Sama-samang Pahayag ng mga Manggagawa at Mamamayan ng Timog Katagalugan Laban sa Nagpapatuloy na Panunupil sa Kilusang Paggawa: DoLE Secretary Rosalinda Baldoz, Anti-Manggagawa, Patalsikin!

Sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment (DoLE), nagpapatuloy na ipinatutupad ang walang kaparis na panunupil sa interes, kagalingan, at karapatan ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan.  Ang rehiyon na ginawang lunsaran ng panunupil ng mga nagdaang rehimen ay patuloy na ginagawang “laboratoryo” ng anti-mamamayang patakaran ng kasalukuyang rehimen.  Sa mga kalunsuran ng rehiyon sa ngayon, agresibong ipinapatupad ang dumog na atake ng rehimen laban sa mga manggagawa sa konteksto ng mapanupil na Operation Plan Bayanihan.

Bilang ipinagmamalaking “first regional industrial center” ng gubyerno, matatagpuan sa CALABARZON o Region IV-A ng Timog Katagalugan ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga export processing zones sa bansa na bumibilang sa humigit-kumulang 60 EPZs o enklabong industriyal.  Samantala, may tinataya namang mahigit apat na milyong hukbong paggawa sa rehiyon.

Sa kabila ng konsentrasyon sa rehiyon ng halos lahat ng sektor ng industriya na kalakhang pag-aaring dayuhan, dramatikong dumausdos ang regular na hanapbuhay sa kulang-kulang 40% sa nakalipas na dalawang taon.  Patuloy na tumataas ang bilang ng mga walang permanenteng trabaho o biktima ng iba’t ibang iskema ng kontraktwalisasyon sa paggawa – dagdag sa mahabang listahan ng mga naghihirap at nagugutom.

Sa halip na bigyan ng permanenteng hanapbuhay at pawiin ang di-makatao at iligal na kontraktwalisasyon, malaon nang ipinagpapatuloy ng gubyerno ang pagmasaker sa regular na trabaho sa kapakinabangan ng mga kapitalista.  Instrumento ang DoLE, sa pangunguna ni Secretary Rosalinda Baldoz, sa pagpapatupad ng Department Order 18-A, Series of 2011, na lalong sumusuhay sa pagkakait ng mga batayang karapatang mabuhay at karapatang pang-ekonomiko ng mamamayan.  Isa lamang ang kaso ng 99 manggagawa ng Purefoods Flour Mills sa Mabini, Batangas na sinalanta ng department order na ito.

Dahil kontraktwal, arbitraryong tinatanggal sa trabaho ang manggagawa upang makatiyak ang kapitalista na mapapanatiling mababa ang sahod, walang benepisyo, at hindi makakapagkonsolida ng lakas upang magbuo ng unyon ang mga ito.

Maraming kaso ng illegal dismissal ang naidulog ng mga manggagawa sa iba’t ibang antas at ahensya ng gobyerno, ngunit tila walang pag-asa ang mga ito sa pagkamit ng katarungan. Sa rehiyong Timog Katagalugan, mayroong 58 na kasong nasa legal arbitration. Sampu (10) lamang dito ang nanalo, habang 28 ang natalo, at 20 ang alanganing manalo. Sa 143 kasong itinaas sa National Labor Relations Commission, 34 ang nagkaroon ng desisyong pabor sa manggagawa, habang 109 ay para sa kapitalista. Hindi pa malinaw sa 34 na paborableng desisyon kung ipapatupad ito ng kapitalista.  62.45% ng 269 kasong isinampa sa legal arbitration, NLRC, at hanggang Supreme Court ang napagdesisyunan pabor sa kapitalista.

Batay sa mga nabanggit na bilang,hindi maikukubli ang pagpanig ng DoLE, kasapakat ang kanyang mga sangay sa rehiyon, sa mga kagustuhan at interes ng mga kapitalista.

Sa kabila ng malakas na ebidensyang nagpapakita na makatarungan ang hiling ng mga manggagawa sa regular na empleyo, sapat na sahod at benepisyo, nagpapagamit ang DoLE sa mga dayuhang kapitalistang patuloy na nagnanakaw ng yaman ng bansa.

Sa pangunguna din ni Secretary Baldoz ng DoLE, ipinatupad sa CALABARZON ang Wage Order No. IVA-15 nitong Abril 2012.  Laman ng wage order na ito, kauna-unahang ipinatupad sa rehiyon at buong bansa ang “two-tiered wage scheme”.

Ipinakilala ng two tiered wage scheme ang mga bagong terminong floor wage, at mga pamilyar na katagang conditional temporary productivity allowance. Mula sa dati nang ‘di makasapat na minimum wage na naglalaro lamang sa P315 hanggang P337 sa Timog Katagalugan, ibinaba ito sa P255 na floor wage—isang malinaw na paglampaso sa karapatan ng manggagawa para sa disenteng sahod.

Ipinatupad diumano ang panukalang ito upang paliitin ang agwat ng mga sahod sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon, ngunit sa katotohanan ay isang malinaw na paraan lamang upang higit pang makatipid ang mga negosyante, magkamal ng supertubo, at sa pinakaesensya ay samantalahin ang lumalaking bilang ng mga walang trabahong nagkukumahog na makapasok sa mga pagawaan. Ito, kasabay ng paglaganap ng kontraktwal na empleyo, ang nagtutulak sa mga manggagawa upang magkapitbisig para sa kanilang mga lehitimong karapatan.

Ngunit tila planado at buung-buong pinaghandaan ng gobyerno ang anumang pagbalikwas ng manggagawa dulot ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Noong nakaraang taong 2011, palihim na nakipagkasundo ang DoLE sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at mga dilawang unyon sa pagbubuo ng Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC) para diumano sa “Joint and Collective Effort To Promote and Protect Workers’ Rights”.  Sa balangkas ng “holistic notion of human security” ng Oplan Bayanihan, binibigyang-ligalidad ng mga Manifestong ito ang pakikisangkot, dumog na atake at pagsupil ng iba’t ibang ahensya ng gubyerno, lalo na ng militar at pulisya, sa mga lehitimong pagkilos at karapatan ng manggagawa.  Itinuturing sa Guidelines ng mga Manifestong ito na banta sa seguridad ng bansa ang anumang pagkakaisa at pagkilos ng manggagawa kung kaya’t kailangan diumanong magbigay-puwang sa papel ng militarisasyon sa mga pagawaan at komunidad ng manggagawa.

Imbes na harapin ng DoLE ang mga labor dispute at tulungan ang mga manggagawang makamit ang kanilang mga lehitimong panawagan sa dagdag na sahod at benepisyo, tuluyan na nitong tinalikuran ang kanyang obligasyon at ipinaubaya sa mga pwersang mapandahas ang panghihimasok at pilit na “pagbibigay-wakas” sa daantaong sigalot sa hanay ng manggagawa. Matapos lampasuhin ang karapatan ng manggagawa, paulit-ulit pa itong tinatapakan sa pamamagitan ng tila batas militar sa loob at labas ng mga sonang industriyal.

Noong Disyembre 5, 2012 lamang, sinuhulan ng management ng PhilSteel ng P100,000 ang NLRC, na agad namang naglabas ng Temporary Restraining Order laban sa mga manggagawa. Gamit din ang TIPC MOC, pinahihintulutan ng TRO ang pagbuwag ng piketlayn ng mga manggagawa sa tulong ng mga kapulisan. Sa kabila ng mga lehitimong kahilingan ng mga manggagawa ng PhilSteel para sa kanilang karapatan sa sahod, trabaho, benepisyo, at pakikipagnegosasyon, nananatili silang abandonado ng estado, at pilit na pinatatahimik gamit ang dahas at pagsasabwatan ng gobyerno at mga kapitalista.

Kabilang ang mga manggagawa ng PhilSteel sa napakaraming manggagawang pinagkakaitan ng batayang karapatan sa buhay at dignidad. Walang ibang dapat managot sa kalunos-lunos na kalagayan ng karapatang pantao sa hanay ng manggagawa, kundi ang ahensyang pangunahing nagpapatupad ng mga anti-manggagawang patakaran at nagsusulong ng interes ng mga kapitalista.

Sa lahat ng ipinatupad na batas, pinatunayan na ni Sec. Rosalinda Baldoz na hindi siya kailanman magsisilbi sa kapakanan at kabutihan ng mga manggagawa. Mula nang umupo si Baldoz bilang kalihim ng DoLE, naitala ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan ang napakaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng uring manggagawa.

Panahon na upang gumawa ng malaki at mapagpasyang hakbang ang mga manggagawa upang wakasan ang kasalukuyang pagkakabusabos nito sa ilalim ng pamumuno ng isang anti-manggagawang kalihim na numero unong lumalabag sa karapatan ng manggagawa. Sobra na ang pagpapaphirap ng berdugo at kontra-manggagawang si Rosalinda Baldoz. Panahon na upang higit pang pagbigkisin ang lakas ng uring manggagawa, at sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay tuluyang patalsikin si Baldoz sa kanyang pwesto!

Sa panahon kung kailan hindi ginagalang ang mga batayang karapatan ng manggagawa at mamamayan sa maunlad at may dignidad na pamumuhay, walang ibang landas na dapat tahakin ang mga ito kundi ang masalimuot ngunit makatarungang landas ng pakikibaka. Tanging sa sama-samang pagkilos mabibigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

 

TIPC MOC, TUTULAN, LABANAN, HUWAG PAHINTULUTAN!

 

Oplan Bayanihan sa Kilusang Paggawa, BIGUIN!

 

Sahod, Trabaho, at Karapatan, IPAGLABAN!

 

Secretary Baldoz, Kontra-Manggagawa, PATALSIKIN!

Advertisements