Tuloy ang laban ng mga manggagawa ng Toyota! Tuloy ang pakikibaka para sa hustisya!

Ipinapaabot ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pinakamataas na pagkilala at pagpupugay para sa ika-12 taong pakikibaka ng 233 manggagawa ng Toyota na iligal na tinanggal noong ika 16 ng Marso, 2001. Makalipas ang mahigit isang dekada ng kawalang-hustisya, higit na kinakailangan ang muling pagpapasigla ng pakikibaka ng uring manggagawa sa loob at labas ng planta ng Toyota, upang igiit ang karapatang magkaroon ng tunay, palaban, at makabayang unyon na magbibigay daan sa pagtamasa ng sahod, trabaho, at karapatan.

Matapos ang iligal na tanggalan ng 233 manggagawa sa Toyota noong Marso 16, 2001, isinulong ng halos 600 manggagawa  ang kilusang welga sa dalawang planta ng Toyota (Bicutan Plant, Sta.Rosa Plant). Dinahas naman ito ng kapitalista gamit ang pinakamaasahang kakampi, ang Department of Labor and Employment. Binabaan ng Assumption of Jurisdiction at marahas na binuwag ang welga sa utos ni dating Sec.Patricia Sto Tomas at sa likod ni Gloria Macapagal Arroyo.

Sa kabila ng hirap, pasakit at walang kabuhayan, matapang na hinarap ng mga manggagawang iligal na tinanggal ang retalyasyon ng kapitalistang Toyota sa pagkilos ng mga manggagawa at paggigiit sa tunay na unyon. Muling inorganisa ang mga manggagawang nasa loob pa ng pagawaan at lumikha ng mga makasaysayang pakikibaka.

Napagtagumpayan ng mga manggagawa ang pagiging Sole and Exclusive Bargaining Agent ng unyong TMPCWA sa utos ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas, subalit buong kahibangang tinakasan ng kapitalistang Toyota ang desisyon. Sa halip na kilalanin ang unyon, lumikha ito ng unyon na magsisilbi sa kanyang interes , ang TMPCLO. Kinasabwat muli nito ang DOLE upang pagmukhaing dumaan sa legal na proseso ang panlilinlang, at sa huli, ito ang kanyang kinilala bilang SEBA.

Sa loob ng halos 5 taong panunungkulan ng unyon, binatbat ito ng anomalya at korupsyon ng kanyang mga opisyales. Hinayaan ng Toyota na ang mga manggagawa ang magbangayan at naliligtas ng kanyang sarili. Hindi kailanman nagsilbi sa mga manggagawang rank-and-file ang unyong itinayo ng management, bagkus ay naging susi sa pilit na pagpapatahimik ng mga manggagawa.

Noong Agosto 2, 2010, muling inatake ng Toyota ang unyong TMPCWA sa pamamagitan ng iligal na tanggalan. Gamit ang mga kasong walang batayan, tinanggal sina Wenecito Urgel, Ariel Lalap, Ronald Belen at Dante Pantino, pawang mga opisyales ng TMPCWA upang pahinain at paatrasin ang mga manggagawa sa pagsusulong ng tunay na unyon.

Sa kasalukuyan, may bagong pamunuan na ang unyong TMPCLO subalit hindi pa rin nito kayang ipagtanggol ang karapatan ng mga manggagawa. Sa katunayan, palala nang palala ang kalagayan sa loob ng pagawaan. Halos 70 porsyento ng kabuuang bilang ng mga manggagawa ay binubuo na ng mga kontraktwal, sa anyo ng OJT at Cooperative. Wala itong ibang pakahulugan kundi ang kawalan ng kasiguruhan sa trabaho, napakababang sahod, at kawalan ng maayos na benepisyo kapalit ng milyon-milyong kita ng kapitalista araw-araw.

Dumarami rin ang manggagawang napipilitan nang magresign at mangibang-bayan na lamang dahil sa hirap ng kalagayan sa loob ng Toyota.

Upang pilit na pagtakpan ang hindi nito pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagiging SEBA ng TMPCWA, patuloy na ginagapang ang mga biktima ng iligal na tanggalan upang alukin na magpabayad na lamang. Tulad ng iba pang mga kumpanyang multinasyunal at transnasyunal sa rehiyon, walang kinikilalang batas ang Toyota sapagkat sila mismo ang itinuturing na amo ng mga papet na rehimen sa bansa. Lantaran din nitong nagagamit ang DoLE at iba pang ahensya ng gobyerno para sa kanyang sariling interes, kapalit ng pagkabusabos ng mga manggagawa.

Nagpapatuloy ang hamon sa mga manggagawa ng Toyota na alamin ang maningning na kasaysayan at itaguyod ang kanilang militante at makabayang tradisyon. Sa panahon kung kailan walang humpay ang pagsasamantala ng kapitalista sa mga manggagawa, kinakailangan ang pagkakaisang nakabatay sa makauring interes. Higit kailanman, kinakailangan ang tatag at militansya ng mga manggagawa upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa pambubusabos ng dayuhang kapitalista at pagsasalaula ng gobyernong anti-manggagawa.

KATARUNGAN SA MGA 233 MANGGAWANG ILIGAL NA TINANGGAL NG TOYOTA!

PAGPUPUGAY SA IKA-12 TAONG KOMEMORASYON NG MAGITING NA PAKIKIBAKA NG MGA MANGGAGAWA NG TOYOTA!

TULOY ANG LABAN PARA SA SAHOD, TRABAHO, AT KARAPATAN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s