Manggagawa ng TK, Patalsikin ang Inutil at Tuta ng Kapitalista na si DoLE Sec. Rosalinda Baldoz!

Umabot na sa sukdulan ang pambubusabos ng DoLE, sa pangunguna ng kasalukuyang kalihim na si Rosalinda Baldoz, sa mga manggagawa ng Timog Katagalugan. Matapos gawing laboratoryo ng DoLE sa pagpapatupad ng iba’t ibang anti-manggagawa at anti-mamamayang panukala ang rehiyon, sistematikong sinusupil ang mga unyon at organisasyon, at tuluyang tinalikuran ng ahensya ang kanyang obligasyon sa hanay ng mga manggagawa, walang ibang nararapat gawin kundi ang ipanawagan ang pagpapatalsik sa inutil na kalihim ng ahensyang ito.

Sama-samang pahayag ng manggagawa: Patalsikin si Sec. Baldoz!

Nitong nakaraang taon, kasabay ng pagdiriwang ng mamamayan sa Unibersal na Deklarasyon ng Karapatang Pantao, sinugod ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan, kasama ang mga magsasaka, kabataan, maralita, at kababaihan, ang tanggapan ng Department of Labor and Employment. Sa pagkilos na iyon, pormal na ipinahayag ng mga manggagawa ng TK ang mariing disgusto sa pamamalakad ng kasalukuyang kalihim ng ahensya. Upang ipakita ang galit ng mga manggagawa kay Sec. Baldoz, hinilamusan ng pulang pintura ang harap ng tanggapan. Nagsilbi itong simbolo ng panibago at mas malakas na panawagan para sa karapatan ng manggagawang matagal nang tinalikuran at niyuyurakan ng ahensya.

TK bilang Laboratoryo ng mga Eksperimento ng DoLE: Pagyurak sa Karapatan ng Manggagawa

Matagal na tiniis ng mga manggagawa ng TK ang kainutilan at pagiging berdugo sa hanay ng mga manggagawa ni Sec. Baldoz. Sa napakaraming pagkakataon, tinuring ni Baldoz na lunsaran ng mga kontra-manggagawang panukala at patakaran ang rehiyon.

Matatandaang noong nakaraang taon, ipinatupad ang Two-Tiered Wage System o DO 15-IVA sa CALABARZON, kung saan lalo pang nailagay sa kalunos-lunos na kalagayan ang mga manggagawa. Mula sa dating P315 na minimum wage sa rehiyon, ipinakilala ang P255 floor wage na walang ibang idinulot kundi paghihirap sa manggagawa, at sa kabilang banda, mas malaking tubo para sa mga kapitalista. Imbes na ipatupad ang mahigit-dekadang panawagan ng manggagawa para sa P125 across-the-board dagdag sahod, lalo pa nitong ipinako ang sahod ng manggagawa sa TK para sa kapakinabangan ng mga kapitalista. Gayundin, itinutulak mismo ng panukala ang pagbibigay na lamang ng productivity-based pay—na pagpapakita ng mapanganib na pagtalikod ng ahensya sa kanyang responsibilidad na dinggin ang mga hiling ng manggagawa para sa nakabubuhay na sahod.

Kasabay nito, pinirmahan din ng DoLE ang Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment sa TK noong 2012. Sa kasunduang ito, tuluyan nang ipinauubaya sa mga militar at kapulisan ang pagpapanatili ng “peace and order” sa tuwing may labor dispute sa mga pagawaan. Labag man sa mga internasyunal na makataong batas, pinapayagan ng kasunduan ang paglalabas-masok at pagtatayo ng mga kampo at detachment ng mga militar sa mga pagawaan at mga lugar na malapit sa mga ito. Pinapahintulutan na rin ang pangingialam ng mga armadong pwersa ng gobyerno sa mga usapin sa pagitan ng mga manggagawa at kapitalista.

Unang naging guinea pig ng eksperimentong ito ang mga nakawelgang manggagawa ng Philippine Steel. Matapos talikuran ng kapitalista sa pakikipagnegosasyon sa CBA, sunod-sunod na tinanggal ang mga kasapi at pamunuan ng

unyon. Nang magtayo ng kanilang picketline, marahas itong binuwag ng mga company security guards at kapulisan sa kahilingan ng kapitalista, ayon sa nakasaad sa TIPC MOC.

 

Paglaganap ng Kontraktwalisasyon, Pagmasaker sa Hanapbuhay ng Mamamayan

Sa ilalim din ng panunungkulan ni Baldoz, walang tigil na ipinatupad ang kontraktwalisasyon sa iba’t ibang pagawaan sa Timog Katagalugan. Umabot na sa mahigit 60% ng kabuuang hukbong paggawa sa rehiyon ang nakapailalim ngayon sa iba’t ibang porma ng kontraktwal na empleyo, tulad ng kooperatiba, OJT, interns, at agency workers. Higit na mas mababa ang sahod na tinatanggap ng mga manggagawang kontraktwal, at walang benepisyo tulad ng health benefits at leave. Higit sa lahat, walang kaseguruhan sa trabaho ang mga kontraktwal, at walang karapatan sa pagtatayo ng unyon ayon sa batas paggawa ng bansa. Makikita ang napakaraming kontraktwal sa mga pagawaan tulad ng Purefoods, Hoya, Honda, Toyota, Nestle, Takata, NXP, at Carina.

Bagama’t pinagmamalaki ni Baldoz ang pagtaas diumano ng bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng “fulltime” na trabaho, mapapansing hindi na nito ginamit ang terminong “regular” sapagkat ang nais nitong ipalaganap ay ang kontraktwal at di-permanenteng empleyo na pagkukunan ng napakalaking tubo ng mga kapitalista.

Baldoz, DoLE, Tuta ng Kapitalista

Hindi maitatanggi ang pagpanig ng DoLE sa mga kapitalista, batay na rin sa mga resulta ng mga kasong isinampa ng mga manggagawa sa Labor Arbiter at National Labor Relations Commission—parehong sangay ng ahensyang DoLE. Halos mabibilang lamang sa daliri ang mga kasong naipanalo ng mga manggagawa laban sa mga kapitalista. Sa napakaraming pagkakataon, kahit pa may desisyong pabor sa manggagawa, hindi tumutupad ang kapitalista sa mga ito at walang ginagawang kongkretong hakbang ang DoLE upang tiyakin ang pagsasakatuparan ng mga desisyon.

Habang lumalakas ang daing ng mga manggagawa ng TK, nananatiling bingi at inutil si Sec. Baldoz sa paggampan sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng DoLE. Gamit si DoLE Undersecretary Rebecca Chato na nagsisilbing pacifier tagapagpakalma ni Baldoz, pilit na pinatatahimik at binubuhusan ng malamig na tubig ang naglalagablab na damdamin ng mga manggagawang sabik sa katarungang panlipunan at kalayaan mula sa pagsasamantala ng mga kapitalista.

Tuloy ang laban ng mga manggagawa para sa sahod, trabaho, at karapatan!

Walang maaasahan ang hanay ng manggagawa sa ahensya ng DoLE, lalo’t higit sa kanyang kalihim na si Rosalinda Baldoz. Marapat lamang na tuluyan na siyang patalsikin, at ituloy ang laban ng manggagawa hanggang sa makamit ang tunay na hustisyang panlipunan. Hangga’t nakaupo bilang kalihim ang isang inutil at tuta ng kapitalista, hindi magkakaroon ng paborableng kalagayan para sa mga manggagawa ng Timog Katagalugan at buong bansa. Tanging sa sama-samang pagkilos laban sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo mawawalan ng puwang sa gobyerno ang mga tuta ng kapitalista tulad ni DoLE Secretary Rosalinda Baldoz.

DoLE Sec. Rosalinda Baldoz, INUTIL, PATALSIKIN!

ITIGIL ang kontraktwalisasyon sa paggawa! DO-18A, IBASURA!

Two-Tiered Wage System, IBASURA! TIPC MOC, TUTULAN, LABANAN, HUWAG PAHINTULUTAN!

Uring Manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!Image

Advertisements

Pagkakapasa ng HB 375 sa Subcommittee Level: “Paborable sa mga manggagawa” – PAMANTIK-KMU

Ikinatuwa ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan ang panimulang hakbang sa kamakailang pagkakapasa ng House Bill 375, o mas kilala bilang P125 wage hike bill, sa subcommittee level. Muling ipinanawagan ng militanteng panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang higit pang pagpapalakas ng kampanya para sa makabuluhang dagdag sahod.

 

Matapos ilahad ng mga kinatawan ng mga unyon at organisasyon ang tunay na kalagayan ng sahod ng mga manggagawa sa kani-kanilang rehiyon sa isang isinagawang Luzon-wide public consultation noong Enero 18 sa Baguio City, inaprubahan ang HB 375 sa house subcommittee on labor standards ng mababang kapulungan ng Kongreso.   Matapos ito, nakatakdang pag-usapan ang panukalang batas sa lebel ng Committee on Labor and Employment, bago pagbotohan sa plenaryo.

 

Ayon kay Joycee Rosales, deputy secretary-general ng PAMANTIK-KMU, “Matagal nang ipinaglalaban ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan at buong bansa ang panukalang ito.  Sadyang hindi na kayang tustusan ng minimum wage ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa.”

 

“Isang malaking hakbang pasulong ang pagkakaapruba ng P125 wage hike bill, kahit pa man sa panimulang lebel na ito.  Higit kailanman, kailangang palakasin ang kampanya para sa P125 dagdag na sahod, across the board, upang pansamantalang ibsan ang pinapasang krisis ng sambayanan,” dagdag ni Rosales.

 

Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng Labor Education Advocacy Development Response Services, Inc., tinatayang nasa P1,069 na ang family living wage (FLW) para sa isang lima-kataong pamilya. Samantala, 29-32% lamang ng FLW ang kasalukuyang minimum wage sa CALABARZON.

 

Samantala, binatikos naman ni Rosales ang pagpapatupad sa rehiyon ng “two-tiered wage system” sa pamamagitan ng inilabas na Wage Order No. IVA-15 noong nakalipas na taon, na aniya “lalo pang nagpababa sa minimum na sahod ng manggagawa sa itinakdang ‘floor wage’ na P255”.

 

Sa tala ng Ibon Foundation, humigit-kumulang P355 na ang FLW sa mga rehiyon labas ng NCR noong 1999, panahon kung kailan unang ikinampanya ng mga manggagawa ang panukalang batas para sa P125 dagdag sa arawang sahod.  Makalipas ang halos 14 taon, tumaas ito ng hindi bababa sa 201%, ngunit nanatiling nakapako ang sahod ng manggagawa.

 

Mula sa P159-P200 minimum wage sa CALABARZON (Region IVA) noong 1999, umabot lamang sa P315-P337 ang kasalukuyang minimum wage dito.

 

“Nakabatay sa tuluy-tuloy na pakikibaka at pagkakaisa ang pagkamit ng mga esensyal at malalaking tagumpay hindi lamang ng ating uri, kundi ng buong sambayanan,” pagtatapos ni Rosales.

 

Nakatakdang maglunsad ng buwanang pagkilos ang mga manggagawa sa rehiyon, sa pangunguna ng PAMANTIK-KMU, sa tanggapan ng Department of Labor and Employment at Kongreso upang isustine ang panawagan sa pagpapasa ng HB 375.###

 

11 Taong Pakikibaka ng mga Manggagawa laban sa Gahamang Nestlē, 11 Taong Pagtatanggol sa Lehitimong Panawagan para sa Sahod, Trabaho, at Karapatan

January 14, 2002—Matapos ang pagdiriwang ng pasko at bagong taon, naharap sa matinding laban ang mga manggagawa ng Nestlē Cabuyao. Sa araw na ito, ipinutok ang welga ng mga manggagawa dahil sa matinding paglabag ng kapitalista sa mga naunang tagumpay ng manggagawa sa paglalagay ng Retirement Benefits bilang bahagi ng Collective Bargaining Agreement.

Ngayon, makalipas ang 11 taon, nananatiling bingi ang management ng Nestlē sa kahilingan ng mga manggagawa na ipatupad na ang desisyon ng Korte Suprema. Kung babalikan pa natin ang kasaysayan, taong 1991, sa ilalim ni Chief Justice Narvasa naunang inilabas ang desisyong ito, na inayunan na lamang nitong taong 2006 ng Korte Suprema.

Tanging ang determinasyon at pagtangan sa sariling lakas at pagkakaisa ang naging sandata ng mga manggagawa ng Nestlē. Walang pagod na isinulong ang kilusang welga sa kabila ng marahas na pagsupil ng kapitalistang Nestlē, kasabwat ang estado at mga armadong pwersa nito. Makailang beses na inagaw at muling itinayo ang picket line sa loob ng mahigit isang dekada.

Sa kabila ng pagiging lehitimo ng mga panawagan ng mga manggagawa para sa sahod at benepisyo, walang humpay ang karahasang naging tugon ng kapitalista. Umabot pa sa sukdulan ang pagiging pasista nito nang paslangin ang pangulo ng unyon na si Diosdado “Ka Fort” Fortuna upang pilit na patahimikin ang nag-aalab na galit ng mga manggagawa sa pambababoy ng Nestlē sa mga lehitimong kahilingan nila.

Sa haba ng itinagal ng laban ng mga manggagawa ng Nestlē, marami na ang sumakabilang-buhay, kabilang si Noel “Bigboy” Sanchez, na hindi ni minsan nawalan ng pag-asa sa kabila ng matinding karamdaman at paghihirap ng sariling pamilya.

Nestle Noon at Ngayon: Mas Malalang Kalagayan ng mga Manggagawa

Nitong nakaraang taon, ipinagdiwang ng Nestlē ang ika-100 taong paghuthot niya sa limpak-limpak na tubo, nananatiling atrasado ang kalagayan ng kanyang manggagawa.

Planadong binayaran ng kapitalista ang mga hindi umanib sa welga noon, upang tanggalin at palitan ang mga ito ng mga kontraktwal na mga manggagawa. Habang walang pakialam ang Department of Labor and Employment at gobyerno ng Pilipinas, ginagamit ng kapitalista ang iba’t ibang anti-manggagawang batas tulad ng DO 18-A upang malaganap na ipatupad ang kontraktwal na empleyo sa loob ng pagawaan. Sa pamamagitan nito, higit pang nakakatipid ang kapitalista dahil sa napakababang sahod na iniaalok sa mga manggagawa, gayundin ang pagtakas nito sa obligasyong magbigay ng mga makabuluhang benepisyo.

Sadayang nag-aastang mas mataas pa ang mga dayuhang korporasyon, kagaya ng Nestlē, sa mga umiiral na batas at kautusan ng pinakamataas na Korte sa Pilipinas.

Ang Pananagutan ng DoLE at Rehimeng Aquino sa mga Manggagawa ng Nestle

Bagama’t sa ilalim ng mga nagdaang rehimen naganap ang pagputok ng welga at pagbali ng kapitalistang Nestle sa mga naunang desisyon ng korte suprema pabor sa mga manggagawa, may pananagutan ang kasalukuyang rehimen sa pagtulak sa kapitalista upang sundin ang desisyon, gayundin sa pagpapatupad ng mga anti-manggagawang batas na lalo pang naglalagay sa mga manggagawa sa kalunos-lunos na kalagayan sa loob at labas ng pabrika.

Marapat lamang na singilin ang pagpapabaya ng gobyerno, sa pangunguna ng DoLE at ng kalihim nitong si Rosalinda Baldoz, sa pagpapanagot sa kapitalistang Nestle sa mga utang na dugo sa manggagawa at mamamayan.

Tuloy ang Pakikibaka ng mga Manggagawa ng Nestle at Buong Rehiyong Timog Katagalugan

 

Naging ehemplo ng mga ganid na kapitalista ang ginawa ng Nestle sa kanyang mga manggagawa. Habang pilit nitong pinababango ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga patalastas sa telebisyon, nagsilbing go signal sa iba pang kapitalista ang pagbali ng Nestle sa Supreme Court decision upang harap-harapang labagin ang mga karapatan ng mga manggagawa.

Gayunpaman, walang puwang para sa pananahimik ng manggagawa sa gitna ng tumitinding krisis ng sistemang kapitalista. Kasabay ng pagkapako ng sahod at benepisyo, kawalan ng seguridad sa trabaho, at tuloy-tuloy ang pandarahas ng mga kapitalista kasabwat ang estado, wala nang ibang tutunguhin ang manggagawa kundi ang lumaban upang itayo ang lipunang magsisilbi sa kanyang uri.

Tuloy ang laban ng mga manggagawa ng Nestle!

BOYCOTT ALL NESTLE PRODUCTS!

Hustisya para kay Diosdado “Ka Fort” Fortuna at lahat ng biktima ng kapitalistang Nestle!

Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! Pamunuan ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba!