCB, ang kasalukyang poverty incidence sa bansa ay nasa 27.9%, na hindi malayo sa 28.8% noong 2006 at 28.6% noong 2009 at 2011.

“Nagugutom ang mga pamilya ng mga manggagawa sa rehiyon, at ito ang isang bagay na hindi kayang pasubalian ng gobyerno ni Aquino—anuman at gaano niya man ipagmalaki na ang ekonomya ng bansa ay lumalago. Hindi sumasapat ang barya baryang ibinibigay ni Aquino sa mga manggagawa, kung kaya’t tuloy-tuloy na nananawagan ang mga manggagawa para sa P125 dagdag na sahod.”

“Habang naghahanda para sa nalalapit na makasaysayang araw ng paggawa, tinitipon at iniipon namin ang aming lakas upang ipanawagan ang sahod, trabaho, at karapatan. Dahil inutil ang rehimen at ang DoLE sa pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa, sumasalig kami sa sarili naming lakas upang tuluyang patalsikin si DoLE Sec. Rosalinda Baldoz, ilantad ang anti-manggagawa, pro-kapitalistang si Aquino, at wakasan ang kasalukuyang pang-aapi ng mga lokal at dayuhang kapitalista sa bansa.”

“Ang bawat araw na papalapit sa Mayo Uno ay araw ng pagpapalakas ng mga manggagawa sa rehiyon. Sa iba’t ibang bahagi ng timog katagalugan, naghahanda ang mga manggagawa para sa pagkilos na dadaluhan ng libo-libong mamamayan sa Araw ng Paggawa—ang natatanging pulang petsa sa kalendaryo ng uring anakpawis.”###

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s